Standardizace ošetřovatelské péče

Koncepce ošetřovatelství, přijatá v ČR, předpokládá v souladu s vývojem ve zdravotnicky vyspělých zemích rozvíjení samostatných činností sester a splnění odpovídající kvalifikace. Mnoho sester bylo od roku...

Mepitel v praxi Eva Kvasnicová, MOÚ, Brno

Při své práci konzultantky pro hojení a ošetřování ran na Masarykově onkologickém ústavu v Brně používám většinou prostředky pro vlhké hojení ran. Zpočátku se nám...

Klinická cytogenetika

Cytogenetika člověka je poměrně mladá a velmi úzce specializovaná klinická a vědecká disciplína. Přesný počet lidských chromozómů známe teprve od roku 1956. Avšak množství poznatků,...

Sestra v ambulanci transplantační a cévní chirurgie

V roce 1998 byl v novostavbě IKEM zprovozněn ambulantní úsek. V jeho prostorách zahájila provoz ambulance transplantační a cévní chirurgie. Pečuje o nemocné s cévními onemocněními, po transplantaci jater,...

Jak se bránit mozkovému iktu a jeho následkům

Doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Latinský pojem „iktus“ je obdobou anglického výrazu „stroke“ čili úder, který naznačuje prudký nástup obtíží při průtokovém selhání cév...

Chirurgie

Komplexní prevence plicní trombembolie u chirurgických pacientů Trombembolická nemoc je příčinou značné morbidity a mortality. K jejím nejčastějším a nejobávanějším projevům patří hluboká žilní trombóza a s ní spojené...

Tabulka 7

vyšetření význam ALT, AST, bilirubin postižení jaterního parenchymu ALP, GMT, bilirubin porucha exkreční funkce hepatocytů, postižení alkoholem (GMT) ELFO bílkovin, cholinesteráza porucha syntetické funkce jater, zánětlivé...

Neurochirurgie

Úrazy páteře Poranění páteře jsou jedna z nejzávažnějších, život ohrožující zranění. Mohou být při nich v lepším případě poškozeny pouze některé obratle, v horším také mícha. U 40...

Pomůcka pro diabetiky

Firma Roche Diagnostics připravila pro diabetiky jednoduchou a užitečnou pomůcku na určování množství cukru v potravinách. Jedná se o „algoritmické“ pravítko, které přepočítává gramy potravin na...

Právnička radí sestrám

Jaké možnosti dává stávající úprava zákoníku práce zaměstnancům určovat své termíny dovolené? Petra Ponížilová, Brno Problematiku doby čerpání dovolené na zotavenou zaměstnanců upravuje § 108...

Pankreatitidy

Do ordinace lékaře často pacienta přivádějí různé obtíže zažívacího ústrojí. Záněty slinivky patří svým průběhem, možnými komplikacemi a následky mezi nejzávažnější gastrointestinální onemocnění,...

Přehled hormonální antikoncepce

Současná steroidní kontraceptiva využívají primárního (centrálního) a sekundárního (periferního) kontracepčního účinku estrogenů a gestagenů. Primární účinek je inhibice ovulace působením na hypotalamus a hypofýzu, sekundárním účinkem...

Práce dietní sestry v terénu

Pracuji jako dietní sestra v poradně pro dietní výživu se zaměřením na nízkocholesterolovou dietu. Přitom se pravidelně podílím na různých projektech zaměřených na prevenci...

Ortopedie

Artroskopické ošetření traumat kloubů Artroskopické vyšetření a ošetření traumat kloubů provádíme na našem pracovišti od roku 1993. Standardně je užívána artroskopická sestava s optikou s úhlem pohledu...

Klinická cytogenetika

Cytogenetika člověka je poměrně mladá a velmi úzce specializovaná klinická a vědecká disciplína. Přesný počet lidských chromozómů známe teprve od roku 1956. Avšak množství poznatků,...

Campy NCDP ČR v roce 2000

Camp je určen řádným a přidruženým členům. Pomáhá získávat nové poznatky a kontakty v rámci kontinuálního vzdělávání. Každý účastník campu NCDP ČR obdrží certifikát o absolvování. Únor...

Moderní postupy v léčbě obezity

Cílem léčby obezity je v poslední době spíše snížení rizikových faktorů a snížení komplikací obezity, nežli velké váhové úbytky. Již pouhý pokles původní hmotnosti o 5...

Slučování ČSS a ČAS

V Sestře 4/99 jsme vás informovali o snaze dvou největších sesterských profesních organizací ČR o sloučení. Cílem je vytvoření jedné, nové, silné sesterské organizace. Práce se...

Vysokoškolské studium sester

Magisterské studium sester I když kompletní magisterské studium sester je v ČR připravené již dva roky, s jeho realizací bylo třeba čekat na nový vysokoškolský zákon, který...

Tabulka 8

Cholecystolitiáza, choledocholitiáza Excesivní příjem alkoholu Medikamenty (azathioprin, 6-merkaptopurin, sulfonamidy, methyldopa, pentamidin) ERCP, operace Úrazy, břišní traumata Pankreatické či ampulární tumory Hyperkalcemie, hypertriacylglycerolemie ...