Přejít na obsah

Zdravotnictví a medicína

Výsledky hledání

1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 další

Žilní trombóza

Pátek | 16.12.2005

| Žilní systém dolních končetin je tvořen žílami hlubokými, povrchovými a spojovacími. Pokud dojde k ucpání žilního průsvitu krevní sraženinou, mluvíme o žilní… více

Estrogeny a riziko trombózy

Čtvrtek | 4.9.2008

| Francouzská metaanalýza osmi observačních a devíti randomizovaných studií potvrdila, že perorální estrogeny v rámci hormonální substituční terapie (HRT)zvyšují… více

Liečba žilnej trombózy

Pondělí | 19.4.2010

| Hlboká žilná trombóza (HŽT) s výskytom približne 100–160 prípadov na 100 000 osôb ročne predstavuje závažný zdravotnícky problém. Jej výskyt narastá s vekom,… více

Příslib v terapii hluboké žilní trombózy

Pondělí | 11.10.2010

| V mezinárodním hodnocení EINSTEIN-DVT fáze III byl zkoušen nový přístup k léčbě hluboké žilní trombózy. více

Rivaroxaban v léčbě hluboké žilní trombózy

Pátek | 11.3.2011

| Nová perorální antikoagulancia se předhánějí v kladných výsledcích klinických studií. Další z nich je studie EINSTEIN, jíž se zúčastnilo 3449 nemocných s… více

Fondaparinux v léčbě povrchové žilní trombózy

Pátek | 5.11.2010

| Mezinárodní randomizovaná studie organizovaná z Francie prokázala účinnost fondaparinuxu v prevenci embolických příhod u nemocných s povrchovou žilní trombózou… více

Nízkomolekulární hepariny v léčbě hluboké žilní trombózy

Středa | 6.12.2006

| Akutní hluboká žilní trombóza se dá ambulantně léčit nízkomolekulárním heparinem stejně účinně jako heparinem nefrakcionovaným. K tomuto závěru dospěla… více

Infekce zvyšují riziko hluboké žilní trombózy

Středa | 7.6.2006

| Britská studie zjistila, že akutní respirační infekce a infekce močových cest zvyšují riziko hluboké žilní trombózy. Autoři analyzovali data 7278 nemocných s… více

Riziko hluboké žilní trombózy u malignit

Úterý | 5.4.2005

| Nemocní s malignitami a zvláště ti s protrombotickou genovou mutací mají v porovnání s ostatními osobami vysoce zvýšené riziko hluboké žilní trombózy. Rozsáhlé… více

Intravenózní trombolýza u cerebrální venózní trombózy

Pondělí | 14.12.2009

| Cerebrální venózní trombóza (CVT) je onemocnění charakterizované trombózou mozkových žil a žilních splavů. Tvoří méně než 1 % všech cévních mozkových příhod.… více

1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 další