Infekční onemocnění a jejich prevence

Infekčním onemocněním se může samozřejmě nakazit kdokoliv v jakémkoliv věku, obecně však platí, že u seniorů bývá klinický průběh obvykle závažnější. Protože s...

Tabulka 6

Tab. 6 – Diagnostické metody infekce H. pylori Diagnostika H. pylorisenzitivitaspecificitapoznámky Kultivace85 %95 %na obohacených půdách se sérem, heminem, ATB, 5% O2, 10% CO2 ...

Tabulka 30

Tab. 19 – Výskyt autoprotilátek u orgánových imunopatologických stavů onemocnění endokrinních žlázautoprotilátka/antigen Hashimotova tyreoiditida TPO (tyreoidální peroxidáza) primární myxedémTG (tyreoglobulin) Graves-Basedowova chorobaTSH receptor...

Ošetřování dutiny ústní u onkologického pacienta

Darja Navrátilová, Marcela Mikulková, Hematoonkologická klinika, FN, Brno-Bohunice Kazuistika Pacient M. K. je hospitalizován pro plánovanou transplantaci kostní dřeně. Samotnému výkonu předcházelo podání vysokodávkované chemoterapie...

Prevence a léčba bolesti u novorozence z pohledu sestry

Ilustračn foto Radim Beznoska Diagnostika distresu u novorozence Fyziologičtí novorozenci Podle současných poznatků odpovídá fyziologický novorozenec na distres jak fyziologickými změnami (srdeční...

Tabulka 3

Tab. 3 – Možné testovací látky pro zjištění metabolického fenotypu enzym CYP1A2 CYP2C19 CYP2D6 NAT-2 testovací látka kofein mefenytoin debrisochin sulfidimidin spartein isoniazid dextrometorfan možné fenotypy PM, IM, EM PM, EM PM, IM, EM, UM SA, RA

Tabulka 41

Tab. 30 – Nejčastější asociace onemocnění a antigenů HLA onemocněníHLA antigen ankylozující spondylitis Reiterova chorobaB27 uveitis Goodpastureův syndromDR2 roztroušená skleróza celiakie, Sjögrenova choroba ...

Hodnotící stupnice

Vážené sestry, v  Sestře 7/2000 vyšel článek Bc. Heleny Komínkové Nevolnost a zvracení při léčení cytostatiky. Je v něm uveden návrh formuláře na zjišťování údajů o nevolnosti...

Tabulka 20

Tab. 8 – ACAb autoprotilátky proti centromerám lze prokázat u nemocných Raynaudovým syndromem, CREST syndromem a nemocných se systémovou sklerodermií, u...

Tabulka 49

Tab. 3 – Protišokový balíček adrenalin (např. autoinjektor Epipen 0,3 mg pro dospělé, Epipen Junior 0,15 mg pro děti) ...

Putování za hospicovou péčí

Sdružení poskytovatelů hospicové péče v České republice (dále jen SPHP) vzniklo v roce 1998. Jeho vznik by podmíněn činnosti pracovní skupiny, která se začala zabývat...

Tabulka 7

Tab. 7 – Komplikace peptického vředu krváceníhematemesis, meléna, hematochesis, okultní krvácení penetracepankreas, přilehlá klička střevní, peritoneum stenózapylorický kanál, duodenum (edém, fibróza) perforacepřední stěna...

Tabulka 31

Tab. 20 – Onemocnění jater a zažívacího ústrojí chronická autoimunitní hepatitis – LKM liver kidney microsomes (autoantibodies) – autoprotilátky proti mikrozomům jater a...

Název Chirany bude znít důvěrně a známě zejména pro zdravotníky,

Matka CHIRANA a její ambiciózní dcera Chirana InjectaStříkačka pro každého obyvatele planety Produkce injekčních stříkaček a jehel má ve Staré Turé dlouholetou tradici. S výrobou nástrojů pro...

Ohlédnutí za týdnem Dekády kostí a kloubů

Výsledky celosvětové spolupráce v prevenci a léčení nemocí kostí a kloubů. Odborníci na artritidu, osteoporózu, bezpečnost silničního provozu, páteř...

Disekující výduť aorty

probíhající pod obrazem těžké mozkové příhody MUDr. Jiří Procházka, MUDr. Jana Popelová, prof. MUDr. František Kölbel, DrSc. Interní klinika, FN Motol, Praha MUDr. Renata Pipková, Klinika zobrazovacích...

Vaskulitidy

Doc. MUDr. Jiřina Bartůňková, CSc. Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha Klíčová slova: sérologická klasifikace • AAV-ANCA-asociované vaskulitidy • Wegenerova granulomatóza • mikroskopická polyarteriitis...

Informovanost nemocných – etický problém

S etickými problémy se setkáváme ve všech oblastech společenského života, ale v oblasti zdravotnictví jsou velmi viditelné. Ráda bych poukázala na...

Tabulka 21

Tab. 9 – ANCA autoprotilátky ANCA (anti-neutrophil cytoplasma antibodies) protilátky proti cytoplazmatickým antigenům neutrofilů (ANCA) se nejčastěji vyskytují u systémových nekrotizujících vaskulitid a idiopatických...

Tabulka 50

Tab. 4 – Algoritmus diagnostické rozvahy a dalšího postupu po zvládnutí anafylaktického šoku Existuje anamnestický údaj o anafylaxiNENejedná se o jinou diagnózu? někdy...