Přejít na obsah
Sestra - příloha Sestra roku/2010

Nedílnou součástí odborného časopisu Sestra jsou také tradiční přílohy Sestra roku a Kalendář vzdělávacích akcí. Příloha Sestra roku mapuje slovem i obrazem (medailonky finalistek, rozhovory s významnými osobnostmi českého zdravotnictví, politiky, interview s vítězkami/vítězi, fotoreportáže…) každoroční vyhlášení soutěže Sestra roku, které je určeno sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zúčastněným slouží jako upomínka na právě uzavřený ročník, a těm, kteří nebyli přítomni vyhlášení, nabídne alespoň stručnou rekapitulaci průběhu slavnostního galavečera. Příloha Kalendář vzdělávacích akcí vychází dvakrát ročně jako součást časopisu a samostatně je v průběhu roku k dispozici na řadě odborných akcí. Slouží jako praktický pomocník všem, kteří upřednostňují rychlé a logické vyhledávání odborných vzdělávacích akcí – ty jsou řazeny chronologicky po měsících a následně ještě abecedně podle města, kde se akce koná. Kalendář vzdělávacích akcí I. nabízí základní informace o akcích pořádaných v měsících leden až červen, Kalendář vzdělávacích akcí II. pak akce za období červenec až prosinec.

Obsah aktuálního čísla

Bez vás nejsme schopni medicínu dělat

Vloženo 11.3.2011

Z pódia reprezentativního pražského Paláce Žofín pozdravil hosty a všechny přítomné sestry, ale i ostatní nelékaře, pečující v danou chvíli o své pacienty po celé republice, také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

strana: 3
Zobrazit článek

Informace o Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Vloženo 11.3.2011

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 byla založena manželi Havlovými před téměř 14 lety. Za dobu své existence se Nadace věnovala, a stále se věnuje, řadě projektů především v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní.

strana: 3
Zobrazit článek

Sestry jsou jedním z pilířů českého zdravotnictví

Vloženo 11.3.2011

Byl uzavřen 11. ročník soutěže Sestra roku, kterou po celou dobu sleduje a především podporuje také společnost HARTMANN – RICO. Jak vnímají tuto soutěž, co pro tuto značku sestry představují a jak vidí vývoj českého zdravotnictví? S žádostí o rozhovor na tato témata jsme se obrátili na generálního ředitele společnosti HARTMANN – RICO ing. Ľubomíra Páleníka.

strana: 4
Zobrazit článek

Potřebujeme sestry jako skutečné partnery lékařů

Vloženo 11.3.2011

Jedním z vážených hostů předávání cen Sestra roku byl také současný ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., který si nenechal ujít příležitost pozdravit přítomné finalistky, hosty večera i všechny zdravotníky pečující o pacienty ve zdravotnických zařízeních ČR. Po krátkém projevu také předal cenu vítězce kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči Jiřině Špelinové.

strana: 5
Zobrazit článek

Sestra v nemocniční a ambulantní péči

Vloženo 11.3.2011

Medailonky v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči.

strana: 6
Zobrazit článek

Sestra v sociální péči

Vloženo 11.3.2011

Medailonky v kategorii Sestra v sociální péči

strana: 7
Zobrazit článek

Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vloženo 11.3.2011

Medailonky v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání

strana: 8
Zobrazit článek

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Vloženo 11.3.2011

Medailonek v kategorii Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

strana: 9
Zobrazit článek

Galavečer 22. února 2011

Vloženo 11.3.2011

Fotoreportáž

strana: 10
Zobrazit článek

Sestry roku 2010 odtajněny

Vloženo 11.3.2011

V úterý 22. února 2011 se sál pražského Žofína opět po roce zaplnil zdravotníky a dalšími hosty, kteří se zde sešli u příležitosti předávání cen XI. ročníku soutěže Sestra roku. Porota v čele s PhDr. Janou Marečkovou, Ph. D., děkankou Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, měla tradičně nelehký úkol, kterého se však, jak jinak, zhostila se ctí.

strana: 12
Zobrazit článek

Práce, před kterou smekám

Vloženo 11.3.2011

XI. ročník předávání ocenění Sestra roku opět přilákal pozornost nejen sester, jichž se tato akce přímo dotýká, ale i mnoha jiných – lékaři počínaje a pacienty konče. Někteří hosté samozřejmě drželi palce „té své sestřičce“, ale všichni nakonec potvrdili, že by těch krásných cen mělo být daleko víc, pro všechny, které si to zaslouží.

strana: 16
Zobrazit článek

Atmosféru vytvářejí právě sestřičky

Vloženo 11.3.2011

Po vyhlášení výsledků soutěže hrála k poslechu a tanci kapela Hamleti. Jejími členy jsou Aleš Háma, Dalibor Gondík, Jakub Wehrenberg a Hardy Marzuki. Jména známých bavičů byla předzvěstí uvolněného večera.

strana: 19
Zobrazit článek