Centrum pro závislé: Zkrácení dotací je pro nás neřešitelné

Zkrácení dotací znamená pro některé neziskové organizace pečující o závislé na drogách neřešitelnou situaci. Například centrum Sananin, které je největším poskytovatelem této péče v Praze, dostalo letos jen polovinu toho, co žádalo. Řekl výkonný ředitel Sananimu Jiří Richter. Spolu s Asociací nestátních organizací připracujeme výzvu ministru zdravotnictví, aby dotace přehodnotil.

Dotace na protidrogovou prevenci snížil resort meziročně asi o 29 procent. Místo loňských téměř 43 milionů korun rozdělilo 30,5 milionu. Další peníze v oblasti rozděluje resort sociálních věcí a úřad vlády.

Centrum dostává dotace na šest zařízení – terénní programy, kontaktní centrum, centrum ambulantní detoxifikace a substituce, adiktologické ambulance pro mladistvé a pro dospělé a denní stacionář.

„Ministerstvo dosud zveřejnilo pouze celkovou částku, takže pouze víme, že jsme dostali méně než polovinu, přesněji pouze 46 procent toho, oč jsme žádali. Dodnes tedy nemáme přesné informace, co krácení znamená pro jednotlivé programy,“ řekl Richter. Konkrétní výši dotace na jednotlivé programy bude centrum znát až v polovině roku.

Na program výměny injekčních stříkaček žádal Sananim 2,2 miliony korun. Richter odhaduje, že na něj asi o 800.000 korun méně. „V naší péči je přibližně čtvrtina uživatelů drog, kteří se pohybují v Praze, včetně těch na ulici. Výměnný program je klíčovou složkou ochrany veřejného zdraví, díky němu v Praze prakticky neexistuje HIV mezi injekčními uživateli drog,“ uvedl.

V ostatních vyspělých zemích bez podobného programu je podle něj výskyt kolem 15 procent. Každoročně vymění asi 1,75 milionu stříkaček, cena jednoho setu je méně než 10 korun. Kromě HIV se daří držet nízký i výskyt žloutenky typu C: Pracovníkům kontaktního centra se podle něj podaří každý týden odeslat do další léčby závislosti dva klienty.

Centrum ambulantní detoxifikace a substituce žádalo asi o půl milionu korun na léky a zdravotnický materiál a 800.000 korun na mzdy zdravotnického personálu. Dotace byla podle Richterova odhadu zkrácena na 650.000 korun. „Buď odepřeme psychiatrickým pacientům a stabilizovaným pacientům v substituční léčbě léky, nebo péči zdravotnického personálu. Obojí je bez druhého nemyslitelné a navíc eticky zcela nepřípustné,“ vysvětlil.

Denní stacionář pečuje asi o 400 až 500 lidí, asi čtvrtina z nich jsou matky a těhotné. Podle Richtera se bude muset obejít proti loňsku bez přibližně 200.000 korun. Nejhůř krácení dotací Sananimu podle ředitele dopadne na adiktologické ambulance. Chybět jim bude asi 1,1 milionu korun na zdravotnický personál.

„Dochází k destrukci stávající prověřené, stabilně fungující sítě ambulantních služeb s dlouhodobě prokazatelnými výsledky. Naopak jsou podporovány nové, neznámé projekty se ziskovým statutem, které pravděpodobně navíc ani nemají certifikace,“ dodal.

Podle Richtera je situace bezvýchodná, protože dotační programy jsou už uzavřené a žádat o dary veřejnost není úspěšné. „Setkáváme se převážně s nepochopením a neochotou, na svou činnost jsme touto cestou schopni získat přibližně procento z potřebné částky.

Financování protidrogové prevence je podle ministerstva vícezdrojové. Úřad vlády dal o 30 milionů korun více než loni. Podílí se také ministerstvo práce a sociálních věcí, kraje a města.

V ČR je jako problémové užívání drog označováno dlouhodobé nebo pravidelné užívaní pervitinu a opioidů a injekční užívání jakékoliv drogy. Odborníci odhadují, že jich je přibližně 48.000 a téměř tři čtvrtiny z nich užívají pervitin.

Ohodnoťte tento článek!