Tabulka 46

Tab. 6 - Indexy užívané pro posouzení rizika po alogenní transplantaci při CML Skóre dle Grathwohla pro posouzení rizika pro provedení alogenní transplantace u...

Tabulka 8

Tab. 3 - Přemosťující (bridging) léčba kortikosteroidy nízké dávky (˛ 10mg) per os vysoké dávky (> 10 mg) intramuskulárně 120 mg, 3...

Tabulka 51

Tab č. 5 - Doplňující označení ke stadiím Hodgkinovy choroby Ažádné symptomy Bjinak nevysvětlitelné symptomy: horečky > 38 °C ...

Zácpa

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. II. interní klinika LF UP, Olomouc Klíčová slova: zácpa - patofyziologie - příčiny - klinický obraz - léčba Zácpa je jednou z nejčastějších příčin...

Tabulka 26

Tab. 8 - Imunofenotyp chronických T-lymfatických onemocnění ZnakLGLL LGLL SS/MFLTLT-CLLATLLT-PLL T-typ NL-typ (CD3+) (CD3-) TdT- ...

Tabulka 56

Tab. 9 - Chemoterapie používané při léčbě Hodgkinovy choroby schéma Chemoterapie BEACOPPBEA COPPCOPP + ABVDABVDMOPP/ABV stupňovanýbazálníhybridní schéma mg/m2mg/m2mg/m2mg/m2mg/m2 (Vancouver) Mechloretamin6 i.v., d.1 Bleomycin...

Tabulka 19

Tab. 1 - Diagnostická kritéria pro stanovení diagnózy B-CLL a základní vyšetření prováděná u této choroby 1. Absolutní počet lymfocytů v periferní krvi: >...

Tabulka 7

Tab. 2 - Běžně používané kortikosteroidy DélkaKortikosteroidEkvivalentníRelativní schopnost účinku, zánětdávkyretinovat sodík KrátkýCortison250,8 (t1/2 8 - 12)Cortisol201,0 StředníPrednison50,8 (t1/2 12 - 36)Prednisolon50,8 Methylprednisolon40,5 Trimacinolon40 DlouhýParamethason20 ...

Tabulka 36

Tab. 8 - Pravděpodobnost přechodu monoklonální gamapatie nejasného významu v maligní chorobu Typ monoklonálního Pravděpodobnost vzniku ...

Tabulka 37

Tab. 9 - Projevy a příznaky hyperviskozity 1. Krvácení ze sliznic: Epistaxe Krvácení z dásní 2. Poškození zraku: Zhoršení vidění až ztráta ...

Tabulka 17

Tab. 4 - Rok zahájení očkování v ČR OnemocněníRokPoznámka Pravé neštovice1919ukončeno v roce 1980 TBC1947dánská vakcína 1950česká vakcína 1980ruská vakcína 1994německá vakcína Záškrt1946děti Tetanus1952děti...

Hodgkinova choroba

MUDr. Jana Marková Oddělení klinické hematologie, FN KV, Praha Patogeneze Hodgkinovy choroby (HD) není doposud zcela objasněna. U více než 50 % případů lze prokázat EBV jako...

Tabulka 10

Tab. 5 - Kortikosteroidy a OP l nejrychlejší pokles BMD v prvních šesti měsících l trabekulární kost postižena více než kortikální l vztah k...

Tabulka 52

Tab. - 6 A - Vyšetření nutná ke stanovení onemocnění AnamnézaB-symptomy, hodnocení celkového stavu, průvodní onemocnění, maligní onemocnění (i v rodině), prodělaná infekční...

Tabulka 1

Tab. 1 - Hirschsprungova choroba (HC) a funkční megakolon (FM) Diagnostické odlišnosti PříznakyHCFM doba vzniku zácpykojenecký věkdětství i dospělost nucení na stolicinenísilné bolest v...

Tabulka 27

Tab. X - Kritéria léčebné odpovědi B-CLL hodnocený parametr kritéria NCI WG kritéria IWCLL 1. kompletní remise nemoci - splněny musí být bod...

Tabulka 57

Tab. 10 - Možnosti snížení vzniku pozdních následků léčby Hodgkinovy choroby Sekundární neoplazie l AML/MDS l solidní tumory méně toxická chemoterapie ...

Tabulka 21

Tab. 3 - Skórovací systém B-CLL ZnakPřítomnost - Body nepřítomnost znaku CD5+1 povrchový CD22-1 CD23+1 sIgslabě +1 FMC7-1 Pacienti s B-Cll mají v 87...

Tabulka 8

Tab. 3 - Přemosťující (bridging) léčba kortikosteroidy nízké dávky (˛ 10mg) per os vysoké dávky (> 10 mg) intramuskulárně 120 mg, 3...

Tabulka 37

Tab. 9 - Projevy a příznaky hyperviskozity 1. Krvácení ze sliznic: Epistaxe Krvácení z dásní 2. Poškození zraku: Zhoršení vidění až ztráta ...