Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře

Zleva: doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD., Daniela Brůlová, Mgr. Kateřina Macháčová

Tradiční součástí nejmladšího grantového programu Nadačního fondu Veolia Stále s úsměvem se letos po páté stal workshop a programový den, který byl spojen se křtem odborné monografie Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře autorského kolektivu vedeného Mgr. Kateřinou Macháčovou, PhD. a doc. MUDr. Ivou Holmerovou, PhD.

iha Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře j e reakcí na aktuální situaci s cílem pomoci nejen odborníkům, ale i každému z nás porozumět komplexní problematice stárnutí a nalézt rovnováhu pro sebe i společnost. Kniha je rozdělena do tří sekcí. První sekce je věnována fenoménu stáří z různých úhlů pohledu a v širších souvislostech. Bourá zaběhnuté mýty, zavádí nové pojmy a souvislosti a definuje koncepci geriatrické péče. Druhá sekce detailně rozebírá klíčové problémy stárnutí. U každého problému popisuje, proč a jak vzniká, jaké má dopady na praktický život seniora a jeho okolí, jak ho můžeme diagnostikovat a jaká opatření zavést. Nezapomíná ani na pečující, kteří jsou často opomíjení a téměř vždy nedocenění. Čtenáři zde najdou spoustu příkladů, skutečných situací a praktických tipů. Poslední, třetí sekce pak představuje první střípky aktivní gerontologie u nás a příklady dobré praxe. Cílem je ukázat, že mnoha problémům lze předcházet, a že i když nastanou, lze s nimi smysluplně žít. Dalším záměrem knihy je propojit teoretické poznatky a klinickou praxi, na jejichž základě bude možné vytvářet prostředí, kde budeme moci všichni stárnout dobře. Kniha vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a výsledků nejnovějších empirických studií.

Na své si přijdou odborníci i laická veřejnost. Přeci jen se stáří dotýká každého z nás.

Vydání knihy Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře podpořil Nadační fond Veolia svým darem právě z programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Mgr. Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia, k tomu říká: „Z programu podporujeme konkrétní projekty v regionech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, k tomu, aby měli kvalitní náplň volného času i dostupnější

služby. Podporujeme také šíření informací pro odbornou i laickou veřejnost. V tomto ohledu je tato publikace mimořádným počinem. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho.“ Na přípravě a vydání publikace dále spolupracovalo Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě humanitních studií UK a vydavatelství Mladé fronty a. s., divize Medical Services. Kmotry knihy se stali předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti prim. MUDr. Božena Jurašková a Mgr. Jan Lorman, zakladatel a ředitel Života 90.

Aktivní gerontologie aneb Jak stárnout dobře
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů