Přejít na obsah

Odborný měsíčník pro sestry a ostatní nelékařské pracovníky. Měsíčník SESTRA určený sestrám, porodním asistentkám, ergoterapeutům, fyzioterapeutům, radiologickým asistentům, zdravotním laborantům, zdravotně-sociálním pracovníkům a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům má dlouholetou tradici. Čtenáři se s tímto odborným titulem setkávají již od roku 1990 a je pro ně zárukou kvalitních informací, které následně uplatňují nejen v praxi, ale i v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. SESTRA přináší pravidelné rubriky a tematické sešity zahrnující množství článků z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie, práva apod. Nedílnou součástí odborného měsíčníku SESTRA jsou také tradiční přílohy Sestra roku a Kalendář vzdělávacích akcí.

Obsah aktuálního čísla

ŠÉFREDAKTORKA

Vloženo 14.5.2014

strana: 3
Zobrazit článek

Mezinárodní den sester

Vloženo 14.5.2014

strana: 5
Zobrazit článek

Zpravodajství

Vloženo 14.5.2014

strana: 5
Zobrazit článek

Hello mom

Vloženo 14.5.2014

strana: 6
Zobrazit článek

Tipy

Vloženo 14.5.2014

strana: 8
Zobrazit článek

ŽIVOT JE BOJ

Vloženo 14.5.2014

strana: 8
Zobrazit článek

Po mateřské zpět do práce

Vloženo 14.5.2014

strana: 17
Zobrazit článek

Problematické hojení ran

Vloženo 14.5.2014

strana: 24
Zobrazit článek

Prevence pádů a disability

Vloženo 14.5.2014

strana: 30
Zobrazit článek

Recenze: Chirurgie nohy a hlezna

Vloženo 14.5.2014

strana: 35
Zobrazit článek

Aktuálně: Šance pro život

Vloženo 14.5.2014

strana: 36
Zobrazit článek

Historie ošetřování stomií

Vloženo 14.5.2014

strana: 44
Zobrazit článek

Zahradničení ve městě

Vloženo 14.5.2014

strana: 48
Zobrazit článek

JAK MÍT VELKOU SKLIZEŇ

Vloženo 14.5.2014

strana: 49
Zobrazit článek

VITAMINY ZE SLUNCE

Vloženo 14.5.2014

strana: 50
Zobrazit článek