Tabulka 21

Tab. 9 – ANCA autoprotilátky ANCA (anti-neutrophil cytoplasma antibodies) protilátky proti cytoplazmatickým antigenům neutrofilů (ANCA) se nejčastěji vyskytují u systémových nekrotizujících vaskulitid a idiopatických...

Tabulka 50

Tab. 4 – Algoritmus diagnostické rozvahy a dalšího postupu po zvládnutí anafylaktického šoku Existuje anamnestický údaj o anafylaxiNENejedná se o jinou diagnózu? někdy...

Co víme o chřipce

Latinský název chřipky pochází z 16. století, kdy byl výskyt tohoto onemocnění spojován s konstelací hvězd, která byla uváděna jako příčina epidemie (influentia coeli). Název...

Tabulka 8

Tab. 8 – Eradikační terapie OME2x 20 mg+ AMPI 2x 1000 mg+ CLARI2x 500 mg PANT2x 20 mg+ AMPI 2x 1000 mg+ CLARI2x...

Tabulka 32

Tab. 21 – Autoimunitní hepatitida ANALKM-1LKM-2LKM–3SMAAMA Typ I +–––+– Typ II –+–+/––– Interpretace: Typ I je klasickou lupoidní hepatitidou mladých žen s pozitivitou...

Pomůcky pro diabetiky

Zaměříme se na pomůcky, s kterými se pacienti s touto diagnózou setkávají nejčastěji. Jsou to jednak injekční stříkačky, injekční aplikátory, inzulínová pera a inzulínové pumpy,...

Mechanizmus účinku nesteroidních antirevmatik

Nesteroidní antirevmatika jsou léky, které mají na rozdíl od prostých analgetik (léků tlumících bolest) navíc schopnost potlačovat i projevy zánětu a případně tlumit...

Vrozené vady imunity

Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, LF MU a FN U sv. Anny, Brno Klíčová slova: primární imunodeficience • defekt komplementového systému •...

Tabulka 42

Tab. 1 – Klasifikace primárních vaskulitid kalibr cévnozologická jednotkavýskyt ANCA maléWG+ MPA+ Kawasakiho choroba– malé + středníPAN–/+ H.-Sch.– (–/+) AGA+/– velkéTakayasuova arteritida– Hortonova...

Beatrice Sofaer ve VFN

Česká asociace sester uspořádala dne 4. září pro sestry VFN a členky sekce managementu při ČAS v Eiseltově síni na II. interní klinice...

Atlas nádorů prsu

Karcinom prsu je v současné době nejčastějším zhoubným onemocněním žen. Tím, že zasahuje do všech oblastí života postižené ženy, stává se...

Tabulka 5

Tab. 1 – TNM klasifikace bronchogenního karcinomu používaná u nás v současné době Rozdělení do stadií Okultní karcinom TX N0 ...

Tabulka 18

Doporučení MZ ČR Ann Fr Anesth Réanim 1997,16

Tabulka 15

Tab. 8 – Antidepresiva bez preskripčního omezení dle Číselníku VZP platného od 1. 7. 2000. ...

Tabulka 6

Tab. 2 – Určení stadií bronchogenního karcinomu podle nové TNM klasifikace z r. 1997 stadium T N M okultní caX 0 0 ...

Náhlá mozková příhoda

MUDr. Milan Ticháček Odd. ARO, Státní Slezská nemocnice, Opava Klíčová slova mozková příhoda • standardy diagnostické a léčebné péče Mozkové příhody (dále MP) jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí...

Inzulinová analoga

MUDr. Tomáš Doležal Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha Klíčová slova: krátkodobá analoga • inzulín lispro • inzulín aspart • dlouhodobá analoga Úvod V léčbě diabetu 1. a 2. typu je...

Tabulka 7

Tab. 3 – Dávka pro získání lokalní kontroly Dávka Lokální kontrola ...

Tabulka 19

Tab. 1 – Diferenciální diagnostika MP ischemické ikty krvácení – apoplexie většinou...