Úzkostné poruchy

MUDr. Ján Praško, CSc. Psychiatrické centrum, Praha Klíčová slova   úzkostné poruchy • epidemiologie • etiologie • patogeneze • klinické jednotky • farmakoterapie • psychoterapie • kognitivně-...

Tabulka 35

Tab. 2 – Přehled hlavních skupin antiemetických léků pro paliativní péči fenotiaziny (levomepromazin, prochlorperazin, prometazin, tietylperazin) butyrofenony (haloperidol) prokinetika (metoklopramid, cisaprid, domperidon) blokátory...

Lékaři mohou být také stíháni

Věcný záměr trestního zákona počítá s novými trestnými činy, některé z nich uvádíme: Eutanazie - Tento trestný čin by měl znamenat usmrcení na žádost...

Tabulka 24

Tab. 11 – Příklad expozice v imaginaci u klientky se sociální fobií Váš nový přítel Jirka vás pozval na nedělní oběd do rodiny. Jste napjatá...

Tabulka 45

Tab. 7 – Ta NLbuněčné lymfomy Typ maligního lymfomuProcentuální zastoupení ProcentuálnízastoupeníRoční incidence jednotlivých nehodgkinských jednotlivých nehodgkinskýchjednotlivých typů lymfomů dle studie ILSGlymfomů v celé...

Tabulka 6

Tab. 6 – Chronická žilní insuficience – klasifikace podle CEAP do 6 stupňů 0 – žádné zřejmé známky žilního onemocnění 1 – intradermální...

Hypertenze v dětství a dospívání

Část I – etiopatogeneze, definice, prevalence, rizikové faktory MUDr. Daniela Palyzová, CSc. Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN KV, Praha Klíčová slova fetální maladaptace •...

Tabulka 14

Tab. 1 – Diagnostická vodítka agorafobie strach z pobývání na místech, kde hrozí záchvat úzkosti a odkud není snadný únik nebo možnost pomoci...

Tabulka 36

Tab. 3 – Hlavní příčiny porušené pasáže střeva u onkologických nemocných Mechanické uzávěr lumina solitární obstrukce nádorem skybala u těžké...

ČT2: Diskuse k rozdělení peněz Konsolidační banky zdravotníkům

...Pan ministr financí prohlásil, že vláda rozhodla o odkupu pohledávek všech pojišťoven, které se přihlásili. Proč jste se tedy nepřihlásili do toho programu? V.Kothera,...

Tabulka 25

Tab. 12 – Nácvik sociálních dovedností (A) Neverbální chování (G) Požádání o laskavost ...

Tabulka 46

Tab. 8 Typ maligního lymfomuRelativní zastoupení jednotlivých typů Roční incidence jednotlivých Hodgkinovy choroby v celé skupině typů Hodgkinovy choroby lymfoproliferativních chorob Salaradle Salara ...

Tabulka 7

Tab. 7 – Varovné signály zátěže či rizika trombózy trombóza v rodině (u pokrevních příbuzných) trombóza v mladistvém věku (< 40 let věku) ...

Úvod do problematiky

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno Léčbu lze z hlediska jejího cíle a výsledného účinku rozdělit na postupy kurativní (výsledkem je úplné vyléčení) a postupy...

Tabulka 15

Tab. 2 – Diagnostická vodítka sociální fobie výrazný strach ze zkoumavých pohledů, strach být středem pozornosti nebo strach ze způsobu vlastního...

Tabulka 37

Tab. 4 – Nepříznivé prognostické faktory u nemocných se střevní obstrukcí před uvažovanou operací poruchy střevní motility u difúzní intraperitoneální karcinomatózy ...

Dopis D. Ratha lékařům o „znárodnění ordinací“

Předseda České lékařské komory David Rath včera zaslal okresním sdružením ČLK dopis, ve kterém vysvětluje postoj ČLK k navrhovaným zdravotnickým zákonům a zavádějící mediální...

Tabulka 26

Tab. 13 – Příklad práce s dysfunkčním schématem u pacienta s panickou poruchou Dysfunkční schéma : „Až lidé doopravdy poznají, jaký jsem, odmítnou...

Bolest u nádorových onemocnění

Trvalá nebo opakující se bolest postihuje třetinu nemocných se zhoubným nádorem a 70 – 90 % pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním. Přibližně 80 %...

Tabulka 8

Tab. 8 – Možnosti preventivních postupů (v závislosti na některých oborech lékařství) Nízké rizikoStřední rizikoVysoké riziko Chirurgiebandáž DKLD UFH, LMWHLMWH (příp. i 2x...