Psychiatrie a právo

Studium právních otázek v psychiatrii je nezbytné pro výkon léčebně-preventivní péče o duševně nemocné. Proto je nutné, aby se v této oblasti psychiatrie dobře...

Tabulka 6

Tab. 5 – Průnik antimikrobních léčiv do bronchiálního sekretu (B. S.) a plicní tkáně (P. T.) (vyjádřeno v procentech v sérových koncentracích) > 50...

Molekulární patologie a medicína

Pojem „patologie“ je chápán jako označení vědy studující patogenezi nemocí a jejich etiologii. V současné době je etiologie některých chorobných stavů poznána velmi dobře....

Molekulární patologie a medicína

Pojem „patologie“ je chápán jako označení vědy studující patogenezi nemocí a jejich etiologii. V současné době je etiologie některých chorobných stavů poznána velmi dobře....

monitor

Estrogeny po menopauze Na hormonální substituční terapii (HRT) panují stále rozporuplné názory. Mezi jejími kladnými účinky je uváděno snížené riziko vzniku...

Tabulka 21

Tab. 2 – Léky užívané při léčbě afektivních poruch (kodexové označení, firemní označení, obvyklá denní dávka v mg) Antidepresíva Antidepresíva I. a II. generace ...

Tabulka 25

Tab. 3 – Lékové interakce diazepamu InteragujícíMechanismusDůsledek léčivointerakce isoniazidenzymatická inhibiceprodloužení t1/2 diazepamu rifampicinenzymatická indukcezkrácení t1/2 diazepamu ciprofloxacinenzymatická inhibiceprodloužení t1/2 diazepamu heparinsnížení plazmatickézvýšení koncentrace vazebnosti...

Hluboké kožní defekty

Hluboké kožní defekty, ať už je jejich etiologie jakákoliv, provázejí lidstvo celou historií. Stejně tak i snaha tyto rány zahojit. Z archeologických nálezů se...

Otázky k tématu aktuální psychiatrie

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se v současné době ucházíme o obnovení akreditace podle nového Stavovského předpisu č. 16 ČLK Systém celoživotního vzdělávání, slouží nyní tento...

Blokátory

MUDr. Petr Štros, prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FNKV, II. interní klinika, Kardiocentrum Klíčová slova specifické kalciové kanály • vaskulární selektivita •...

Perkutánní endoskopická gastrostomie

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je metoda používaná k aplikaci enterální výživy. Pokud je indikace jejího podávání delší než 6 týdnů, je využívána k podávání...

Perkutánní endoskopická gastrostomie

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je metoda používaná k aplikaci enterální výživy. Pokud je indikace jejího podávání delší než 6 týdnů, je využívána k podávání...

Pneumonie

Tato kapitola by měla sloužit jako orientační návod pro iniciální antibiotickou léčbu v pneumologii. Jde o problematiku, která má v současné době svá pravidla,...

Tabulka 22

Tab. 3 – Doporučené formy léčby afektivních poruch Kdy léčit depresi v první linii, kdy poslat k psychiatrovi, kdy doporučit hospitalizaci Vhodnost léčby praktickým...

Tabulka 26

Tab. 4 – Symptomatika a léčba úzkostných poruch Název poruchyZkratkaSpecifickýLéčba poruchypříznak panická poruchaPDurgentní...

Minimálně invazívní techniky v kardiochirurgii

Zavedení laparoskopických operačních technik do klinické praxe koncem 80. let znamenalo začátek nové etapy v celém oboru chirurgie. Komerční zájem řady firem, zájem pacientů...

Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

Náš přední psychiatr prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc., se narodil v roce 1933 v Praze, kde také ukončil Aka demické gymnázium a v roce 1959 promoval na Fakultě...

Tabulka 7

Tab. 1 – Nejužívanější blokátory kalciových kanálů první generace Název generickyObvyklá dávkaFiremní název NifedipinDlouhodobě nepodávat, vyjma Adalat, Cordipin, Cordafen, Sponif GITS formy. Parenterálně jen...

Tabulka 15

Tab. 1 – Indikace perkutánní endoskopické gastrostomie Gastroenterologické (onemocnění trávicího ústrojí s malnutricí) chronická pankreatitida (cystická fibróza) celiakie a její komplikace Crohnova choroba stenóza...

Tabulka 16

Tab. 2 – Kontraindikace perkutánní endoskopické gastrostomie Kontraindikace gastroskopie Kontraindikace enterální výživy Vlastní kontraindikace PEG Absolutní ascites poruchy koagulace nepřítomnost diafanoskopie karcinom žaludku Relativní ...