Tabulka 8

Tab. 8 – Možnosti preventivních postupů (v závislosti na některých oborech lékařství) Nízké rizikoStřední rizikoVysoké riziko Chirurgiebandáž DKLD UFH, LMWHLMWH (příp. i 2x...

Tabulka 38

Tab. 5 – Faktory podporující symptomatický postup u střevní obstrukce subakutní, intermitentní nebo inkompletní uzávěr střeva nejsou lokalizované...

Tabulka 16

Tab. 3 – Diagnostická vodítka specifické fobie výrazný strach z určitého objektu nebo situace (nejsou zahrnuty do agorafobie nebo sociální fobie) –...

Konzervativní léčba osteoartrózy váhonosných kloubů

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Praha Klíčová slova Osteoartróza • NSA • pomalu působící léky u OA Souhrn Autor analyzuje současný stav konzervativní léčby osteoartrózy kolenních a kyčelních...

Tabulka 47

Tab. 1 – Ekvianalgetické dávky opioidů Dávky jsou uvedeny v mg na 24 hod, pokud není uvedeno jinak. Tramadol (p.o., p.r.)150300450 ...

editorial

Převratné pokroky v diagnostické a léčebné technologii posledního půlstoletí nevyřešily zatím kauzální léčbu celé řady onemocnění. Přitom „krajina“ výskytu jednotlivých nemocí se...

Paliativní postupy v digestivní onkochirurgii

Doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. Chirurgické oddělení Masarykova onkologického ústavu, Brno Klíčová slova staging malignity • debulking • dezobliterace • dilatace • bypass • stent • stomie Úvod Přes...

Tabulka 9

Tab. 9 – Přehled nízkomolekulárních heparinů Názevpreparátpoločasanti-Xa/anti-IIaprům. molekul. hmot. nadroparinFraxiparine201 minut3,04500 dalteparinFragmin228 minut2,05000 enoxaparinClexane275 minut3,34800 reviparinClivarin180 minut3,33900 tinzaparinInnohep*200 minut1,84500

Zásady paliativní chemoterapie

Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno-Bohunice Klíčová slova   chemoterapie • kurativní • adjuvantní • neoadjuvantní • paliativní •...

Tabulka 17

Tab. 4 – Diagnostická vodítka panické poruchy náhlé a nečekané záchvaty vegetativních příznaků nebo psychických příznaků během záchvatu silná...

Tabulka 27

Tab. 1 – Možnosti léčby osteoartrózy I. nefarmakologická vzdělávání pacienta režimová opatření – redukce váhy ...

Tabulka 48

Tab. 2 – Indikace adjuvantních analgetik (6) Indikace Léky víceúčelové léky ...

monitor

Stanovení diagnózy u pacientů s bolestí hlavy typu cluster headache“ Mnoho lidí s bolestí hlavy typu „cluster headache“ trpí příliš dlouhou dobu, než je vyslovena správná diagnóza...

Hospicová péče – organizace a zkušenosti z českých pracovišť

MUDr. Zdeněk Bystřický Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa, Rajhrad Klíčová slova hospic • terminálně nemocný • kvalita života • holistický přístup Název hospic začal být používán...

Tabulka 10

Tab. 10 – Doporučované dávky iniciální léčby trombózy LMWH dalteparin200 anti-Xa j./kg1x enoxaparin100 anti-Xa j./kg2x nadroparin90 anti-Xa j./kg2x tinzaparin175 anti-Xa j./kg1x

Tabulka 39

Tab. 1 – Rozdělení nádorů dle citlivosti k chemoterapii I. skupina – nádory senzitivní na chemoterapii nádory zárodečných tkání ...

Tabulka 18

Tab. 5 – Diagnostická vodítka gen. úzkostné poruchy nadměrné zabývání se starostmi a obavami z každodenních událostí a problémů chronická fluktuující...

Tabulka 28

Tab. 2 – Místní léčba Iritační efekt Efekt vstřebané látky mechanizmusinhibice ...

Otázky k tématu

Paliativní medicína 1. Průlomové bolesti mívá ve skupině pacientů s dobře tlumenou chronickou bolestí asi: a) jedna čtvrtina, b) tři čtvrtiny, c) dvě třetiny, d) jedna třetina. 2. Neuropatická bolest u onkologických...

Žilní tromboembolizmus – Obecné poznámky, diagnostika, prevence a léčba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Oddělení klinické hematologie, FN Bohunice, Brno MUDr. Jaromír Gumulec, Hematologická ambulance PaR Lab., Nový Jičín MUDr. Igor Penka, CSc. Bakešova chirurgická nemocnice, Brno Klíčová slova   koagulace...