Přejít na obsah
Sestra 06/2014

Odborný měsíčník pro sestry a ostatní nelékařské pracovníky. Měsíčník SESTRA určený sestrám, porodním asistentkám, ergoterapeutům, fyzioterapeutům, radiologickým asistentům, zdravotním laborantům, zdravotně-sociálním pracovníkům a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům má dlouholetou tradici. Čtenáři se s tímto odborným titulem setkávají již od roku 1990 a je pro ně zárukou kvalitních informací, které následně uplatňují nejen v praxi, ale i v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. SESTRA přináší pravidelné rubriky a tematické sešity zahrnující množství článků z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie, práva apod. Nedílnou součástí odborného měsíčníku SESTRA jsou také tradiční přílohy Sestra roku a Kalendář vzdělávacích akcí.

Obsah aktuálního čísla

editorial

Vloženo 5.6.2014

strana: 3
Zobrazit článek

Stomická poradna Na Bulovce

Vloženo 5.6.2014

strana: 5
Zobrazit článek

Olomoucké hematologické dny

Vloženo 5.6.2014

strana: 5
Zobrazit článek

WC karty

Vloženo 5.6.2014

strana: 5
Zobrazit článek

ÚPMD slaví 100 let

Vloženo 5.6.2014

strana: 6
Zobrazit článek

Domácí hospicová péče

Vloženo 5.6.2014

strana: 6
Zobrazit článek

Tipy

Vloženo 5.6.2014

strana: 8
Zobrazit článek

Absolventi škol na trhu práce

Vloženo 5.6.2014

strana: 18
Zobrazit článek

Péče o pacientku s TBC kůže

Vloženo 5.6.2014

strana: 42
Zobrazit článek