Přejít na obsah

Postgraduální medicína - o časopisu

zpět

Odborný časopis Postgraduální medicína začal vycházet v roce 1999. Vychází 9krát ročně a je koncipován jako zdroj kontinuálního celoživotního vzdělávání lékařů.

Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům formou přehledových článků, obsahujících souhrny v českém a anglickém jazyce.

Od svého vzniku, tj. od roku 1999, je Postgraduální medicína časopisem recenzovaným.

Časopis má dvě základní části: jednu část z pravidelných i příležitostných rubrik a část druhou – monotematickou. Pravidelné rubriky přinášejí novinky a přehledové články ze základních klinických oborů a farmakologie, rubriky příležitostné pak články z oborů menších nebo i z oblasti základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu, pokud mají významný či předpokládaný dopad pro klinickou praxi. Monotematická část Focus komplexně pojednává o vybraných tématech a sestává z řady příspěvků.

Od roku 2000 je součástí Postgraduální medicíny i test zahrnutý do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské komory, který se vztahuje k tématu Focusu a je ohodnocen 2 kreditními body.

Součástí Postgraduální medicíny jsou také tematické přílohy.

Vydavatelem je Mladá fronta a.s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4