Tabulka 54

Tab. 7 - Hodnocení výsledků léčby Anatomická lokalizace lymfatických uzlinCRCR (u)PRa Hrudní (cm)< 1,01,1 - 2,0> 2,1 Břišní (cm)< 1,51,6 - 2,5> 2,6 ...

Tabulka 3

Tab. 3 - Laxativa, dělení podle typu účinku Kontaktní laxativa Osmoticky působící laxativa Objemová laxativa Léčiva změkčující stolici Léčiva stimulující střevní motilitu

Diagnóza mnohočetného myelomu

1 Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., 1 MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., 2 MUDr. Eva Králová, 1 MUDr. Roman Hájek, CSc., 1 MUDr. Zdeněk Kořístek, 1...

Vybrané souhrny

Antihypertenzíva nezvyšují riziko rakoviny prsu Podle nové studie se zdá, že dva typy léků, které se užívají ke zmírnění rizika srdečního onemocnění, zřejmě nemají žádný...

Tabulka 24

Tab. 6 - „National Cancer Institute Working Group“ kritéria pro zahájení léčby B-CLL. 1. Je přítomen minimálně jeden z následujících klinických symptomů: a) úbytek...

Tabulka 10

Tab. 5 - Kortikosteroidy a OP l nejrychlejší pokles BMD v prvních šesti měsících l trabekulární kost postižena více než kortikální l vztah k...

Tabulka 39

Tab. 2 - Schéma léčby ALL dle Linkera (4) 1. Indukční chemoterapie Daunorubicin50 mg/m2 i.v. 1., 2., 3. den Vinkristin2 mg i.v. 1., 8.,...

Tabulka 2

Tab. 2 - Transit Time Stanovení rychlosti pasáže zažívacím traktem. Vyšetření pomocí radiokontrastních kroužků, peletek (peletkový test). Pacient dostane 30 rtg kontrastních peletek. První...

Tabulka 42

Tab. 2 - FAB-kritéria pro diferenciální diagnózu CML, atypické CML a CMMoL Elementy v KOCMLatypická CMLCMMoL Bazofily 2 % 2 % 2 % Monocyty...

Tabulka 19

Tab. 1 - Diagnostická kritéria pro stanovení diagnózy B-CLL a základní vyšetření prováděná u této choroby 1. Absolutní počet lymfocytů v periferní krvi: >...

Tabulka 49

Tab. 3 - Postižení jednotlivých lokalizací Hodgkinovou chorobou v procentech lokalizace% postižení Waldeyerův okruh1 - 2 krční uzliny pravá strana50 - 60 ...

Tabulka 13

Tab. 9 - Alendronát v prevenci a léčbě CS-OP 5 mg10 mgplacebop Ukazatelalendronátalendronát BMD páteř2,1 ± 0,3 %2,9 ± 0,3 %-0,4 ± 0,3 %<0,01 ...

Tabulka 55

Tab. 8 - Nová (4.) generace studijních protokolů primární léčby Hodgkinovy choroby StudieHD10HD11HD12 Stadium I, II bez RFI, IIA s RF a-dIIB s...

Miniinvazivní chirurgie

prim. MUDr. Karel Křikava, CSc. MUDr. Karel Křikava ml. Chirurgické oddělení okresní nemocnice Pelhřimov Klíčová slova: miniinvazivní chirurgie - vývoj - indikace - význam Miniinvazivní chirurgie patří do skupiny...

Tabulka 29

Tab. 1 - Poměrné zastoupení jednotlivých monoklonálních gamapatií podle Mayo Clinic DiagnózaRelativní Absolutní zastoupení počet monoklonální gamapatie nejasného významu (monoclonal gammopathy of undetermined significance...

Tabulka 58

název akcedatum místo témapresident informace 7th International 2.-5.5.2000Montreal /Bone, Brain, Breast, Dr.K.Unni, Mayo Clinic, Surgical PathologyKanadaGenitourinary,Dr.J.Myers200 First Street SW, Symposium Gynecological,Rochester MN 55905, ...

Tabulka 27

Tab. X - Kritéria léčebné odpovědi B-CLL hodnocený parametr kritéria NCI WG kritéria IWCLL 1. kompletní remise nemoci - splněny musí být bod...

Tabulka 11

Tab. 7 - Prevence CS-OP l úžívat nejnižší účinnou dávku l CS používat po nejkratší možnou dobu l vzdělání pacienta l režimová opatření ...

Tabulka 40

Tab. 3 - Léčba dle Willemze (3) 1. Indukční terapie Adriamycin25 mg/m2 i.v. 1., 7. den Vinkristin1.4 mg/m2 i.v. 1., 7. den Prednizon60 mg/m2...

Miniinvazivní chirurgie

prim. MUDr. Karel Křikava, CSc. MUDr. Karel Křikava ml. Chirurgické oddělení okresní nemocnice Pelhřimov Klíčová slova: miniinvazivní chirurgie - vývoj - indikace - význam Miniinvazivní chirurgie patří do skupiny...