Nové poznatky v patogenezi reakce štěpu proti hostiteli

Akutní GvHD se rozvíjí v období prvních 3 mě síců po transplantaci u pacientů transplantovaných alogenním štěpem hematopoetických kmenových či progenitorových buněk. Nejčastěji...

Vazospastická angina pectoris

U většiny nemocných s AV blokem se příčina přesně neurčuje a empiricky se zavádí trvalá kardiostimulace. Může se jednat o fibrózu převodního systému, stavy...

Adolescentní psychiatrie

Účelem napsání stati je orientace v základních duševních poruchách postihujících mládež. Jsou popsány příznaky duševních poruch specifické pro dorostový věk, které se týkají psychotických,...

Alzheimerova choroba

Afektivní poruchy jsou často nediagnostikovány a nesprávně léčeny, což má obrovský negativní společenský i ekonomický dopad, a hlavně to přináší zbytečné utrpení a komplikace...

Tabulka 6

Tab. 5 – Průnik antimikrobních léčiv do bronchiálního sekretu (B. S.) a plicní tkáně (P. T.) (vyjádřeno v procentech v sérových koncentracích) > 50...

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP) představují kontinuum patologického jídelního chování následků mezi anorexia nervosa (AN) a bulimia nervosa (BN). Jedná se o multifaktoriální onemocnění, které...

Tabulka 2

Tab. 2 – Nozokomiální pneumonie ETIOLOGIE Široké spektrum potenciálních patogenů, zejména ...

Otázky k tématu aktuální psychiatrie

Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se v současné době ucházíme o obnovení akreditace podle nového Stavovského předpisu č. 16 ČLK Systém celoživotního vzdělávání, slouží nyní tento...

Tabulka 12

Tab. 1 – Klasifikace orgánového postižení při akutní GvHD KůžeGITjátra Exantémprůjembilirubinstupeň % povrchu tělav l/24 hmmol/l < 25 %0,5 l12 – 201 25...

Tabulka 12

Tab. 1 – Klasifikace orgánového postižení při akutní GvHD KůžeGITjátra Exantémprůjembilirubinstupeň % povrchu tělav l/24 hmmol/l < 25 %0,5 l12 – 201 25...

Aktuální psychiatrie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Autoři MUDr. Pavla Hellerová Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. MUDr. Roman Jirák, CSc. MUDr. Ivo Paclt MUDr. Hana Papežová, CSc. Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc. MUDr....

Tabulka 21

Tab. 2 – Léky užívané při léčbě afektivních poruch (kodexové označení, firemní označení, obvyklá denní dávka v mg) Antidepresíva Antidepresíva I. a II. generace ...

Blokátory

MUDr. Petr Štros, prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FNKV, II. interní klinika, Kardiocentrum Klíčová slova specifické kalciové kanály • vaskulární selektivita •...

Spánek

Spánek je fázický, periodicky se opakující stav určitého aktivačního stupně CNS. Je reverzibilní, je jednou z forem vědomí, opakem bdělosti, převažují v něm anabolické...

Tabulka 4

Tab. 3 – Rozdělení antiinfekčních léčiv Beta-laktamová antibiotika benzylpenicilin (penicilin G) Peniciliny přirozenéfenoxymethylpenicilin (penicilin V) penamecilin Širokospektré aminopenicilinyampicilin, amoxicilin, bacampicilin karboxypeniciliny...

literatura

Syndrom Kolibříka (Neveselé kapitoly o vědě a moci aneb šedesát let zkušeností) Otakar Poupa Praha : Galén, 2000, 336 s., první vydání,...

Tabulka 13

Tab. 2 – Celková klasifikace akutní GvHD KůžeGITjátrastupeň GvHD 1–2––I 1–311II 2–32–32–3III

Tabulka 13

Tab. 2 – Celková klasifikace akutní GvHD KůžeGITjátrastupeň GvHD 1–2––I 1–311II 2–32–32–3III

Alzheimerova choroba

Afektivní poruchy jsou často nediagnostikovány a nesprávně léčeny, což má obrovský negativní společenský i ekonomický dopad, a hlavně to přináší zbytečné utrpení a komplikace...

Tabulka 22

Tab. 3 – Doporučené formy léčby afektivních poruch Kdy léčit depresi v první linii, kdy poslat k psychiatrovi, kdy doporučit hospitalizaci Vhodnost léčby praktickým...