1. LF UK a AGEL v praxi i ve vědě

Zástupci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a společnosti AGEL, a.s., stvrdili v lednu podpisem spolupráci v klinické praxi i akademické medicíně.

1. LF UK a soukromý poskytovatel zdravotní péče propojily své zájmy na poli teoretické a praktické medicíny. Díky novému rozměru spolupráce může nyní fakulta rozšířit svoji klinickou základnu a poskytnout svým medikům více praxe.

„Největší lékařská fakulta je zároveň vědecky nejproduktivnějším pracovištěm na poli biomedicíny v ČR a trvale pracuje na rozvoji všech komponent akademické úspěšnosti. Proto aktivně rozšiřuje jak svou klinickou základnu, tak síť vlastních i externích vědeckých pracovišť a institucí,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Více praxe v nemocnicích

Akademická medicína je trvalou součástí dlouhodobé strategie AGEL. Již 15 let zde funguje interní vědecká agentura a od roku 2010 také vědecká rada, která má podstatné zastoupení odborníků právě z 1. LF UK.
Společnost AGEL je zase zastoupena ve vědecké radě fakulty.

„Nabídneme studentům v našich dvanácti nemocnicích v Česku a deseti na Slovensku řadu pracovišť pro jejich praxe, odborné vzdělávání i vědecký výzkum,“ říká místopředseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph. D., MPH.

Klinické zázemí společnosti AGEL umožňuje studentům 1. LF UK během praxí v nemocnicích ukázat v maximální možné šíři nejen medicínu denní praxe, ale i špičková pracoviště typu Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí či Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín.

„Abychom připravili budoucí lékaře co nejkvalitněji, dbáme na vysokou úroveň výuky klinické medicíny u lůžka pacienta. Jenže rostoucí počet studentů, zkracující se doba hospitalizace, přesun diagnostiky a z větší části i léčby mnoha onemocnění do ambulantní sféry a také menší ochota pacientů nechat se vyšetřovat mediky, snižují možnosti studentů setkat se s reálnou praxí. Proto rozšíření klinické základny fakulty vítají nejen medici, ale i pedagogové,“ říká proděkan 1. LF UK pro klinickou pedagogiku prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zdroj a foto: 1. LF UK (pp)

Alexi Šedo, Ján Dudra, Tomáš Hanuš a Luboš Petruželka

Ohodnoťte tento článek!