Tabulka 38

Tab. 1 - Imunologická klasifikace ALL (2) 1. B-ALL CD19+ a/nebo CD79a+ a/nebo CD22 B-I : pro-B-ALL + bez dalšího diferenciačního B-buněčného antigenu ...

Tabulka 2

Tab. 2 - Transit Time Stanovení rychlosti pasáže zažívacím traktem. Vyšetření pomocí radiokontrastních kroužků, peletek (peletkový test). Pacient dostane 30 rtg kontrastních peletek. První...

Tabulka 28

Tab. X + 1 - Kritéria hodnocení aktivity nemoci a léčebných odpovědí hodnocený parametr kritéria NCI WG kritéria IWCLL 3. Progrese nemoci...

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Rozhovor s profesorem MUDr. Pavlem Klenerem, DrSc., přednostou první interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. se narodil v roce 1937...

Tabulka 11

Tab. 7 - Prevence CS-OP l úžívat nejnižší účinnou dávku l CS používat po nejkratší možnou dobu l vzdělání pacienta l režimová opatření ...

Tabulka 53

Tab. 6B - Výhody a nevýhody některých diagnostických vyšetření používaných ke zjištění rozsahu Hodgkinovy choroby VýhodyNedostatky RTG hrudníkuSnadná dostupnost.Předozadní + boční snímek nezobrazí 15...

Tabulka 9

Tab. 4 - Metaanalýza nežádoucích účinků kortikosteroidů kontrolníkortiko-Oddsp-hodnota Komplikaceskupinasteroidy (N=3267)(N=3335) peptický vřed0,3%0,4%1,2> 0,25 kožní2,6%10,5%4,50,001 bakteriální sepse4,8%6,5%1,20,07 diabetes0,3%1,2%1,60,02 osteoporóza0,1%1,0%1,7> 0,25 hypertenze0,2%0,5%2,20,01 psychóza0,3%0,5%1,3> 0,25 tuberkulóza0,0%0,2%1,3> 0,25 ...

Tabulka 38

Tab. 1 - Imunologická klasifikace ALL (2) 1. B-ALL CD19+ a/nebo CD79a+ a/nebo CD22 B-I : pro-B-ALL + bez dalšího diferenciačního B-buněčného antigenu ...

Tabulka 22

Tab. 4 - Klinická klasifikace B-CLL, kterou publikoval Rai, a medián přežití pacientů v těchto stadiích StadiumZnakyMedián přežití (roky) 0pouze lymfocytóza v periferní krvi...

Tabulka 18

Tab. 1 - Stadia encefalopatie Stadium Příznaky I poruchy spánku, změny osobnosti, podrážděnost nebo útlum, konstrukční apraxie IIlehčí zmatenost, porucha řeči, letargie, spavost IIIspavost až...

Tabulka 48

Tab. 2 - Základní imunohistochemické nálezy u Hodgkinových lymfomů CD45CD20CD15CD30 Paragranulom++-- Klasický

Tabulka 1

Tab. 1 - Hirschsprungova choroba (HC) a funkční megakolon (FM) Diagnostické odlišnosti PříznakyHCFM doba vzniku zácpykojenecký věkdětství i dospělost nucení na stolicinenísilné bolest v...

Tabulka 39

Tab. 2 - Schéma léčby ALL dle Linkera (4) 1. Indukční chemoterapie Daunorubicin50 mg/m2 i.v. 1., 2., 3. den Vinkristin2 mg i.v. 1., 8.,...

Tabulka 3

Tab. 3 - Laxativa, dělení podle typu účinku Kontaktní laxativa Osmoticky působící laxativa Objemová laxativa Léčiva změkčující stolici Léčiva stimulující střevní motilitu

Diagnóza mnohočetného myelomu

1 Doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., 1 MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., 2 MUDr. Eva Králová, 1 MUDr. Roman Hájek, CSc., 1 MUDr. Zdeněk Kořístek, 1...

Vybrané souhrny

Antihypertenzíva nezvyšují riziko rakoviny prsu Podle nové studie se zdá, že dva typy léků, které se užívají ke zmírnění rizika srdečního onemocnění, zřejmě nemají žádný...

Tabulka 12

Tab. 8 - Průkazně účinné postupy u CS-OP l Kalcium - 150 mg denně l Vitamin D - (800 IU denně, 50 000 IU...

Tabulka 54

Tab. 7 - Hodnocení výsledků léčby Anatomická lokalizace lymfatických uzlinCRCR (u)PRa Hrudní (cm)< 1,01,1 - 2,0> 2,1 Břišní (cm)< 1,51,6 - 2,5> 2,6 ...

Tabulka 10

Tab. 5 - Kortikosteroidy a OP l nejrychlejší pokles BMD v prvních šesti měsících l trabekulární kost postižena více než kortikální l vztah k...

Tabulka 39

Tab. 2 - Schéma léčby ALL dle Linkera (4) 1. Indukční chemoterapie Daunorubicin50 mg/m2 i.v. 1., 2., 3. den Vinkristin2 mg i.v. 1., 8.,...