Český systém prevence vývojové kyčelní dysplazie je skvělý

V České republice je zákonem stanoven unikátní systém preventivního vyšetřování kyčlí novorozenců a kojenců, tzv. systém trojího síta, na kterém se podílí poučení neonatologové  a ortopedi. Přesto se lze setkat i s případy, kdy je luxace zjištěna až u dítěte v pozdějším věku – často se jedná o nespolupráci rodičů, říká v rozhovoru přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

 

Incidence vývojové kyčelní dysplazie se liší geograficky i etnicky a Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí, dokonce se hovořilo o tzv. české kyčli. Česká dětská ortopedie se pyšní i několika slavnými jmény – například Bedřich Frejka nebo Arnold Pavlík, po kterých se jmenují dodnes používané pomůcky pro konzervativní léčbu vývojové dysplazie, Frejkova abdukční peřinka a Pavlíkovy třmeny.  Pro správný vývoj kyčelního kloubu profesor Trč rodičům doporučuje i široké balení, a to do tří měsíců věku dítěte. V rozhovoru se dozvíte, i proč má pediatr vždy zpozornět, když si starší dítě začne stěžovat na bolest kolene a nechce chodit, a proč takové dítě odeslat včas na rentgenový snímek a ortopedické vyšetření.

Ohodnoťte tento článek!