Očkování u dětí

MUDr. Eva Domorázková, CSc. Očkování je vpravení oslabeného nebo usmrceného zárodku určitého infekčního onemocnění, očkovací látky, do organizmu za účelem vytvoření ochranných protilátek proti tomuto...

Tabulka 56

Tab. 9 - Chemoterapie používané při léčbě Hodgkinovy choroby schéma Chemoterapie BEACOPPBEA COPPCOPP + ABVDABVDMOPP/ABV stupňovanýbazálníhybridní schéma mg/m2mg/m2mg/m2mg/m2mg/m2 (Vancouver) Mechloretamin6 i.v., d.1 Bleomycin...

Tabulka 12

Tab. 8 - Průkazně účinné postupy u CS-OP l Kalcium - 150 mg denně l Vitamin D - (800 IU denně, 50 000 IU...

Tabulka 41

Tab.1 - Úvodní fyzikální nález Subjektivní potíže Výskyt (%)Subjektivní potížeVýskyt (v %) fyzikální známky při diagnózefyzikální známky při diagnóze Splenomegalie50 - 90Bolesti kostí, kloubů4...

Tabulka 28

Tab. X + 1 - Kritéria hodnocení aktivity nemoci a léčebných odpovědí hodnocený parametr kritéria NCI WG kritéria IWCLL 3. Progrese nemoci...

Tabulka 21

Tab. 3 - Skórovací systém B-CLL ZnakPřítomnost - Body nepřítomnost znaku CD5+1 povrchový CD22-1 CD23+1 sIgslabě +1 FMC7-1 Pacienti s B-Cll mají v 87...

Tabulka 51

Tab č. 5 - Doplňující označení ke stadiím Hodgkinovy choroby Ažádné symptomy Bjinak nevysvětlitelné symptomy: horečky > 38 °C ...

Stimulace u chronické srdeční nedostatečnosti

MUDr. Dalibor Heřman, MUDr. Martin Herold, prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. Kardiocentrum, II. interní klinika FN KV a 3. LF UK, Praha Přes úspěchy v primární a sekundární prevenci...

Tabulka 44

Tab. 4 - Indexy užívané pro odhad prognózy nemocných s CML Sokalův index vstupní parametry: neléčení nemocní při stanovení diagnózy - věk v letech,...

Nespecifické uroinfekce dospělých

Prim. MUDr. Jiří Kladenský, doc. MUDr. Dalibor Pacík Urologická klinika, FN Bohunice, Brno Klíčová slova: primoinfekce - nevyléčená bakteriurie - relaps - reinfekce - cystitida - uretritida...

Tabulka 31

Tab. 3 - Klinická stadia mnohočetného myelomu a indikace k léčbě I. stadiumJsou splněny všechny níže uvedené podmínky: ...

literatura

Medicína katastrof a hromadných neštěstí, Štětina J. a spol. Grada Publishing, Praha, 2000, 436 str. (4 str. barevných příloh) ISBN 80-7169-668-9 Jde bezesporu o první...

Tabulka 15

Tab. 2 - Nefyziologické reakce po očkování Reakcemístní celková bezprostředníoddálená mírnáerytém jednotlivé urtikové tělesná teplota 1-3 cmpupence, svědícído 37,5° C středníerytém urtika, tělesná teplota ...

Tabulka 57

Tab. 10 - Možnosti snížení vzniku pozdních následků léčby Hodgkinovy choroby Sekundární neoplazie l AML/MDS l solidní tumory méně toxická chemoterapie ...

Tabulka 13

Tab. 9 - Alendronát v prevenci a léčbě CS-OP 5 mg10 mgplacebop Ukazatelalendronátalendronát BMD páteř2,1 ± 0,3 %2,9 ± 0,3 %-0,4 ± 0,3 %<0,01 ...

Tabulka 42

Tab. 2 - FAB-kritéria pro diferenciální diagnózu CML, atypické CML a CMMoL Elementy v KOCMLatypická CMLCMMoL Bazofily 2 % 2 % 2 % Monocyty...

Tabulka 32

Tab. 4 - Kritéria doutnajícího myelomu (smouldering myeloma) 1. Koncentrace monoklonálního imunoglobulinu IgG > 35 g/l IgA > 20 g/l 2. Exkrece lehkých...

Tabulka 22

Tab. 4 - Klinická klasifikace B-CLL, kterou publikoval Rai, a medián přežití pacientů v těchto stadiích StadiumZnakyMedián přežití (roky) 0pouze lymfocytóza v periferní krvi...

Tabulka 52

Tab. - 6 A - Vyšetření nutná ke stanovení onemocnění AnamnézaB-symptomy, hodnocení celkového stavu, průvodní onemocnění, maligní onemocnění (i v rodině), prodělaná infekční...

Tabulka 5

Tab. 2 - Spektrum nejčastějších původců močových infekcí E. coli 47 % Enterococcus 21 % Proteus species 8 % Klebsiella species 5...