Domů Aktuality Strana 2290

Aktuality

Nová sekce ČAS

Koncem října loňského roku se v Hamzově dětské léčebně sešly hlavní a vrchní sestry některých odborných léčebných ústavů s viceprezidentkou ČAS Růženou Wagnerovou. Zde se rozhodlo...

Ošetřovatelská péče na specializované ambulanci

FN Brno-Bohunice Vrozené srdeční vady v dospělosti Rozvojem diagnostických i terapeutických metod v dětské kardiologii za poslední léta ve světě a vytvořením českého systému komplexní...

Nové poznatky o substituční terapii

„Studie prokazují, že hormonální substituční terapie podávaná po dobu pěti až deseti let nemá žádné závažné negativní vedlejší účinky. Po desetiletém užívání mírně...

Univerzitní vzdělávání sester

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK pořádal v říjnu loňského roku slavnostní shromáždění u příležitosti 40. výročí trvání univerzitního studia...

Byla jsem hlavní sestrou ministerstva zdravotnictví.

Na ministerstvo zdravotnictví – na samostatné oddělení ošetřovatelské péče – jsem nastoupila po řádném konkurzu. Byly tam tenkrát rozpracované rozličné úkoly, na které...

Červená pro Osm kol,

První cenu převzala z rukou zástupců společnosti Johnson & Johnson Mgr. Eva Klára Irišková z Farní charity Chodov, domácí ošetřovatelské služby. Foto...

Kroky k utišení syndromu neklidných nohou

Když byla před několika lety Luetta Merkle, 79 let, v nemocnici kvůli podezření na syndrom mrtvice, řekla sestře, že má syndrom neklidných nohou (dále...

Vítejte mezi námi!

Dne 20. října byla při ČAS oficiálně ustanovena sekce hojení ran, a to za účasti 47 sester z celé republiky a v zastoupení všech typů zařízení. Bylo zvoleno...

Ošetřování novorozence s onemocněním srdce

Vrozené srdeční vady představují v dětských kardiovaskulárních onemocněních nejpočetnější skupinu. Podle statistik se u nás i ve světě rodí na 1000 živě narozených...

Úspěchy a problémy české kardiologie

Nemocnost a úmrtnost na kardiovaskulární choroby v České republice byly až do začátku šedesátých let obdobné jako v západoevropských zemích. V letech šedesátých...

Zvládání bolesti při bércových vředech

Bolest, kterou osoby s bércovými vředy prožívají, bývá velmi podceňována. Zdravotníci si až do nedávné doby mysleli, že vzniká v důsledku infekce nebo postižení tepen...

HARTMANN – ošetřovatelská cena 2000

Vážené kolegyně, milé čtenářky, Již několik let se spolu setkáváme u příležitosti vzdělávání v oblasti péče o chronicky nemocné. Společnost HARTMANN-RICO A. S. je všem velmi známá...

Psychická úskalí

pomáhajících profesí O knize německého psychoterapeuta Wolfganga Schmidbauera, kterou vydalo nakladatelství Portál ve spolupráci s Českou asociací sester. Nutkavá potřeba současné teorie všechno vědecky analyzovat – někdy...

Přístup sester k matkám

Oddělené ošetřovatelství bylo na novorozeneckých odděleních dlouhou dobu (zhruba od začátku padesátých let až do začátku osmdesátých let) preferovaným způsobem hospitalizace. Lékaři uváděli,...

Změna klimatu sociálních ústavů

Je možné, že někteří pečující si už ze své rodiny spontánně odnesli postoje vstřícnosti ke druhým lidem, chuť pomáhat, ochotu aktivně naslouchat, umět...

Ošetřovatelský plán pro dítě s onemocněním srdce

Sesterská diagnóza č. 1: Porucha dýchání z důvodu nedostatečného nebo nadměrného plicního průtoku Úkol č. 1: Správná poloha dítěte - volné dýchací cesty - podložený hrudník - hlava...

Naše pracoviště Dětské kardiocentrum

Dětské kardiocentrum, založené v roce 1977, je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou kardiovaskulárních onemocnění u dětí. Kromě vlastní kardiologické a kardiochirurgické...

Historické osobnosti českého ošetřovatelství

První české diplomované sestry byly nadšenými průkopnicemi v ošetřovatelství a dodnes jsou příkladem hlubokého vztahu k ošetřovatelskému povolání, k němuž se po celou...

Univerzitní vzdělávání sester

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK pořádal v říjnu loňského roku slavnostní shromáždění u příležitosti 40. výročí trvání univerzitního studia...

Menopauza – rizikové období ženy

Mezi 45. – 50. rokem života ženy vyhasínají funkce obou vaječníků. Snižuje se postupně produkce ženských pohlavních hormonů (estrogenů a gestagenů) až do úplného...