Tabulka 18

Tab. 3 – Nemocnost VH v ČR v letech 1993 – 1999 (absolutní počty) podle epidemiologického hlášení 1993199419951996199719981999 Akutní VHA878945109820831195904933 Akutní VHB753710604680564575636 Akutní...

Tabulka 3

Tab. 3 – Přehled statinů Generický názevNázev lékuObvyklá dávka atorvastatinSortis10 mg fluvastatinLescol40 mg lovastatinApo-lovastatin20–40 mg Holetar Lovacard Medostatin pravastatinLipostat20–40 mg

Tabulka 27

Tab. 3 – Vzácnější formy manifestace Wilsonovy choroby Fulminantní formy Wilsonovy choroby 0,2 – 4,0 % Renální manifestace 11 % Kostní a kloubní manifestace 5...

Tabulka 12

Tab. 7 – Konzervativní terapie anální inkontinence Inkontinence nižšího stupně (CGS 0-5) Špinění Urgence Občasná inkontinence pro plyny 1. Dokonalá evakuace...

Transfer embrya a substituce luteální fáze

MUDr. Kateřina Veselá, Mgr. Gabriela Tauwinklová, MUDr. Jan Veselý, CSc., prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc. REPROMEDA, s. s r. o., Centrum asistované reprodukce, Brno Klíčová slova: embryotransfer •...

Tabulka 19

Tab. 4 – Relativní nemocnost akutními VH na 100 000 obyvatel v ČR v letech 1993 – 1999 1993199419951996199719981999 Akutní VHA8,59,110,820,211,69,89,1 Akutní VHB7,36,95,86,65,55,66,2 ...

Akutní koronární syndrom I.

MUDr. Radovan Jirmář, prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, Praha Obr. 1 – Koronografický nález stenózy pravé koronární...

Tabulka 28

Tab. 4 – Výskyt fulminantní forma Wilsonovy choroby u našich nemocných Celkový počet nemocných 138 Fulminantní...

Tabulka 13

Tab. 8 – Chirurgická terapie anální inkontinence TRAUMATICKÁ INKONTINENCE 1. primární sutura svěrače 2. sekundární rekonstrukce sfinkteroplastika (overlapping) end-to-end sutura levátoroplastika(plikace) ...

Mikromanipulační techniky

Mgr. Gabriela Tauwinklová REPROMEDA, s. s r. o., Centrum asistované reprodukce, Brno Klíčová slova: reprodukční medicína • oplození in vitro • kultivace embrya • mikromanipulace Laboratorní postupy spojené...

Tabulka 20

Tab. 5 – Úmrtí na akutní VH v letech 1993 – 1999 (absolutní počty) 1993199419951996199719981999 Akutní VHA2010000 Akutní VHB511942710

Tabulka 4

Tab. 1 – Klasifikace stupně anginy pectoris Třída I.angina pectoris pouze při vyšší fyzické zátěži. Třída II.angina pectoris při běžné námaze, mírné omezení...

Tabulka 29

Tab. 5 – Fulminantní forma Wilsonovy choroby Věk 8-19 r. Pohlaví Ž/M 6/1 Prvá manifestace choroby 5x Po vynechání léčby 2x Diagnóza stanovena sekcí 4x ...

Tabulka 14

Tab. 9 – Cirurgická terapie anální inkontinence primární neurologické choroby těžké posttraumatické poškození svěračového aparátu ...

Darování spermií a oocytů

MUDr. Karel Řežábek Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Klíčová slova: dárci spermatu • dárkyně oocytů • indikace 1.1 Legislativa v České republice umožňuje provést...

Polékové jaterní selhání

Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. I. interní klinika 3. LF UK a FN KV, Praha Klíčová slova: hepatotoxicita • akutní jaterní selhání • steatóza Polékové a toxické jaterní poškození představuje...