Domů Aktuality Strana 2290

Aktuality

Výživa u obézních nemocných

Předmětem tohoto článku je seznámení se se zásadami, které doporučujeme pacientům, léčícím se v našem obezitologickém centru. První, co by měl obézní pacient provést, je...

Dialog sestry v resuscitační péči

Pacient v resuscitační péči (zvláště dlouhodobě hospitalizovaný) má spoustu otázek, které většinou nemůže úplně nebo dostatečně srozumitelně položit. Je-li v bezvědomí, pak pravděpodobně postrádá i motivaci...

Zdravotníci a drogy

Zneužívání léků bylo v naší republice v éře socializmu ve větší míře doménou zdravotníků. Z vyprávění znám nejeden případ lékaře závislého na opiátech a sestry distributorky. Zdá...

Tabulka 9

Abusus alkoholu Obstrukce pankreatického vývodu Traumatické poškození vývodu Stenóza vývodu a přítomnost konkrementu Pankreas divisum Hyperlipidemie Cystická fibróza Hereditární pankreatitida Malnutrice (tropická pankreatitida)

Tabulka 5

PočetSZPpočetpoč.pac.napočetpoč.ošetření zařízenípřepočt. početpacientů10 tis.obyv.ošetřenína 1 léč.pac. Praha47192,79884974,234009738,4 Střední Čechy3391,14650958,721160132,5 Jižní Čechy39103,8811233160,327217424,2 Západní Čechy42146,71848599,042179449,7 Severní Čechy52160,5316218137,460736737,5 Východní Čechy60159,6613600110,343325231,9 Jižní Morava54272,931442970,370974949,2 Severní Morava108354,5327488139,9122088444,4

Urogynekologie

Inkontinence je nechtěný únik moči, který se stává hygienickým problémem a který snižuje kvalitu života postiženého. Pro základní pochopení schopnosti udržet moč je nutné...

Tabulka 9

Abusus alkoholu Obstrukce pankreatického vývodu Traumatické poškození vývodu Stenóza vývodu a přítomnost konkrementu Pankreas divisum Hyperlipidemie Cystická fibróza Hereditární pankreatitida Malnutrice (tropická pankreatitida)

Chirurgie

Komplexní prevence plicní trombembolie u chirurgických pacientů Trombembolická nemoc je příčinou značné morbidity a mortality. K jejím nejčastějším a nejobávanějším projevům patří hluboká žilní trombóza a s ní spojené...

Historický přehled koronarografie

Kontrastní znázornění věnčitých tepen - koronarografie - má zásadní diagnostický význam. Poskytuje informace o anatomickém a částečně i o funkčním stavu koronárního řečiště. Součástí vyšetření je většinou...

Poznámky k týmovému pojetí švédského zdravotnictví

Moje návštěva na univerzitě v Lundu (Švédsko) v rámci projektu Tempus byla podnětem k zamyšlení nad týmovým pojetím soudobého zdravotnictví. Různorodé potřeby multimorbidních geriatrických pacientů vyžadují jednak...

Absorpční pomůcky pro inkontinentní

Ředitelům OP VZP ČR bylo přikázáno hradit absorpční prostředky pro inkontinentní obyvatele ÚSP (včetně plenkových kalhotek) v souladu s pravomocnými rozhodnutími soudů ve věcech žalob...

Nutriční péče dnes… z pohledu dietní sestry

Cílem tohoto článku je upozornit na vážné problémy s využitím práce dietních sester, vyvolat diskusi a získat osoby schopné a ochotné problémy, o kterým se zmíním, řešit. Management...

Milé sestry,

EDITORIAL dnes vůbec poprvé v historii tohoto časopisu si troufnu napsat pár řádek pro naše budoucí autory. Až do této chvilky...

Pomůcka pro diabetiky

Firma Roche Diagnostics připravila pro diabetiky jednoduchou a užitečnou pomůcku na určování množství cukru v potravinách. Jedná se o „algoritmické“ pravítko, které přepočítává gramy potravin na...

Tabulka 4

ŠtíhlýNormálníNadváhaObezita Mužiméně než 10 %10 - 19 %20 - 24 %25 % a více

Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Hysterektomie je jedna z nejčastějších gynekologických operací. Tradičně se může provádět přístupem abdominálním nebo vaginálním. Vaginální přístup je šetrnější, je však při něm obtížnější...

Nutriční péče dnes… z pohledu dietní sestry

Cílem tohoto článku je upozornit na vážné problémy s využitím práce dietních sester, vyvolat diskusi a získat osoby schopné a ochotné problémy, o kterým se zmíním, řešit. Management...

Ortopedie

Artroskopické ošetření traumat kloubů Artroskopické vyšetření a ošetření traumat kloubů provádíme na našem pracovišti od roku 1993. Standardně je užívána artroskopická sestava s optikou s úhlem pohledu...

Indikace a komplikace koronarografie

Nemocní, které vyšetřujeme, jsou postiženi ischemickou chorobou srdeční se sy anginy pectoris nebo s vysokým rizikem náhlé smrti po akutním infarktu myokardu, recidivující ischemii,...