Přejít na obsah

Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína, který vznikl v roce 1999, je koncipovaný jako zdroj kontinuálního celoživotního vzdělávání lékařů. Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě. Časopis má dvě základní části: jednu část z pravidelných i příležitostných rubrik a část druhou - monotematickou. Pravidelné rubriky přinášejí novinky a přehledné články ze základních klinických oborů, rubriky příležitostné pak články z oborů menších nebo i z oblasti základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu, pokud mají významný či předpokládaný dopad pro klinickou praxi. Mezi pravidelné rubriky patří i novinky z oblasti farmakologie a preventivního lékařství i souhrny vybraných prací z předních lékařských časopisů. Monotematická část Focus komplexně pojednává o vybraných tématech a sestává z řady příspěvků. Od roku 2000 je součástí Postgraduální medicíny i test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání ČLK, který se vztahuje k tématu Focusu a je ohodnocen 2 kreditními body.

Cystická fibróza 2013

Vloženo 7.1.2014

strana: 11
Zobrazit článek

Vzácné formy diabetu

Vloženo 7.1.2014

strana: 36
Zobrazit článek

Ústřižky Beaty Rajské

Vloženo 7.1.2014

strana: 44
Zobrazit článek

Hereditární ichtyózy

Vloženo 7.1.2014

strana: 58
Zobrazit článek

Castlemanova choroba v obrazech

Vloženo 7.1.2014

strana: 81
Zobrazit článek

Rejstřík 2013

Vloženo 7.1.2014

strana: 107
Zobrazit článek