Pracovní lékařství

Časopis je odborným lékařským periodikem

zaměřeným na problematiku pracovního lékařství, nemocí z povolání, hygieny práce, poskytování zdravotní péče pracujícím (závodní preventivní péče) a dalších oborů a odvětví, které s uvedenou tématikou souvisejí (kupř. ortopedie, neurologie, otorhinolaryngologie, dermatologie, fyziologie práce, psychologie práce, zdravotnická problematika cestování do zahraničí, hyperbarická medicína, letecká medicína a další). Časopis pracovní lékařství uveřejňuje původní práce, souborná sdělení, doporučené diagnostické a léčebné postupy, posudková kriteria používaná při hodnocení profesionálních poškození zdraví, legislativní informace, kazuistická sdělení, zprávy z odborných sjezdů a setkání i diskuse k aktuálním pracovně-lékařským tématům.

 

Více o časopisu zde

Ohodnoťte tento článek!