Univerzitní vzdělávání sester

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK pořádal v říjnu loňského roku slavnostní shromáždění u příležitosti 40. výročí trvání univerzitního studia...

Menopauza – rizikové období ženy

Mezi 45. – 50. rokem života ženy vyhasínají funkce obou vaječníků. Snižuje se postupně produkce ženských pohlavních hormonů (estrogenů a gestagenů) až do úplného...

Obsah

Tři přání ministra Bohumila Fišera 4 FÓRUM Rok duševního zdraví 5 Hospitalizace pacienta s handicapem 6 OBORY Co se podařilo a co se nepodařilo 7 Čím je regulováno povolání sester a porodních asistentek 8 Historické...

Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině

Příručka je pokračováním „edice“ Ambulance pro poruchy paměti určené pečujícím. Po Příručce pečovatele určené rodinným příslušníkům vydáváme opět s občanským sdružením HESTIA titul určený...

Péče o pacienta s infarktem myokardu

Akutní infarkt myokardu (AIM) je akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu, vzniklá z přerušení přítoku krve do příslušné oblasti....

Ušetření každé hodiny utrpení má smysl

Prof. Keith Harding Fota Marta Jedličková Na konci listopadu loňského roku uspořádala společnost Johnson &Johnson ve spolupráci se Vzdělávacím centrem pro...

Srdeční arytmie

Srdce všech živočichů, a tedy i srdce lidské, je pozoruhodné tím, že kromě svalových vláken umožňujících mechanickou práci (pumpování krve) má také specializovanou tkáň umožňující...

Zvládání bolesti při bércových vředech

Bolest, kterou osoby s bércovými vředy prožívají, bývá velmi podceňována. Zdravotníci si až do nedávné doby mysleli, že vzniká v důsledku infekce nebo postižení tepen...

Partus praematurus – předčasný porod

Za předčasný porod je považováno ukončení těhotenství mezi 27.– 37. týdnem těhotenství, nebo když je hmotnost novorozence nižší než 2500 g (nutné odlišit...

Tři přání ministra Bohumila Fišera

Foto Marta Jedličková „Na prvním místě přeji sestrám, jejich rodinám i jejich pacientům zdraví. Dále jim přeji, aby je neopustila dobrá...

Výzkum – malý, ale zajímavý

Společnost Nutricia ve spolupráci s domovem důchodců v Podzámčí – Chlumec nad Cidlinou připravila minivýzkum. Snahou bylo získat odpověď, zda zkvalitní pravidelné pití...

Umění správné komunikace

Na začátku tohoto prakticky zaměřeného příspěvku bych chtěl upozornit na to, že komunikace je doslova vše, co se mezi dvěma lidmi odehraje,...

Obsah

Tři přání ministra Bohumila Fišera 4 FÓRUM Rok duševního zdraví 5 Hospitalizace pacienta s handicapem 6 OBORY Co se podařilo a co se nepodařilo 7 Čím je regulováno povolání sester a porodních asistentek 8 Historické...

První dlouhodobá periferní žilní kanyla

v té podobě, jak ji známe dnes, byla pak na evropský trh uvedena v roce 1968 švédskou firmou Viggo. Od té doby se...

Ošetřovatelská péče na specializované ambulanci

FN Brno-Bohunice Vrozené srdeční vady v dospělosti Rozvojem diagnostických i terapeutických metod v dětské kardiologii za poslední léta ve světě a vytvořením českého systému komplexní...

Historické osobnosti českého ošetřovatelství

První české diplomované sestry byly nadšenými průkopnicemi v ošetřovatelství a dodnes jsou příkladem hlubokého vztahu k ošetřovatelskému povolání, k němuž se po celou...

Ošetřovatelská péče o kojící matku a dítě

Naše oddělení získalo v roce 1994 jako třetí v republice čestnou plaketu Baby Friendly Hospital iniciative (nemocnice přátelská dětem). Za tímto názvem se...

Patřím k vám!

Z mého pohledu sanitářky na ambulantním operačním sálku plastické chirurgie FNsP péče o pacienta operačním zákrokem nekončí. Mnohdy je ho nutno z důvodů jeho věku, náročnosti...

Kroky k utišení syndromu neklidných nohou

  Když byla před několika lety Luetta Merkle, 79 let, v nemocnici kvůli podezření na syndrom mrtvice, řekla sestře, že má syndrom neklidných nohou (dále jen...

Přehled vzdělávacích akcí

(Pozn. redakce: Vzdělávací plány odborných sekcí ČAS budeme zveřejňovat v průběhu tohoto roku.) Campy NCDP ČR – rok 2001 Termín: 30. 3. – 1. 4. Místo...