Tabulka 52

Tab. - 6 A - Vyšetření nutná ke stanovení onemocnění AnamnézaB-symptomy, hodnocení celkového stavu, průvodní onemocnění, maligní onemocnění (i v rodině), prodělaná infekční...

Tabulka 5

Tab. 2 - Spektrum nejčastějších původců močových infekcí E. coli 47 % Enterococcus 21 % Proteus species 8 % Klebsiella species 5...

Tabulka 45

Tab. 5 - Medián přežití nemocných s CML podle použité léčby LéčbaPřežití v měsících Bez terapie31 Ozáření sleziny28 Busulfan35 - 48 Hydroxyurea48 - 67 ...

Tabulka 4

Tab. 1 - Výskyt bakteriurie v běžné populaci Skupinamužské pohlaví %ženské pohlaví % Kojenci20,5 Děti předškolního věku0,11,5 Děti školního věku0,15 Dospělí 30 až 65...

Tabulka 32

Tab. 4 - Kritéria doutnajícího myelomu (smouldering myeloma) 1. Koncentrace monoklonálního imunoglobulinu IgG > 35 g/l IgA > 20 g/l 2. Exkrece lehkých...

Tabulka 16

Tab. 3 - Pravidelný očkovací kalendář OnemocněníOčkovací látka Věk dítěte základní očkovánípřeočkování TuberkulózaBCGod 4. dneve 2 letech (x) Záškrt, ALDITEPERAod 9. týdne 11 let...

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Rozhovor s profesorem MUDr. Pavlem Klenerem, DrSc., přednostou první interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. se narodil v roce 1937...

Očkování u dětí

MUDr. Eva Domorázková, CSc. Očkování je vpravení oslabeného nebo usmrceného zárodku určitého infekčního onemocnění, očkovací látky, do organizmu za účelem vytvoření ochranných protilátek proti tomuto...

Tabulka 43

Tab. 3 - Kritéria pro akcelerovanou fázi - pří více příležitostech více než 10 % blastů ve dřeni anebo v KO, nebo blasty a...

Tabulka 33

Tab. 5 - Přehled příznaků POEMS-syndromu ZnakySoubrier 1994Miralles 1992 25 pacientů16 pacientů Muži/ženy17 / 8 Periferní neuropatie100 %100 % > 0,5 g/bílkoviny v likvoru100...

Tabulka 23

Tab. 5 - Klinická klasifikace B-CLL, kterou publikoval Binet, a medián přežití pacientů v těchto stadiích StadiumZnakyMedián přežití (roky) Ajsou splněny podmínky 1, 2,...

Tabulka 53

Tab. 6B - Výhody a nevýhody některých diagnostických vyšetření používaných ke zjištění rozsahu Hodgkinovy choroby VýhodyNedostatky RTG hrudníkuSnadná dostupnost.Předozadní + boční snímek nezobrazí 15...

Kortikosteroidy v léčbě revmatoidní artritidy

Doc. MUDr. Karel Pavelka, CSc. Revmatologický ústav, Praha Přehledný referát o aplikaci kortikosteroidů (KS) u revmatoidní artritidy (RA) jak z hlediska účinnosti, tak toxicity. Při hodnocení...

Hodgkinova choroba

MUDr. Jana Marková Oddělení klinické hematologie, FN KV, Praha Patogeneze Hodgkinovy choroby (HD) není doposud zcela objasněna. U více než 50 % případů lze prokázat EBV jako...

Tabulka 5

Tab. 2 - Spektrum nejčastějších původců močových infekcí E. coli 47 % Enterococcus 21 % Proteus species 8 % Klebsiella species 5...

Tabulka 33

Tab. 5 - Přehled příznaků POEMS-syndromu ZnakySoubrier 1994Miralles 1992 25 pacientů16 pacientů Muži/ženy17 / 8 Periferní neuropatie100 %100 % > 0,5 g/bílkoviny v likvoru100...

Tabulka 17

Tab. 4 - Rok zahájení očkování v ČR OnemocněníRokPoznámka Pravé neštovice1919ukončeno v roce 1980 TBC1947dánská vakcína 1950česká vakcína 1980ruská vakcína 1994německá vakcína Záškrt1946děti Tetanus1952děti...

Vybrané souhrny

Antihypertenzíva nezvyšují riziko rakoviny prsu Podle nové studie se zdá, že dva typy léků, které se užívají ke zmírnění rizika srdečního onemocnění, zřejmě nemají žádný...

Tabulka 14

Tab. 1 - Výskyt onemocnění, proti kterým se očkuje v ČR Onemocnění19601980199019971998 Tetanus901321 Záškrt429100 0 ...

Tabulka 44

Tab. 4 - Indexy užívané pro odhad prognózy nemocných s CML Sokalův index vstupní parametry: neléčení nemocní při stanovení diagnózy - věk v letech,...