Arytmie – když srdce vypadne z rytmu

Arytmie – porucha srdečního rytmu – může mít zcela banální příznaky, ale může pacienta i ohrozit na životě.

Nemocný nejčastěji vnímá arytmii jako nepříjemné bušení srdce nebo pocit občasného vynechání srdce a nepravidelného tepu. Arytmie se ale může v nejhorším případě projevit i jako náhlá srdeční smrt, pokud není okamžitě zahájena resuscitace.

Nejčastější poruchou srdečního rytmu je fibrilace síní, její výskyt stále narůstá se stárnutím populace. Odhaduje se, že se prevalence fibrilace síní v příštích 50 letech zdvojnásobí. Možná rizika nedostatečně léčené fibrilace síní, především vznik tromboembolické příhody, mozkového iktu a zhoršení kognitivních funkcí – tzv. vaskulární demence, jsou často podceňována, říká v rozhovoru špičkový český arytmolog, profesor Josef Kautzner.

Ohodnoťte tento článek!