Přejít na obsah
Postgraduální medicína 02/2017

Exkluzivní odborný časopis Postgraduální medicína, který vznikl v roce 1999, je koncipovaný jako zdroj kontinuálního celoživotního vzdělávání lékařů. Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to v přehledné a přístupné formě. Časopis má dvě základní části: jednu část z pravidelných i příležitostných rubrik a část druhou - monotematickou. Pravidelné rubriky přinášejí novinky a přehledné články ze základních klinických oborů, rubriky příležitostné pak články z oborů menších nebo i z oblasti základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu, pokud mají významný či předpokládaný dopad pro klinickou praxi. Mezi pravidelné rubriky patří i novinky z oblasti farmakologie a preventivního lékařství i souhrny vybraných prací z předních lékařských časopisů. Monotematická část Focus komplexně pojednává o vybraných tématech a sestává z řady příspěvků. Od roku 2000 je součástí Postgraduální medicíny i test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání ČLK, který se vztahuje k tématu Focusu a je ohodnocen 2 kreditními body.

A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zobrazit vše

„Risk-sharing“ neboli „Řízený vstup léčivých přípravků“ („Managed Entry Scheme“) v onkologii

31.3.2017, 1Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., MHA, 2MUDr. Aleš Kmínek, MBA, MHA
strana: 81
Zobrazit článek

(Ne)úspěchy transplantace Langerhansových ostrůvků

6.12.2006, Postgraduální medicína
strana: 587
Zobrazit článek

2. výroční kongres Evropské ligy proti revmatismu

10.10.2001, Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
strana: 737
Zobrazit článek

3D HDR brachyterapie v léčbě gynekologických malignit

11.3.2009, Postgraduální medicína
strana: 315
Zobrazit článek

4th CONGRESS OF EFIC

25.11.2003,
strana: 845
Zobrazit článek

a Novinky v kardiologii 2015

24.9.2015, red
strana: 120
Zobrazit článek

a srdeční kalcifikace při chronickém onemocnění a selhání ledvin

7.6.2013, Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MUDr. Roman Šafránek, Ph. D.
strana: 69
Zobrazit článek

ABCD-skóre v predikci mozkové příhody

30.8.2005, Postgraduální medicína
strana: 354
Zobrazit článek

abstrakta

9.9.2014, MUDr. Andrea Skálová
strana: 91
Zobrazit článek
1 | 2 | 3 | 4 | 113 | 226 | 338 | 450 další