Nová sekce ČAS

Koncem října loňského roku se v Hamzově dětské léčebně sešly hlavní a vrchní sestry některých odborných léčebných ústavů s viceprezidentkou ČAS Růženou Wagnerovou. Zde se rozhodlo...

Ošetřovatelský plán pro dítě s onemocněním srdce

Sesterská diagnóza č. 1: Porucha dýchání z důvodu nedostatečného nebo nadměrného plicního průtoku Úkol č. 1: Správná poloha dítěte - volné dýchací cesty - podložený hrudník - hlava...

Víme vše o kanylaci periferní žíly?

Historie venepunkce sahá podle dostupných pramenů do 17. století, kdy byla zveřejněna první písemná zpráva o aplikaci nitrožilní injekce člověku. První dlouhodobá periferní žilní...

Nové poznatky o substituční terapii

„Studie prokazují, že hormonální substituční terapie podávaná po dobu pěti až deseti let nemá žádné závažné negativní vedlejší účinky. Po desetiletém užívání mírně...

2001 rok duševního zdraví

Rok duševního zdraví Foto Marta Jedličková Naši pacienti přicházejí do zdravotnického zařízení nejen s konkrétní nemocí, ale mnohdy...

Menopauza – rizikové období ženy

Mezi 45. – 50. rokem života ženy vyhasínají funkce obou vaječníků. Snižuje se postupně produkce ženských pohlavních hormonů (estrogenů a gestagenů) až do úplného...

Psychická úskalí

pomáhajících profesí O knize německého psychoterapeuta Wolfganga Schmidbauera, kterou vydalo nakladatelství Portál ve spolupráci s Českou asociací sester. Nutkavá potřeba současné teorie všechno vědecky analyzovat – někdy...

Patřím k vám!

Z mého pohledu sanitářky na ambulantním operačním sálku plastické chirurgie FNsP péče o pacienta operačním zákrokem nekončí. Mnohdy je ho nutno z důvodů jeho věku, náročnosti...

Vítejte mezi námi!

Dne 20. října byla při ČAS oficiálně ustanovena sekce hojení ran, a to za účasti 47 sester z celé republiky a v zastoupení všech typů zařízení. Bylo zvoleno...

Péče o pacienta s infarktem myokardu

Akutní infarkt myokardu (AIM) je akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu, vzniklá z přerušení přítoku krve do příslušné oblasti....

Víme, co inkontinentní pacienti potřebují?

První výzkum proběhl na jaře roku 1999 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a vedl ke zjištění míry informovanosti laické veřejnosti o problémech močové inkontinence a zmapování...

Úspěchy a problémy české kardiologie

Nemocnost a úmrtnost na kardiovaskulární choroby v České republice byly až do začátku šedesátých let obdobné jako v západoevropských zemích. V letech šedesátých...

Hospitalizace pacienta

s handicapem Foto Marta Jedličková Před časem byla na lůžkovém oddělení s dobrou pověstí a dobrými léčebnými výsledky hospitalizována padesátiletá žena s dětskou mozkovou...

Partus praematurus – předčasný porod

  Za předčasný porod je považováno ukončení těhotenství mezi 27.– 37. týdnem těhotenství, nebo když je hmotnost novorozence nižší než 2500 g (nutné odlišit od...

Přání k Novému roku

a do nového tisíciletí Asociace domácí péče České republiky Vážení a milí, ke konci roku bývá zvykem přát si hodně zdraví, štěstí, pohody a tolerance. Chtěla bych se připojit ke...

Změna klimatu sociálních ústavů

Je možné, že někteří pečující si už ze své rodiny spontánně odnesli postoje vstřícnosti ke druhým lidem, chuť pomáhat, ochotu aktivně naslouchat, umět...

Akutní infarkt myokardu (AIM)

  je akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu, vzniklá z přerušení přítoku krve do příslušné oblasti. Infarkt myokardu je komplikací pokročilého aterosklerotického onemocnění věnčitých tepen....

První dlouhodobá periferní žilní kanyla

v té podobě, jak ji známe dnes, byla pak na evropský trh uvedena v roce 1968 švédskou firmou Viggo. Od té doby se...

Naše pracoviště Dětské kardiocentrum

Dětské kardiocentrum, založené v roce 1977, je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou kardiovaskulárních onemocnění u dětí. Kromě vlastní kardiologické a kardiochirurgické...

Byla jsem hlavní sestrou ministerstva zdravotnictví.

Na ministerstvo zdravotnictví – na samostatné oddělení ošetřovatelské péče – jsem nastoupila po řádném konkurzu. Byly tam tenkrát rozpracované rozličné úkoly, na které...