Domů Aktuality Strana 2300

Aktuality

Plastové pevné a mobilní stěny zn. „SILENTIA“

jsou patentovaným švédským systémem, určeným pro širokou škálu použití. Mají široké uplatnění ve zdravotnictví a sociálních ústavech. š Stěny se umisťují buď pevně ke zdi, odkud...

Úzkostlivě tajená inkontinence

Skrývaná inkontinence, ostych a obavy z ní může postiženým působit zdravotní komplikace, dokonce i takové, které s ní zdánlivě nesouvisejí - nejčastěji v psychice, sexualitě atd. Firma SCA...

Studijní pobyt v anglických hospicích

Když jsem dostala možnost týdenní stáže v Anglii a jejích hospicových zařízeních, měla jsem radost. Navštívila jsem tři londýnská zařízení - hospic svatého Kryštofa, hospic...

Ošetřovatelská péče v očním lékařství

Ráda bych přiblížila ošetřovatelskou péči o postižené náhlým snížením zrakové ostrosti či úplnou ztrátou zraku. Na první místo řadíme jejich psychické potřeby. Pacient nepovažuje...

Moderní metody refraktivní chirurgie

Chtěli bychom vás seznámit s moderními metodami refraktivní chirurgie, které provádíme na naší klinice. Řadíme mezi ně laserové zákroky, ale též implantaci intra-okulárních kontaktních...

Úzkostlivě tajená inkontinence

Skrývaná inkontinence, ostych a obavy z ní může postiženým působit zdravotní komplikace, dokonce i takové, které s ní zdánlivě nesouvisejí - nejčastěji v psychice, sexualitě atd. Firma SCA...

Tabulka 5

1. Psychické poruchy 2. Poruchy pohybového ústrojí 3. Inkontinence moči 4. Bolesti páteře 5. Poruchy zraku

Malá útěcha – velký problém

Nemoci, nebo celkově špatný zdravotní stav, osamělost či nevalná životní perspektiva - to vše může spolu s blížícím se stářím značně zhoršovat kvalitu života....

Moderní metody refraktivní chirurgie

Chtěli bychom vás seznámit s moderními metodami refraktivní chirurgie, které provádíme na naší klinice. Řadíme mezi ně laserové zákroky, ale též implantaci intra-okulárních kontaktních...

Péče sestry o pacienty s apalickým syndromem

Na našem oddělení dlouhodobě ošetřujeme dva pacienty s diagnózou apalického syndromu. Apalický syndrom je závažný stav s poruchou vědomí v důsledku rozsáhlého poškození mozkové kůry, vznikající...

Tabulka 4

Rok19971998 Počet oslovených40 tisíc47 tisíc Návratnost49 %52 % Jaké pomůcky používáte? Inkontinenční46 %53 % Menstruační41 %37 % Jiná ochrana13 %10 % Svěřila jste se lékaři? Ano41 %48 % Ne59 %52 % Získáváte je...

Nutriční podpora v domácím prostředí

Sestry pracující v domácí péči se bezpochyby již setkaly s nějakou formou domácí nutriční podpory. Domácí parenterální a enterální výživu ordinují v naší zemi specialisté v oboru umělá...

Využití a přínos pozitronové emisní tomografie

Rozhovor s primářem MUDr. Otakarem Bělohlávkem, CSc. z PET centra Nemocnice Na Homolce a s asistentem MUDr. Markem Trněným z I. interní kliniky 1....

Ateliér pro mentálně postižené občany

Rozhovor s výtvarníky Zdeňkem Poláchem a Karlem Parmou ...

Česká republika ratifikovala Evropskou sociální chartu

Poslanecká sněmovna i senát na poslední předprázdninové schůzi vyslovily souhlas s ratifikací Evropské sociální charty. Tento mezinárodní dokument představuje základní normu sociálních práv v...

Sympózium ve Španělsku o akreditačních procesech

Ve španělské Barceloně se ve dnech 8.7. až 10. 7. 1999 konalo celosvětové sympózium na téma Zvyšování kvality zdravotní péče cestou akreditace. Zúčastnili se...

Programy Světové zdravotnické organizace

Zdravá města Před deseti lety iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní projekt „Zdravá města“. Je-ho filosofie je prostá - připravit a realizovat na úrovni města/obce...

n Výzva SÚKL

Rok 2000 a zdravotnické prostředky

Vaginóza a riziko potratu

Bakteriální vaginóza zvyšuje riziko potratu v raných stadiích těhotenství, tvrdí vědci v jednom z červencových vydání British Medical Journal. Ve studii u více než 850 žen, které podstoupily fertilizaci...

Loňský rok v IKEM ve znamení stěhování

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) dosáhl loni kladného hospodářského výsledku 2,8 miliónu korun. Největší podíl na nákladech tvořily materiály včetně léků (37 %),...