Dekubity u rizikových pacientů

Je všeobecně známo, že dekubitus v hojné míře vzniká díky  chybnému ošetřování a špatné prevenci. Není to však pravidlo. Někdy se objevuje i při správném ošetřování...

Dík Karolině Moravcové

Dne 4. 2. 2000 na sjezdu ČAS a ČSS bylo zvoleno nové prezidium sloučené organizace, která od tohoto data nese jednotný název Česká asociace...

Informační servis

Výcvik ošetřovatelů seniorů a dětský tábor V Rašovicích (okr. Rychnov n. Kn.) se od 1. do 8. 7. koná profesní výcvik ošetřovatelů seniorů. 48hodinový...

Workshop Domácí péče

Vážené kolegyně, společně se sekcí Domácí péče a regionem Praha pro vás připravujeme work-shop. Témata, která jsme vybrali: Problémy ošetřování nemocných v do-mácím prostředí a v lůžkových zařízeních....

Tabulka 6

Tab. 5 – Léčebné postupy používané v detoxifikační fázi Droga Detoxifikace a počáteční Poznámky ...

Drogové závislosti

PharmDr. Magdaléna Fišerová, CSc. Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha Klíčová slova: pozitivní reinforcement - cue-effect - negativní reinforcement - dispozice - adaptace - tolerance - psychickáfyzická...

Tabulka 7

Tab. 6 – Možné farmakologické přístupy prevence drogové závislosti Pozitivní posilovací účinek Negativní...

Tabulka 2

Tab. 1 – Účinek známých drog v experimentálních modelech drogové závislosti Experimentální Látky, které vykazují Látky, u nichž „posilující“ ...

Optimální léčba po akutním infarktu myokardu

Optimální léčba po akutním infarktu myokardu Úvodní diagnóza a léčba Potenciální pacienty s infarktem myokardu lze poté, co se dostaví na jednotku intenzívní péče, rozdělit do tří skupin:...

Tabulka 3

Tab. 2 – Zážitek – „odměna“ („reward“) a hlavní mechanizmy účinků drog Typ drogyDroga „Odměna“ ...

Tabulka 4

Tab. 3 – Škodlivé účinky drog Droga Akutní toxicita Chronická toxicitaOstatní patologie ...

editorial

Vážení čtenáři, v prvním ročníku Ethiopian Medical Journal (1/4 190 - 196, 1963) jsme spolu s B. Kubaštovou publikovali přehled 11 170 nemocných...

Tabulka 5

Tab. 4 – Typ závislosti a symptomy při odnětí drogy Typ drogyDroga „Psychická závislost“ ...

Akutní průjem

Prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Klíčová slova: průjem akutní - subakutní - chronický - akutní infekční průjem -...

editorial

Vážení čtenáři, v prvním ročníku Ethiopian Medical Journal (1/4 190 - 196, 1963) jsme spolu s B. Kubaštovou publikovali přehled 11 170 nemocných...

Tabulka 6

Tab. 5 – Léčebné postupy používané v detoxifikační fázi Droga Detoxifikace a počáteční Poznámky ...

Tabulka 1

Tab. 1 – Základní mechanizmy patogeneze hypertenze a diabetu Inzulinová rezistence - zvýšená sympatická aktivita l Retence sodíku l Proliferace stěn cév ...

Akutní průjem

Prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Klíčová slova: průjem akutní - subakutní - chronický - akutní infekční průjem -...

Tabulka 7

Tab. 6 – Možné farmakologické přístupy prevence drogové závislosti Pozitivní posilovací účinek Negativní...

Fokální epilepsie dospělých

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. 1. neurologická klinika LF MU a FN u Svaté Anny, Brno Klíčová slova: fokální epilepsie - syndromy - zobrazovací techniky - farmakoterapie -...