Přejít na obsah

Odborný měsíčník pro sestry a ostatní nelékařské pracovníky. Měsíčník SESTRA určený sestrám, porodním asistentkám, ergoterapeutům, fyzioterapeutům, radiologickým asistentům, zdravotním laborantům, zdravotně-sociálním pracovníkům a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům má dlouholetou tradici. Čtenáři se s tímto odborným titulem setkávají již od roku 1990 a je pro ně zárukou kvalitních informací, které následně uplatňují nejen v praxi, ale i v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. SESTRA přináší pravidelné rubriky a tematické sešity zahrnující množství článků z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie, práva apod. Nedílnou součástí odborného měsíčníku SESTRA jsou také tradiční přílohy Sestra roku a Kalendář vzdělávacích akcí.

Obsah aktuálního čísla

Editorial

Vloženo 12.3.2014

strana: 3
Zobrazit článek

Sestry na sál

Vloženo 12.3.2014

strana: 6
Zobrazit článek

Adventní koncerty 2014

Vloženo 12.3.2014

strana: 6
Zobrazit článek

Tipy

Vloženo 12.3.2014

strana: 7
Zobrazit článek

Sexualita v demenci

Vloženo 12.3.2014

strana: 15
Zobrazit článek

Na zkušenou do Rakouska

Vloženo 12.3.2014

strana: 24
Zobrazit článek

Skupinová edukace pacientů

Vloženo 12.3.2014

strana: 34
Zobrazit článek

Urogynekologická ambulance

Vloženo 12.3.2014

strana: 46
Zobrazit článek