Gerontologické dny počtvrté v Ostravě

Letos na podzim se do Ostravy sjede na 200 odborníků a specialistů z oboru gerontologie a geriatrie k jednání na IV. gerontologických dnech Ostrava. Tato konference se...

Hygiena

Nozokomiální nákazy a úloha sestry v jejich prevenci Renata Pokorná, hygienický odbor, oddělení nozokomiálních nákaz, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem Nozokomiální...

Vyšetřovací metody

Kontrastní látky při vyšetření cév Taťána Janíková Kontrastní látky mají různé chemické složení a skupenství. Zvyšují nebo snižují absorpci rentgenového záření. Dělíme je na negativní a pozitivní. Mezi...

Cesta k modernímu ošetřovatelství

Hlavní sestra Fakultní nemocnice v Motole si vás dovoluje pozvat na konferenci Cesta k modernímu ošetřovatelství II, která se bude konat ve dnech 19....

Internet pomůže při léčbě dětí

Největší zdravotnický rozcestník - Lekarna.cz-rozšířil od května nabídku informací o část věnovanou dětským nemocem. Tuto část odborně garantuje doc. MUDr. Zde-něk Doležel, CSc. z  II....

Dezinfekce, sterilizace

Jak jsme to dělali dříve Dezinfekce nástrojů a pomůcek Gabriela Lasotová, Centrální sterilizace, Nemocnice Třinec V roce 1997 byl vypracován Dezinfekční plán platný pro celou naši nemocnici. Základem...

Právo

Právnička radí sestrám JUDr. Jana Poslední Pracuji jako zdravotní sestra v nemocnici v nepřetržitém provozu. Jsem ve třetím měsíci těhotenství. Zajímalo...

Sestry z VFN oslavily den ošetřovatelství

„Je tomu teprve sto let, co sestry své povolání staví na vědeckém základě. V Čechách teprve před 84 lety začala fungovat první zdravotnická škola...

Odborná praxe ve Francii

V časopisu Sestra č. 4/99 jsme představily vzdělávání sester ve Francii. Zaměřily jsme se tehdy zejména na vzdělávání ve zdravotnických školách, které trvá tři...

EDITORIAL

Milé sestry, dovolte mi trochu pýchy. Veletrh zdravotnických potřeb, stánek naší firmy, běžný výstavní den. S potěšením, z odstupu sleduji zájem o náš časopis,...

Urologie

Močová inkontinence u žen Bc. Lucie Libešová, urologické oddělení MN, Ústí nad Labem ICS (International Continence Society, Mezinárodní společnost pro kontinenci)...

Křest ohněm nemocniční péče

Kdyby se volil nejslavnější český výrobek představený v loňském roce zákazníkům, vyhrál by to bezpochyby Multicare, lůžko pro intenzívní péči české firmy Linet....

Workshop Domácí péče

Vážené kolegyně, společně se sekcí Domácí péče a regionem Praha pro vás připravujeme work-shop. Témata, která jsme vybrali: Problémy ošetřování nemocných v do-mácím prostředí a v lůžkových zařízeních....

Rozhovor

Profese, pohlazení a solidarita „Chceme sestrám nabízet aktivity, které by je vedly k tomu, aby se staly členkami dnes už jediné...

Vyšetřovací metody

Kontrastní látky při vyšetření cév Taťána Janíková Kontrastní látky mají různé chemické složení a skupenství. Zvyšují nebo snižují absorpci rentgenového záření. Dělíme je na negativní a pozitivní. Mezi...

Ministr rozumí sestrám

Dne 17. dubna 2000 se na ministerstvu zdravotnictví sešel za přítomnosti tiskového mluvčího O. Černého ministr zdravotnictví prof. MUDr. B. Fišer s hlavní sestrou...

Gerontologické dny počtvrté v Ostravě

Letos na podzim se do Ostravy sjede na 200 odborníků a specialistů z oboru gerontologie a geriatrie k jednání na IV. gerontologických dnech Ostrava. Tato konference se...

Primární ošetřovatelství na resuscitačním oddělení

Prosím představte si se mnou… Je sedm hodin ráno a okolo sedmi resuscitačních lůžek obcházejí sestry, s úsměvem se zdraví s pacienty (kteří...

Primární ošetřovatelství na resuscitačním oddělení

Prosím představte si se mnou… Je sedm hodin ráno a okolo sedmi resuscitačních lůžek obcházejí sestry, s úsměvem se zdraví s pacienty (kteří...

Vzdělávání

Florence Network PhDr. Alena Mellanová, CSc., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Praha Ve dnech 13. - 15. dubna 2000 proběhla v Praze v prostorách...