Paliativní radioterapie

Prim. MUDr. Pavel Vodvářka, PhD. Radioterapeutická klinika, FNsP, Ostrava Klíčová slova paliativní léčba • radioterapie • primární nádory • metastázy Úvod Radioterapie se v léčbě nádorů používá více než 100...

Tabulka 19

Tab. 6 – Diagnostická vodítka úzkostně-depresivní poruchy trvalá nebo vracející se dysforická nálada trvající nejméně 1 měsíc nejméně...

Tabulka 40

Tab. 2 – Klasifikace celkové zdatnosti stupnice Karnofskéhostupnice WHO 100 % 0 normální, práce schopný člověk, nevyžadující normální aktivita žádné speciální podpory 90...

Tabulka 1

Tab. 1 – Příčiny vzniku žilní trombózy Lokální příčiny útlak zvenčí tumorem, abscesem, cystou Cockettův syndrom ...

Tabulka 29

Tab. 3 – Symptomaticky pomalu působící léky u OA s menší molekul. váhou kyselina hyaluronováHyalgan® s větší molekul. váhou glukosaminsulfátSynvisc® chondrointinsulfátDONA® diacetylrheinCondrosulf® extrakt...

Prof. PhDr. a RNDr. Helena Haškovcová, CSs.

Hostem tohoto čísla je prof. PhDr. a RNDr. Helena Haškovcová, CSc., vedou cí katedry psychosociálních věd a speciální etiky na Husitské teo logické...

Tabulka 12

Tab. 12 – Inhibitory Xa nepřímé (syntetické pentasacharidy) přímé přirozené (Yagin), heparany (Orgaran, Desmin, Sulodexid) rekombinantní (Antistatin, TFPI)

Tabulka 33

Tab. – Radioizotopy v léčbě kostních metastáz – fyzikální a klinické vlastnosti Izotop32P89Sr186Re153Sm Fyzikální poločas (dny)14,3 50,5 3,77 1,95 Ebmax (MeV)1,711,491,080,81 Maximální dosah...

Tabulka 20

Tab. 7 – Všeobecné léčebné cíle vytvořit terapeutický vztah edukace pacienta (a blízkých osob) stanovit...

Tabulka 41

Tab. 3 – Hodnocení vlivu adjuvantní léčby CMF (cyklofosfamid, metotrexát, 5-fluorouracil) po 15 letech Pacientky Přežití bez recidivyRedukce recidiv Kontrolní skupinaChemoterapie CMF všechny...

Tabulka 2

Tab. 2 – Přehled rizikových a zátěžových faktorů žilní trombózy Specifické rizikové faktory narůstající věk (40 – 60, 60 – 70,...

Tabulka 30

Tab. 4 – Potenciální strukturu modifikující léky OA sulfatované glykosaminoglykany – GS ...

Praktický slovník medicíny, Zobrazení hlavy

Od 30. let u nás nebyl k dispozici výkladový slovník, který by srozumitelně seznamoval s lékařskou terminologií. Svým pojetím, výběrem hesel a jejich důsledně srozumitelným...

Doktoři v kapitalismu (názor)

...Zdravotnický personál v soukromých klinikách již pochopil, co je to konkurence. Ví, že když chce plat odpovídající standardům v podnikatelské sféře, musí se vystavit...

Berlička pro kuřáky

Pomocnou ruku zhruba třinácti milionům britských kuřáků, kteří se chtějí svého nebezpečného návyku zbavit, chce podat ministerstvo zdravotnictví. Ministři by měli již tento týden...

Server Zdraví.Euro.cz se přesunul blíže k páteřní síti

Nečekaně vysoká návštěvnost stránek Zdraví.Euro.cz, která v posledních dnech převyšuje hodnoty 5 500 shlédnutých stránek denně, si minulý týden vynutila přesun všech dat na...

Getlík, Malina a Švarc k novele vyhlášky o zdravotnické záchranné službě

Začíná diskusní pořad Radiofórum... Dnes bychom měli s mými hosty odpovědět na následující otázku. Může novela vyhlášky o zdravotnické záchranné službě ohrozit na životě...

Dějiny za oknem ordinace

<!----> ...

Zdravotnická zařízení už mají peníze z KoB

Pomoc státu několika zdravotním pojišťovnám, od nichž Konsolidační banka (KoB) odkoupila část dlouhodobých pohledávek za plátci pojistného, již pocítila řada zdravotnických zařízení. "Hned, jak...

Zdravotnické odbory mají největší obavy z financování v letošním roce

...největší obavy mají zdravotnické odbory z financování v tomto roce, protože valorizované finance jsou předpokladem naplnění jak závazků, tak povinností neboli nároků, které zaměstnanci...