Vakcinologie


Čtvrtletník pro praktické lékaře a pediatry

Časopis Vakcinologie si klade za cíl být důležitým zdrojem informací pro praktické lékaře a pediatry v oblasti vakcinologie.
Jde o jediný časopis v České republice zabývající se exkluzivně očkováním, vychází jako čtvrtletník. Je distribuován zdarma v nákladu 4500 kusů praktickým lékařům (2200), pediatrům (1800), členům České vakcinologické společnosti, infektologům a dalším odborníkům, kteří se zabývají očkováním.

Formou původních prací, přehledových článků, kazuistik, aktualit atd. poskytuje pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům.

Časopis Vakcinologie byl zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od roku 2010 je časopis Vakcinologie indexován v databázi Embase a Scopus.

Více o časopisu zde

Ohodnoťte tento článek!