literatura

Integrated Basic Surgical Sciences James Toouli, Chris Russell, Peter Devitt, Celia Ingham Clark (Editors) Arnold, London, 2000, 843 s., 95,- GBP; ISBN 0-340-70091-2Problémově orientovaný přístup k výuce...

Akutní koronární syndrom II.

MUDr. Radovan Jirmář, prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. Kardiocentrum, 3. LF UK a FN KV, Praha Klíčová slova: PTCA • intravenózní trombolýza...

Další možnosti chirurgického léčení artrózy kolenního kloubu

MUDr. Aleš Podškubka, MUDr. Tomáš Kasal Ortopedická klinika, IPVZ, FN Bulovka, Praha Klíčová slova laváž • shaving • debridement • abraze • návrty • mikrofraktury • osteochondrální...

Tab.1

Tab. 1 – Indikace k zahájení IVT u pacientů s akutním IM (11) bolest na hrudi (popř. jiná klinická známka infarktu myokardu) trvající...

Artróza

ruky a zápěstí MUDr. Vladimíra Frühaufová, MUDr. Eva Rylichová Ortopedická klinika, IPVZ, FN Bulovka, Praha Klíčová slova primární OA • sekundární OA • Heberdenovy uzly • Bouchardovy uzly...

Tab. 2

Tab. 2 – Kontraindikace IVT absolutní aktivní krvácení, známá krvácivá porucha 6 měsíců po nehemoragické mozkové příhodě, po operaci intrakraniální, míšní ...

Tabulka 2

Klíčová slova primární OA • sekundární OA • Heberdenovy uzly • Bouchardovy uzly • rizartróza • generalizovaná OA • Ehlersův-Danlosův syndrom • avaskulární nekróza Úvod Osteoartróza (OA)...

Tab. 4

Tab. 4 – Indikace k primární PTCA u pacientů s akutním Q IM (11, 12) I indikace k primární PTCA všeobecně uznávané alternativa k...

Tabulka 3

Tab. 5 – SLAC zápěstí – RTG hodnocení I. stadium časné degenerativní změny jsou zřetelné na konci styloideu radia a distální části...

Psoriasis vulgaris

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MUDr. Michaela Jírová Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FN KV, Praha Psoriázu najdeme v průměru asi u 2 % populace, patří k nejčastějším...

Tabulka 4

Tab. 6 – Operační léčba rizartrózy rekonstrukce vazů TMC kloubu osteotomie I. MTC artrodéza ...

editorial

Vážení čtenáři,časopis Postgraduální medicína vstupuje do třetího roku své existence. V současné velmi silné konkurenci celé řady nových časopisů si...

Interakce nízkodávkovaného metotrexátu

MUDr. Jiří Grim Ústav farmakologie, LF UK, Hradec Králové Klíčová slova nízkodávkovaný metotrexát • lékové interakce • farmakokinetika • farmakodynamika Souhrn Lékové interakce nízkodávkovaného metotrexátu (LDMTX) na úrovni...

Tabulka 5

Tab. 1 – Klinická klasifikace osteoartrózy ruky a zápěstí I. Primární osteoartróza A. lokalizovaná Heberdenovy uzly Bouchardovy uzly ...

monitor

Odkud se bere, “ A safra“, „Kruciš“ – aneb seznání omylu Neurologové Vanderbiltovy univerzity našli neuronové centrum v mozku, kde se...

Gardnerův syndrom a hemangiom ouška pravé srdeční síně

Doc. MUDr. Jitka Zelenková, CSc. 1, MUDr. Jiří Hoch 2, MUDr. Jaroslav Hanika 3, MUDr. Ivan Námešný 1, MUDr. Radan Keil 1, MUDr. Václav...

Artróza jako následek nitrokloubních zlomenin

Intraartikulární fraktury zaujímají v traumatologii pohybového ústrojí přední pozornost. A to nejen pro svoji frekventnost, ale hlavně pro svůj význam z hlediska dlouhodobé prognózy....

Ostravská univerzita chce otevřít obory porodní asistentka a ošetřovatelství

Přes finanční potíže Ostravská univerzita předpokládá rozšíření studijních programů. Na zdravotně-sociální fakultě mají vzniknou bakalářské obory ošetřovatelství... a porodní asistentka. Podle informací rektora ministerstvo...

V Praze začala konference o pluralitě zdravotního pojištění

Pluralita zdravotního a nemocenského pojištění a její úloha ve financování zdravotnictví v Evropě je tématem mezinárodní konference zaměstnaneckých pojišťoven... která...

Stanovisko Svazu zdravotních pojišťoven k návrhu na 100% přerozdělení (ze dne 5.2.2001)

...Svaz zdravotních pojišťoven upozorňuje na skutečnost, že se opět chystá zásah do systému zdravotního pojištění bez řádných a hodnověrných analýz dopadů připravovaných změn... Otázku přerozdělování...