Přejít na obsah

Anesteziologie, resuscitace

Zpět na seznam speciálů

Anesteziologie přestavuje umělé uspání pacienta, nebo znecitlivění určité části jeho těla (lokální anestezie) za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku a poskytnuti lepší péče.

Resuscitace je též oživování či kříšení. kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů, prováděných v rámci první pomoci v případě, že postižená osoba je v bezvědomí, nedýchá a má zástavenou srdeční činnost. Cílem je obnovit základní životní funkce, nebo alespoň zpomalit odumírání mozkových buněk před lékařským zásahem.

Anesteziologie je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda celkové anestezie. Stále větší rozšíření a popularitu získává anestezie regionální, kdy instilací anestetika k nervům, které vedou bolest z dané oblasti, dosáhneme kvalitní anestezie bez rizik, které plynou z podání anestezie celkové. Anestezie umožňuje komfortně prodělat terapeutický či diagnostický zákrok nejen pacientovi, což je hlavním smyslem našeho konání, ale i operatérovi či diagnostikovi, který se tak může plně soustředit na prováděný výkon.

Anesteziolog v průběhu anestezie plně zajišťuje komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.

Sekce Anesteziologie, resuscitace obsahuje 34 článků

Abecední seznam článků (řadit podle publikace)
Název článku Vyšlo v
Anafylaktická reakce a její léčba
12.3.2007, Lékařské listy
Příloha: Lékařské listy LL 5/2007 str. 7 Zobrazit článek
Anestezie - od plivání kokainu k uvolnění svalového napětí
1.10.2006, Jarmila Košíková
Sestra 10/2006 str. 33 Zobrazit článek
Anestezie při resekci trachey
1.8.2011, Eva Holá
Sestra 07-08/2011 str. 48 Zobrazit článek
Anesteziologie a intenzivní medicína současnosti
14.6.2010, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Příloha: Lékařské listy 12/2010 str. 3 Zobrazit článek
Bazální stimulace - kazuistika
www.ZDN.cz
online Zobrazit článek
Bezpečnost pacientů při anestezii
1.8.2011, PhDr. Andrea Bratová
Sestra 07-08/2011 str. 44 Zobrazit článek
Etické problémy rozhodování o způsobu léčby v prostředí intenzívní medicíny
7.5.2012, Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Postgraduální medicína 05/2012 str. 532 Zobrazit článek
Historie léčby bolesti
18.5.2009, Lékařské listy
Příloha: Lékařské listy LL 10/2009 str. 3 Zobrazit článek
Chybí anesteziologové, provoz u Milosrdných bratří ochromen
28.3.2011, (msvo)
Zdravotnictví a medicína 6/2011 str. 2 Zobrazit článek
Intenzivní péče v dětském lékařství
2.1.2004, Lékařské noviny
Příloha: Lékařské listy LL 01/2004 str. 10 Zobrazit článek
1 | 2 | 3 | 4 další

Medical Services

Komplexní edukační servis ve zdravotnictví

více informací

NOVÝ E-SHOP s medicínskou literaturou