Děkujeme všem sestrám,

které se přihlásily do 1. ročníku velké soutěže „Sestra roku 2000“, a stejně tak i těm, které doporučily svoje kolegyně. V redakci se...

Tabulka 5

Tab. 5 – Indikace k horní endoskopii GIT krvácení do zažívacího traktu (zjevné i okultní) dysfagie ...

Tabulka 29

Tab. 18 – Orgánové autoimunitní choroby autoimunitní endokrinopatie autoprotilátky/antigenonemocnění beta buňky pankreatudiabetes mellitus I dekarboxyláza kyseliny glutamové inzulíninzulín rezistentní diabetes mellitus inzulínové receptory ...

Prof. MUDr. Ctirad John DrSc.

Naším dnešním hostem je jeden z nejvýznamnějších před stavitelů české i česko slo venské mikrobiologie a imunologie. Jeho kariéra započala na podzim roku...

Inkontinence

Mohou léky souviset s únikem moči? Odpověď na tuto otázku je ano. Některé léky opravdu mohou vyvolávat v těle změny, které způsobí unikání moči. Souvisí to...

Léčba bolesti v dětském věku

...To, co platí o léčbě bolesti u dospělých, platí v ještě větší míře u dětí. Důvodem je řada mylných představ a absence zpětné vazby... ...

Tabulka 12

Tab. 2 – Nejdůležitější substráty a inhibitory hlavních izoenzymů cytochromu P 450 – volně dle (16) paracetamol fenacetin warfarin klomipramin imipramin ...

Tabulka 40

Tab. 29 – Onemocnění reprodukčního ústrojí autoprotilátky proti Leydigovým bb., zona granulosa, theca interna, FSH s inhibičním účinkem na receptor

Komunikace a informace – kde je hledat?

Společnost MONA, jejíž dceřinou společností je Strategie Praha – vydavatel našeho časopisu – představuje nový rozcestník českého internetu Startpage.cz a na časopisecké bázi a interaktivní...

Tabulka 19

Tab. 7 – Význam jednotlivých autoprotilátek skupiny ENA autoprotilátky proti Sm antigenu jsou vysoce specifické pro SLE, případně overlap syndrom s rysy sklerodermie,...

Tabulka 48

Tab. 2 – Léčba anafylaxe – přehled I. předlékařská první pomoc užití léků z balíčku první pomoci pacientem samotným (event. autoinjektor) ...

Infekční onemocnění a jejich prevence

Infekčním onemocněním se může samozřejmě nakazit kdokoliv v jakémkoliv věku, obecně však platí, že u seniorů bývá klinický průběh obvykle závažnější. Protože s...

Tabulka 6

Tab. 6 – Diagnostické metody infekce H. pylori Diagnostika H. pylorisenzitivitaspecificitapoznámky Kultivace85 %95 %na obohacených půdách se sérem, heminem, ATB, 5% O2, 10% CO2 ...

Tabulka 30

Tab. 19 – Výskyt autoprotilátek u orgánových imunopatologických stavů onemocnění endokrinních žlázautoprotilátka/antigen Hashimotova tyreoiditida TPO (tyreoidální peroxidáza) primární myxedémTG (tyreoglobulin) Graves-Basedowova chorobaTSH receptor...

Ošetřování dutiny ústní u onkologického pacienta

Darja Navrátilová, Marcela Mikulková, Hematoonkologická klinika, FN, Brno-Bohunice Kazuistika Pacient M. K. je hospitalizován pro plánovanou transplantaci kostní dřeně. Samotnému výkonu předcházelo podání vysokodávkované chemoterapie...

Prevence a léčba bolesti u novorozence z pohledu sestry

Ilustračn foto Radim Beznoska Diagnostika distresu u novorozence Fyziologičtí novorozenci Podle současných poznatků odpovídá fyziologický novorozenec na distres jak fyziologickými změnami (srdeční...

Tabulka 3

Tab. 3 – Možné testovací látky pro zjištění metabolického fenotypu enzym CYP1A2 CYP2C19 CYP2D6 NAT-2 testovací látka kofein mefenytoin debrisochin sulfidimidin spartein isoniazid dextrometorfan možné fenotypy PM, IM, EM PM, EM PM, IM, EM, UM SA, RA

Tabulka 41

Tab. 30 – Nejčastější asociace onemocnění a antigenů HLA onemocněníHLA antigen ankylozující spondylitis Reiterova chorobaB27 uveitis Goodpastureův syndromDR2 roztroušená skleróza celiakie, Sjögrenova choroba ...

Hodnotící stupnice

Vážené sestry, v  Sestře 7/2000 vyšel článek Bc. Heleny Komínkové Nevolnost a zvracení při léčení cytostatiky. Je v něm uveden návrh formuláře na zjišťování údajů o nevolnosti...

Tabulka 20

Tab. 8 – ACAb autoprotilátky proti centromerám lze prokázat u nemocných Raynaudovým syndromem, CREST syndromem a nemocných se systémovou sklerodermií, u...