Adopce dětí. Víte, jak postupovat a jaké podmínky je třeba splnit?

Pokud přemýšlíte o adopci dítěte, měli byste si dobře rozmyslet, jaká máte kritéria a očekávání. Adopce je zdlouhavý proces a je potřeba se na něj psychicky připravit, kromě spousty formulářů vás čekají také psychologické testy. Adoptovat děti dnes navíc můžete i z ciziny. Zajímá vás, jaký je postup adopce, jaké podmínky byste měli splňovat a jak dlouho celý proces trvá?

Adopce dětí: Čím začít?

Přestože prvním krokem k adopci dítěte je návštěva úřadu, vyplnění žádosti a dalších potřebných formulářů, měli byste si nejprve rozmyslet, jaké dítě byste chtěli a zároveň jaké jste ochotni přijmout. Vaše preference se budou týkat nejen pohlaví a věku, ale také tolerance odlišného etnika, zdravotního handicapu, intelektu, vzdělání biologických rodičů nebo ochoty přijmout i sourozence.

Připravte se tedy na to, že čím specifičtější vaše kritéria budou, například novorozenec bílé pleti, tím delší bude doba čekání na dítě. Čím tolerantnější budete, tím rychleji budete moct vysněnou ratolest adoptovat.

Jste prvorodička?

Jak adoptovat dítě? Postup adopce

V první řadě je potřeba zajít na sociální odbor na příslušném obecním úřadě v místě trvalého bydliště jednoho z partnerů. Zde se vás ujme sociální pracovnice, která s vámi probere podrobně celý postup adopce.

Počítejte s tím, že vás čeká spousta papírování. Kromě žádosti o adopci, budete muset vyplnit i spoustu formulářů a dodat všechny potřebné doklady.

Jakmile vyplníte všechny formuláře a dodáte potřebné dokumenty, navštíví vás sociální pracovnice, jejímž úkolem bude sepsat o vás posudek.

Žádost o adopci: Jaké doklady budete potřebovat?

 • Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele nebo daňové přiznání
 • Lékařské potvrzení o zdravotním stavu
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Doklad o státním občanství
 • Kopii oddacího listu (pokud nežádáte samostatně)
 • Životopis (+ 2 pasové fotografie)

Druhá fáze: Psychologické testy

Ve chvíli, kdy bude posudek zkompletovaný spolu s vyplněnými formuláři, bude veškerý materiál předán na krajský úřad, se kterým od této chvíle budete komunikovat. Zároveň obdržíte pozvání k dvoukolovým psychologickým testům.

První kolo probíhá písemně a druhé ústně. Doba trvání těchto testů může být i několik hodin, jelikož jsou velice důkladné. Cílem těchto psychotestů je odhalit předpoklady rodičů pro výchovu dítěte, osobnostní rysy, stabilitu partnerského vztahu a motivaci k adopci dítěte.

Třetí fáze: Rodičovský kurz

Po psychologických testech musíte ještě absolvovat rodičovský kurz přípravy k přijetí dítěte do rodiny, ve kterém se nejen setkáte s dalšími uchazeči o dítě, ale také se znovu seznámíte s otázkami ohledně dítěte, které jste ochotni adoptovat. Jakmile tímto kurzem projdete, budete již čekat na potvrzení o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Jakmile budete zařazeni do evidence, nezbyde vám už nic jiného než čekat. Pokud byste do evidence nebyli zařazeni, můžete se stále do 15 dní od doručení proti rozhodnutí odvolat u krajského úřadu.  O posouzení o odvolání se postará Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podmínky adopce

Adopce dětí v ČR je podmiňována určitými pravidly, které jsou posuzovány odbornými pracovníky. Dle zákona musí být potenciální adoptivní rodič plnoletý a svéprávný. Podmínky, které jsou dále posuzovány individuálně, se řídí následujícími pravidly:

 • Přiměřený věkový rozdíl: Minimální věkový rozdíl mezi rodiči a dítětem by měl být 16 let a maximální 40 let.
 • Adoptovat mohou jen manželé: Nesezdaní partneři adoptovat sice nemůžou, nicméně zažádat může pouze jeden z nich. Sezdaný pár má však přednost.
 • Bezdětnost: Zpravidla mají přednost páry, které nemohou mít děti z doložených důvodů.
 • Vlastní děti: Adoptovat můžete i v případě, že již děti máte, bude ale posuzováno, jak by dítě bylo případnými sourozenci přijato. Adopce bude pravděpodobně trvat delší dobu.
 • Zdravotní potíže: Zdravotní problémy nebo invalidní důchod není překážkou, zjišťuje se však, zda mohou zdravotní problémy ovlivnit výchovu dítěte.
 • Přímá příbuznost: Rodinný příslušník v přímé příbuznosti, kterým se míní například sourozenec nebo prarodič, žádat o adopci nemůže, v tomto případě se žádá o jinou formu péče (pěstounství).

Jak dlouho trvá adopce?

Přesnou dobu celého průběhu bohužel nelze určit, vždy záleží na době trvání zařazení do evidence a především na nárocích žadatelů o dítě. Adopce běžně trvá od 1 do 5 let. Samotné zařazení do evidence je zdlouhavé, může trvat několik měsíců, ale klidně i celý rok.

Adopce miminka

Pokud vaše nároky nejsou příliš vysoké a jste ochotni přijmout i starší dítě s nějakým omezením nebo odlišné pleti a vše půjde bez problému, potomka se můžete dočkat už po jednom roce. Adopce novorozence bývá zpravidla delší, zejména pokud byste trvali na bílé pleti nebo dalších kritériích. V takovém případě je běžná čekací lhůta 3 až 5 let. Rodiče, kteří již vlastní nebo adoptované dítě mají, mohou čekat třeba i 10 let.

Osvojení a zrušení adopce

Pokud budete vybráni jako vhodní uchazeči k adopci, nejprve obdržíte dokumentaci k pročtení. Následně budete moci jít dítě navštívit do kojeneckého ústavu, dětského domova nebo k pěstounovi. Za předpokladu že vše proběhne bez problémů, dostanete dítě na víkend do tzv. hostitelské péče.

Následně musíte mít potomka alespoň 3 měsíce v předadopční péči. V této době se již staráte o dítě jako o vlastní, tedy i na své náklady. Následně čekáte na soudní rozhodnutí o osvojení dítěte, kterým je dítě plně adoptováno, a vy se stáváte právoplatnými rodiči s právním postavením identickým biologickým rodičům.

Možná vás to překvapí, ale po dobu prvních 3 let je adopce zrušitelná za předpokladu, že pro ni existují vážné důvody. Po uplynutí 3 let je adopce automaticky nezrušitelná.

Adopce dítěte z ciziny

Mezinárodní adopce dětí, ať už z ciziny nebo do ciziny, je v České republice možná již několik let a spadá pod Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, což je dokument sepsaný a přijatý Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého v roce 1993. Na našem území byla tato úmluva přijata v roce 2000.

K osvojení dětí z ciziny dochází zejména za předpokladu, že se dítě ocitá v ohrožení nebo se pro něj nepodaří sehnat náhradní rodinu v rodné zemi. Přesně stanovený postup pro adoptování dítěte ze zahraničí, povinnosti a kompetence konkrétních institucí najdete v Haagské úmluvě.

Zdroj: Penize.cz, Nahradnirodina.cz

Ohodnoťte tento článek!