Tabulka 4

ŠtíhlýNormálníNadváhaObezita Mužiméně než 10 %10 - 19 %20 - 24 %25 % a více

Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Hysterektomie je jedna z nejčastějších gynekologických operací. Tradičně se může provádět přístupem abdominálním nebo vaginálním. Vaginální přístup je šetrnější, je však při něm obtížnější...

Nutriční péče dnes… z pohledu dietní sestry

Cílem tohoto článku je upozornit na vážné problémy s využitím práce dietních sester, vyvolat diskusi a získat osoby schopné a ochotné problémy, o kterým se zmíním, řešit. Management...

Ortopedie

Artroskopické ošetření traumat kloubů Artroskopické vyšetření a ošetření traumat kloubů provádíme na našem pracovišti od roku 1993. Standardně je užívána artroskopická sestava s optikou s úhlem pohledu...

Indikace a komplikace koronarografie

Nemocní, které vyšetřujeme, jsou postiženi ischemickou chorobou srdeční se sy anginy pectoris nebo s vysokým rizikem náhlé smrti po akutním infarktu myokardu, recidivující ischemii,...

Empatie – křehká vlastnost zdravotníků

Kateřina Čížková, VZŠ, Praha „Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“ Platon Kdyby tento citát vzal každý zdravotník za své pevné přesvědčení, za svou pravdu,...

Standardizace ošetřovatelské péče

Koncepce ošetřovatelství, přijatá v ČR, předpokládá v souladu s vývojem ve zdravotnicky vyspělých zemích rozvíjení samostatných činností sester a splnění odpovídající kvalifikace. Mnoho sester bylo od roku...

Všichni chceme být štíhlí

Rozhovor „Žádný rozumný dietní režim by neměl být restriktivní, tj. má obsahovat co nejméně zákazů a co nejvíce doporučení“, říká v rozhovoru...

Moderní postupy v léčbě obezity

Cílem léčby obezity je v poslední době spíše snížení rizikových faktorů a snížení komplikací obezity, nežli velké váhové úbytky. Již pouhý pokles původní hmotnosti o 5...

Transport k PTCA v akutní fázi IM

Dovolte mi, abych se s vámi podělila o své nejnovější poznatky, týkající se transportu pacienta v akutní fázi infarktu myokardu. Pracuji v Pražském Kardiocentru Fakultní nemocnice Královské...

Dospávací pokoj

Dospávající pokoj (recovery room) je jednotka, kam jsou umisťováni pacienti po anestézii. Je součástí ARK. Nejčastěji je využíván pacienty, kteří budou posléze hospitalizováni...

Tabulka 1

Spotřeba materiálu - hojení 36 dní Inadine 9,5 x 9,5 cm 12 ks 288 Kč Nu-gel 15 g 2 ks 360 Kč Surgipad 10 x 12...

Práce středních zdravotnických pracovníků na angiologickém pracovišti

Angiologické vyšetření probíhá na rentgenologickém pracovišti, které je vybaveno speciálním rtg přístrojem - angiolinkou. Před každým vyšetřením je povinností sestry připravit pomůcky ke...

Jak se bránit mozkovému iktu a jeho následkům

Doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Latinský pojem „iktus“ je obdobou anglického výrazu „stroke“ čili úder, který naznačuje prudký nástup obtíží při průtokovém selhání cév...

Státu jsme ušetřili obrovské finanční prostředky

S novým ústředním ředitelem ZP ministerstva vnitra Otakarem Smolíkem o slučování zdravotních pojišťoven ...

Nelze připustit, aby ministr svými věrnými ovládl VZP

S místopředsedou zdravotně-sociálního výboru PS Milanem Cabrnochem (ODS) o parametrech systému pojištění ...

Média dnes mají fakticky neomezené právo lhát

S ministrem zdravotnictví Ivanem Davidem o VZP, lékařské komoře, lékařských odborech a sdělovacích prostředcích ...

Snahy o skandalizaci transplantací poškozují pacienta

Rozhovor s přednostou Transplantcentra pražského IKEM a předsedou České transplantační společnosti MUDr. Štefanem Vítkem ...

V diagnostice a léčbě je třeba dospět k jednotným pravidlům

Rozhovor s ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví prof. MUDr. Karlem Trnavským, DrSc. ...