Pavel Danyi

Seznam článků autora          

Článek Nálepka Datum vydání Počet názorů
Dobijte energii silou z přírody! 23. 11. 2017 -
Českému národnímu registru dárců dřeně (ČNRDD) je 25 let 30. 10. 2017 -
Metadonová substituční terapie v ČR 30. 10. 2017 -
Gravidita s roztroušenou sklerózou 30. 10. 2017 -
Role lékaře ve vězení není nebezpečnější než jinde 30. 10. 2017 -
Péče o zdraví za zdmi věznic 30. 10. 2017 -
Obory by měly komunikovat a fungovat jako celek 30. 10. 2017 -
Odborníci na sociální péči se setkali v Táboře 30. 10. 2017 -
Lékárník není prodavač ani hokynář, ale zdravotník 30. 10. 2017 -
Nový ultrazvuk a transportní lehátka pro FNKV 30. 10. 2017 -
Císařský řez na přání aneb selhání předporodní přípravy 30. 10. 2017 -
Projekt Simulační centrum VFN v Praze podpořen k financování 30. 10. 2017 -
EMGM 2017: Invazivní bakteriální patogeny na mušce 30. 10. 2017 -
Společnost ALS v Praze otevřela novou farmaceutickou laboratoř 30. 10. 2017 -
Novým děkanem LF MU bude od února Martin Bareš 30. 10. 2017 -
Adalimumab pro neinfekční uveitidu 30. 10. 2017 -
Alergologové a imunologové ocenili publikaci Mladé fronty 30. 10. 2017 -
Atezolizumab schválen v nových indikacích 30. 10. 2017 -
Cena pro publikaci Mladé fronty 30. 10. 2017 -
Ocenění za software pro diagnostiku pacientů se srdečním selháním 30. 10. 2017 -
Nové cesty pro účinná antiretrovirotika 30. 10. 2017 -
Cílená léčba pacientů s polycystózou ledvin na dosah? 30. 10. 2017 -
Kdysi se toho ani za deset let neudálo v medicíně tolik, co nyní během pouhého půl roku 30. 10. 2017 -
Rozhovor 30. 10. 2017 -
Ordinace bez front a bez kartoték 30. 10. 2017 -
Kam směřuje dětská paliativní péče v ČR? 30. 10. 2017 -
Paliativní péče politiky ani plátce příliš nezajímá 30. 10. 2017 -
Sjezd ČSARIM oslavil 30. 10. 2017 -
Dvoudenní kongres Kožní kliniky na Bulovce 30. 10. 2017 -
Celodenní revmatologicko-ortopedické sympozium 30. 10. 2017 -
Multioborové setkání nad tématem selhání střeva 30. 10. 2017 -
Early Warning Score (EWS) - systém včasného varování v praxi 30. 10. 2017 -
Včasná diagnostika sepse 30. 10. 2017 -
Malé ohlédnutí za loňským ročníkem Sestry roku 30. 10. 2017 -
Koho se týká příplatek za směnnost? 30. 10. 2017 -
Blíží se účinnost novely zákona o léčivech a přijetí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění 30. 10. 2017 -
Na Ministerstvu zdravotnictví primární péči nerozumějí 30. 10. 2017 -
Kam kráčí péče o děti a dorost v Čechách? 30. 10. 2017 -
České zdravotnictví je nestabilní, pacientům pomůže Index zdraví zdravotních pojišťoven 30. 10. 2017 -
Téma: IT ve zdravotnictví 30. 10. 2017 -
140 / 1 174