Foto Marta Jedličková

Milé ambulantní sestry, vítáme vás mezi čtenářkami našeho časopisu. V historicky prvním čísle samostatné přílohy, která bude věnována jen vaší problematice, se zaměřujeme hlavně na...

Norimberk – Péče ve stáří

Všichni odborníci, kteří zodpovídají za pomoc ve stáří, se sejdou od 23. do 25. března 1999 na 10. mezinárodním odborném veletrhu s kongresem Výrobky...

Pravda na nemocničním lůžku

Etika Sdělit pravdu pacientovi o jeho závažném stavu je někdy nutné, často vhodné, ale problém tkví v tom, „komu ji říci“, „jak ji říci“, „kdy...

Moderní antikoncepce má mnoho variant

Spotřeba antikoncepčních hormonálních pilulek v posledních letech stoupá, protože lékaři i jejich klientky si už zvykly na jejich výhody a spolehlivost. Pokud se ženě...

Editorial

EDITORIAL Milé sestry, dovolte mi pár dojmů z tiskové konference k mezinárodnímu odbornému veletrhu s kongresem „Produkty a služby pro péči ve stáří“ Altenpflege 99. Uskuteční se v březnu v Norimberku...

Příručka pro sestry v ADP Minimální materiální, věcné, technické a personální požadavky na vybavení zdravotnických zařízení

(Materiál, závazný pro členy Asociace domácí péče ČR. Tato verze vznikla na základě připomínkového řízení v rámci ADP ČR). Základní charakteristika zdravotnického zařízení typu domácí...

Recenze

Margaretta Madden Styles, Fadwa A. Affara: ICN o regulaci ošetřovatelské profese. Sestra v 21. století. Publikaci v české verzi vydala Česká asociace sester. Je určena všem sestrám,...

Praktické aspekty aplikace interferonů u pacientů s roztroušenou sklerózou

Neurologie Interferony představují v léčbě roztroušené sklerózy novou etapu a naději pro pacienty. V současné době lze indikovat u pacientů léčbu interferony beta-1a a 1b a copolymerem 1. Léčba je zatím určena pouze...

Tabulka 1

Pracovní skupinaStrukturálníProcesuálníVýsledkový Expertní pracovnínapříklad:například: skupiny (EPS) kvalifikační příprava sestry typu A, B standard ošetřovatelské péče činnosti v metodickém rámci: Sestavují: kvalifikační příprava fyzioterapeutai...

Chřipka a akutní respirační infekce (ARO)

RNDr. Běla Tůmová, DrSc., Skupina virových respiračních onemocnění, Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZU, Praha K problematice syndromu Charakteristikou ARO je sezónnost výskytu, převážně od září do...

Recenze

Margaretta Madden Styles, Fadwa A. Affara: ICN o regulaci ošetřovatelské profese. Sestra v 21. století. Publikaci v české verzi vydala Česká asociace sester. Je určena všem sestrám,...

Jak může sestra pacientům pomoci při odvykání kouření

Závislosti Na naší klinice začínáme pomáhat pacientům - kuřákům, kteří se rozhodli s touto závislostí přestat. V ČR umírá nyní na nemoci způsobené kouřením kolem 22 tisíc...

Pohlavně přenosné infekce

V posledních letech, od roku 1990, zaznamenáváme neustálý vzestup pohlavních a pohlavně přenosných chorob, což nepochybně souvisí s tzv. »sexuální turistikou« následkem otevření hranic a stále přibývajících...

Fejeton

Když nevíš co s ústy… „Když nevíš, co s ústy … usměj se. Když nevíš, co s rukama, pohlaď.“ No, a tady by to mohlo končit. Ale...

Antikoncepce v premenopauze a přechod na hormonální substituční terapii

Doc. MUDr. Josef Donát, DrSc., Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK Hradec Králové Premenopauzu, období před menopauzou, lze v širším významu slova definovat jako období prvních hormonálních...

Asociace domácí péče

Asociace domácí péče České republiky (ADP ČR) je samostatnou právnickou osobou - profesní organizací poskytovatelů domácí péče, která je zaregistrována jako občanské sdružení...

Monitoring neuroanestezie

Anesteziologie (Předneseno na Libereckých dnech sester 14.- 15. 5. 1998) Kraniocerebrální poranění zaujímají v současné době celosvětově významný a stále stoupající podíl na celkové úrazovosti. Z těchto důvodů...

Tabulka 2

Pracovní skupinaStrukturálníProcesuálníVýsledkové Zaměstnanecké skupiny (ZS) Rozpracovávají: systém kontinuálního standardy klinické praxe————— 1. národní standardy vzdělávání(ošetřovatelský proces, personální obsazeníkvalita, výzkum atd.) náplně činnosti Sestavují: uložení cenností 2. lokální standardy resuscitační...

Poděkování

Děkuji prostřednictvím časopisu Sestra sestrám ze soukromé agentury domácí péče Galium, Praha 7, Argentinská 17, zvláště sestře Milici Slenčkové, za vynikající výkony při...

Asociace domácí péče

Asociace domácí péče České republiky (ADP ČR) je samostatnou právnickou osobou - profesní organizací poskytovatelů domácí péče, která je zaregistrována jako občanské sdružení...