Tabulka 34

Tab. 23 – Atrofická gastritida typu A a perniciózní anémie GPCAb (gastric parietal cell antibodies) proti parietálním

Poděkování

Milá sestřičko Barčo! Dnešním dnem je to právě 8 týdnů co jste přivedla na svět naše miminko, na které jsme čekali celých 12 let....

Program „Pacient Partnerem“ inspiroval

V květnu letošního roku jsem se zúčastnila třetí části školení „Kurz vybraných problémů péče o revmatiky“, který pořádal Institut pro další...

Tabulka 13

Tab. 1 – Autotolerance centrální (v tymu) pozitivní selekce ponechání T buněk rozpoznávajících vlastní HLA negativní selekce klonální delece, eliminace, inaktivace T buněk...

Tabulka 44

Tab. – Nejdůležitější indikace imunoglobulinové léčby Absolutní Substituční léčba Běžná variabilní imunodeficience X-vázaná hypogamaglobulinémie Hyper IgM-syndrom Wiskottův-Aldrichův syndrom Různé formy kombinovaných T+B imunodeficitů ...

Ženy si nevybojovaly pozici ve zdravotnictví

Organizace a problémy amerických sester Jak se řeší nedostatek sester Proč je málo zdravotních sester? Jak počty sester udržet a doplnit? I sem doléhá nedostatek sester? Foto...

monitor

H. pylori může být příčinou syndromu náhlého úmrtí kojence (SIDS) Britští lékaři v listopadovém čísle Archives of Disease in Childhood referovali o „vy...

Tabulka 24

Tab. 12 – AMA protilátky proti mitochondriím (AMA) (anti-mitochondrial antibodies) jsou typické pro primární biliární cirhózu, kdy jsou až v 90 % pozitivní;

Profesionální bronchiální astma

MUDr. Bronislava Novotná1, doc. MUDr. Petr Brhel, CSc.2 Alergologická ambulance III. interní kliniky, LF MU a FN Bohunice, Brno 2Klinika pracovního lékařství, LF MU a...

Jak se z Popelky stane královna

Důstojné prostředí pro dlouhodobě nemocné. A není to sen… Chtěla bych vás seznámit s přeměnou, která se udála v Městské nemocnici následné péče...

Aspirace u dětí z pohledu sestry

S vdechnutím pevného tělesa či zatečením tekutého obsahu do dýchacích cest a do plic (aspirace) se setkáváme nejčastěji u...

Tabulka 9

Tab. – Možnosti ovlivnění přenosu HIV infekce z matky na plod gravidní žena – odzidovudin 2 x 250 mg. p. o. 2. trimestru...

Tabulka 35

Tab. 24 – Celiakie gliadin, retikulin, endomyzium Interpretace: antigliadinové a antiretikulinové protilátky IgG jsou vysoce senzitivní, ale málo specifické; IgA více specifické;

Dík za Mariánka

Pracuji v Oblastní charitě Hradec Králové, kde máme mimo jiné středisko charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Jsem příležitostnou čtenářkou časopisu Sestra, který naše sestřičky odebírají...

Ošetřovatelská péče o pacienty s para- a tetraplegií

V liberecké nemocnici se provádějí operace páteře od roku 1993. K dnešnímu datu bylo provedeno 883 operací páteře a míchy. 605 operací...

Tabulka 14

Tab. 2 – Autotolerance periferní (lymfatické uzliny, jednotlivé orgány a tkáně) klonální delece autoreaktivní lymfocyty hynou apoptózou anergie funkční útlum po rozpoznání autoAg...

Alergologie

Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. FN Na Bulovce, Praha Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ, Praha Klíčová slova: atopie • senzibilizace • alergická reakce • atopický syndrom •...

Soužití k zabití z knihy autorů Ivanky Deváté a Miroslava Plzáka

Vojtíku,** jestliže tys byl mým dopisem zastřelen tak definitivně, že jsi nemohl ani dospět k rozhodnutí, zda jsem milá, či vážená, já jsem si po...

Peptický vřed

Doc. MUDr. Ivan Gregar, CSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Klíčová slova: peptický vřed • patofyziologie • příčiny...

Tabulka 25

Tab. 14 – SMA protilátky proti hladkým svalům (SMAb) (smooth muscle antibodies), proti G aktinu vyšetřujeme při podezření na chronickou aktivní autoimunitní hepatitidu ...