Tabulka 48

Tab. 2 - Základní imunohistochemické nálezy u Hodgkinových lymfomů CD45CD20CD15CD30 Paragranulom++-- Klasický

Kortikosteroidy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Karel Pavelka, CSc. Revmatologický ústav, Praha Přehledný referát o aplikaci kortikosteroidů (KS) u revmatoidní artritidy (RA) jak z hlediska účinnosti, tak toxicity. Při hodnocení...

Tabulka 34

Tab. 6 - Etiopatogeneze hemoragické diatézy u pacientů s mnohočetným myelomem 1. Trombocytopenie:a) infiltrace kostní dřeně b) imunologická destrukce trombocytů c) myelodysplázie d)...

Farmakoterapie jaterní encefalopatie

MUDr. Karel Filip, CSc. Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Klíčová slova: portosystémová encefalopatie - exogenní faktory - fulminantní selhání jater - patogeneza - cíle farmakoterapie Podle délky trvání...

Tabulka 58

název akcedatum místo témapresident informace 7th International 2.-5.5.2000Montreal /Bone, Brain, Breast, Dr.K.Unni, Mayo Clinic, Surgical PathologyKanadaGenitourinary,Dr.J.Myers200 First Street SW, Symposium Gynecological,Rochester MN 55905, ...

Neurologie

Úkoly epileptologické monitorovací jednotky Péče o pacienty se záchvatovými onemocněními je záležitostí mezioborové spolupráce, v níž své místo mají neurologie, neurochirurgie, kardiologie, psychiatrie, psychologie, vnitřní lékařství,...

Dosavadní zkušenosti s Mirenou

Spolehlivost a komfort jsou hlavní požadavky kladené na moderní antikoncepci. O tom, jak je splňuje antikoncepční systém Mirena, vypovídá sledování souboru 850 žen, kterým byla...

Nadstandardní pomůcky pro ošetřování nemocných

Vysoký podíl kraniocerebrálních a spinálních poranění si vyžádal vyčlenění speciální neurotraumatologické jednotky, která zajišťuje komplexní péči o tyto nemocné. Nezbytnou součástí této péče je vysoce...

Ošetřovatelská péče o pacientku s hrozícím předčasným porodem

Předčasný porod může nastoupit po předtermínovém odtoku plodové vody, neléčených nebo neúspěšně léčených předčasně nastupujících děložních kontrakcích, ale také jako následek krvácení v těhotenství....

Kurz pro management

Celosvětová nadace Project HOPE, která působí v České republice desátým rokem, v těchto dnech rozjíždí další z řady svých školicích programů, určený tentokrát pro střední management...

Seminář o astmatu v květnu v Praze

Seminář o astmatu v květnu v Praze Sekce alergologických sester při LS J. E. Purkyně pořádá u příležitosti „Světového dne astmatu 2000“ odborný seminář na...

Co je to Vojtova metoda

Zdravotnické rehabilitační zařízení RL- -Corpus, jehož je Bc. Věra Kováčiková ředitelkou, zahájilo svou činnost v roce 1995. Je jediné tohoto typu nejen u nás, ale...

Nový přístroj pro měření glykémie

Accutrend GC je jediným přístrojem na trhu, který dokáže změřit hladinu cholesterolu v krvi a současně i hodnoty glykémie. Je určen všem...

„Domácí“ inzulín – zázrak lidské vynalézavosti a lásky

Po útěku z nacisty okupovaného Československa jsme se s manželem Viktorem dostali na poslední loď, která z Evropy proplula Suezským kanálem. Conte Verde společnosti Lloyd Triestino...

Leonardo letos v Praze

Letos v prosinci uběhly tři roky, co odstartoval mezinárodní projekt pro sestry manažerky, Leonardo da Vinci. Kromě našeho státu se ho účastní Francie, Belgie,...

Tabulka 1

Sociální hledisko Věk20 - 29 let30 - 39 let40 - 49 let50 a více let 21 % 52 % 26 % 1 % Vzdělánízákladnístředoškolskévysokoškolské 4 %74 %22...

Hygiena

Hygienická dezinfekce rukou V poslední době jsou prováděny v nemocnicích audity na hygienickou dezinfekci rukou a pokožky. Proč si ale vlastně máme ruce dezinfikovat? Dezinfekce jako ochrana proti...

Spolupráce v péči o novorozence na porodním sále a novorozeneckém oddělení

Naše porodnice je regionálním perinatologickým pracovištěm, kam jsou převáženy „transportem in utero“ těhotné s těžkými patologiemi a problémy hrozícími narozeným dětem. Jde o to, aby byly...

Psychologické aspekty terminální fáze onkologicky nemocných

Uprostřed všech nejistot si jednou věcí můžeme být vzdor všemu všichni jisti: konečným počtem dnů svého života. K tomuto „terminálu“ se dostáváme v podstatě dvojím...

Nová operační metoda při stresové inkontinenci

Zhruba čtvrtina žen středního věku trpí močovou inkontinencí. Mnoho z nich oddaluje řešení této situace například kvůli delšímu pobytu v nemocnici při operacích dosavadními technikami....