Přejít na obsah

Postgraduální medicína - publikační etika

zpět

Časopis Postgraduální medicína se řídí standardy publikační etiky a publikační praxe. Tento závazek se týká všech subjektů, podílejících se vzniku publikace – autorů, redaktorů, redakční rady, recenzentů a vydavatele. K publikaci jsou přijaty jen práce, které před zveřejněním v časopise Postgraduální medicína nebyly zveřejněny někde jinde a k jejich zveřejnění prostřednictvím jiného periodika či média pak nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení. Autorem textu musí být vždy osoba uvedená jako autor, která správně cituje zdroje, neporušuje cizí autorská práva a oznámí veškeré finanční nebo jiné střety zájmů. Podkladem těchto pravidel je Publishing Ethics Resource Kit (PERK) vydavatelské společnosti Elsevier (http://www.elsevier.com/editors/perk).

The "Postgraduální medicína" journal is dedicated to upholding good standards of publishing ethics and publishing practices. This obligation falls on all subjects involved in the publication process - the authors, the editors, the editorial board, the reviewers and the publisher. The only papers accepted for publication will be those that were never published elsewhere earlier and they must not be published elsewhere during the review process either. The text of the paper must be written by the person identified as the author, all sources need to be properly cited, there must be no breaches of intellectual property of any 3rd party and all possible conflicts of financial or other interests must be declared. These rules are based on the Publishing Ethics Resource Kit (PERK) by the Elsevier publishing company (http://www.elsevier.com/editors/perk).