MBA titul pro zdravotnické profese – nutnost či zbytečnost?

MBA titul pro zdravotnické profese – nutnost či zbytečnost?

I v oblasti zdravotnictví získává titul MBA stále větší váhu, a často je nezbytným předpokladem pro postup na manažerské pozice. Online MBA studium zaměřené na management zdravotnictví je sestaveno na míru všem profesionálům ve zdravotnictví a farmacii.

Jak ukázal průzkum agentury STEM/MARK, MBA titul je velkou přidanou hodnotou i ve zdravotnictví. Jeho držitelé pracující v oblasti zdravotnictví si díky němu v průměru polepšili o 57.531 Kč ročně. Kromě toho také 84 % absolventů MBA studia potvrzuje, že získali nové praktické znalosti a dovednosti využitelné v daném oboru. Dalším nezanedbatelným benefitem tohoto typu studia je také fakt, že 73 % absolventů MBA pociťuje díky zisku MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči lidem s pouze VŠ titulem.

Specializovaných MBA programů, určených přímo pro zdravotnické profese, však není na českém trhu mnoho, a jejich kvalita není vždy totožná. Jistotou v tomto oboru je jednička na trhu online MBA vzdělání v ČR a SR, vzdělávací institut CEMI, který nabízí unikátní online MBA program Management zdravotnictví, který je určený pro všechny profesionály ve zdravotnictví, kteří se zároveň věnují (či do budoucna chtějí věnovat) také manažerské roli. Vzdělávacím institutem CEMI prošlo již více než 1580 studentů, z toho již více než 300 studentů právě v oboru Management zdravotnictví.

Studijní program je proto velmi prakticky orientován a je zaměřen především na pracovníky státních i soukromých zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo farmaceutických firem, či soukromé lékaře, a také na všechny, kteří si zajímají o moderní trendy ve zdravotnictví a managementu. Zde se můžete podívat, co o tomto studiu říkají právě jeho absolventi.

V rámci 10 studijních modulů si v průběhu online MBA studia vytvoříte funkční marketingovou strategii pro vaše zdravotnické zařízení, naučíte se lépe motivovat, hodnotit a nabírat kvalitní zaměstnance, osvojíte si mikroekonomii a ekonomiku zdravotní péče, či aplikujete v praxi zásady hodnocení kvality zdravotnických služeb.

Osvojíte si také techniky plánování, komunikace a analýz výkonosti zdravotnického zařízení a seznámíte se s fungováním informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví. V neposlední řadě pak poznáte a ovládnete techniky osobního rozvoje manažera, což je v náročném oboru zdravotnictví nezbytnou součástí úspěšného dlouhodobého fungování v manažerské roli. To vše pod odborným vedením zkušených lektorů, kteří s Vámi vždy ochotně a detailně prokonzultují veškerou problematiku.

Využijte možnosti posunout svoji odbornou i manažerskou kariéru dále a zahajte své MBA studium již 16. března, navíc se zvýhodněným školným pouze 89.900,- Kč bez DPH. Přihlásit se je však možné už jen do 28. února 2019.

Ohodnoťte tento článek!