17. endoskopický den IKEM (a 7. pražský endoskopický den)

V úterý 9. února se v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) konal již 17. endoskopický den, jehož podtitul Pražský s pořadovým číslem 7 symbolizuje potřebu aktivní regionální spolupráce. Význam akce pro ne-endoskopisty a ne-gastroenterology spočívá v přímém přenosu endoskopických metod.

Historicky první setkání tohoto druhu se konalo v 80. letech minulého století v Bruselu, zakladatelem byl jeden z bývalých předsedů Evropské endoskopické společnosti (ESGE), přednosta gastroenterologické kliniky bruselské Erasme Hospital a čestný člen České gastroenterologické společnosti profesor Michel Cremer. Historicky druhý přenos se uskutečnil vzápětí v Paříži (Claude Liquory). Následovaly další akce, zejména v Německu, a posléze se tento způsob prezentace rozšířil do celého světa.

Čeští endoskopisté obstáli

My, čeští endoskopisté, jsme měli možnost poprvé se seznámit s touto akcí právě v Bruselu v roce 1991 a „live video demo“ nám okamžitě učarovalo. Tehdy jsme si ještě netroufali organizovat přenos zcela sami, a tak jsme požádali ESGE o záštitu, která nám byla poskytnuta poté, co akci odmítl profesor Vavrečka z Bratislavy, kterému jakožto prvnímu, kdo v tehdejším Československu provedl papilosfinkterotomii, tato pocta logicky náležela. Bruselská akce nás tehdy okouzlila natolik, že účastníci zájezdu doc. Kotrlík, prof. Dítě, prof. Špičák a prof. Zavoral (řazeno dle věku) se rozhodli přímému přenosu věnovat veškerou svou energii.
Zahraničními hosty historicky prvního přenosu ESGE mimo „západní“ Evropu byli vedle již zmíněného profesora Cremera další evropští protagonisté: Armengol Miro, Collin Johns, Friedrich Hagenmüller a Horst Neuhaus. Zvláštností pak bylo, že si čeští endoskopisté troufli na dobrou polovinu všech provedených výkonů s plně srovnatelným úspěchem. Česká endoskopická škola tak obstála v přímém přenosu a zajistila si na mezinárodním poli slušné renomé vyúsťující v opakovanou účast českých odborníků ve výboru ESGE, organizaci mnoha dalších mezinárodních akcí a jako třešničku na dortu i na pořádání Evropského gastroenterologického kongresu (UEGW) v roce 2004.

Charisma přednášejícího zaplní sál

Mezitím se živé přenosy institucionalizovaly a ustálily v přehledné schéma. V první lize jsou přímé přenosy v rámci edukačních programů kontinentálních kongresů a tzv. premiérové videoshow, kterými jsou vedle zmíněné bruselské akce kongresy v Düsseldorfu a Hamburgu s účastí nad 1000 endoskopistů. Dalšími mimořádnými akcemi jsou kongresy v Amsterdamu, Římě, Torontu a Hongkongu, měřené účastí ve stovkách. Schéma programu je víceméně dané – simultánní přenos ze tří i více sálů s interaktivní komunikací s auditoriem, proložený přednáškami.
O úspěchu akce rozhoduje několik faktorů. Na prvním místě to jsou přirozeně protagonisté. Na světě je mnoho prvotřídních endoskopistů (měřeno počtem a kvalitou provedených zákroků), zde se ovšem přidává schopnost analýzy, edukace – komunikace s auditoriem a v dobrém slova smyslu herecké charisma, což je právě to, co zaplní sál. Endoskopisté se shodnou, že nepřekonatelným charismatem jsou obdařeni například newyorský Jerry Waye a vlastně všichni výše zmínění.
Režie akce musí být velmi svižná, což je trend, který ovšem vede až k určité odtažitosti, „videoklipizaci“ a omezuje diskusi, ale doba si to patrně žádá. Výkony také musí gradovat, s premiérovými technikami pokud možno na začátku a na konci. I jednodenní akce spolehlivě paralyzuje celé gastroenterologické pracoviště po několik dnů – na desítky vhodných nemocných je třeba vytipovat i s mnohatýdenním předstihem, řadu z nich přijmout a následně opět rychle propustit a obnovit běžný provoz.

Z historie akcí v IKEM

Akce IKEM je v širokém regionu daleko překračujícím hranice naší země nejtradičnější. Poprvé se konala před dvaceti lety ještě v budovách Thomayerovy nemocnice. Hostili jsme postupně plejádu nejpřednějších endoskopistů z celého světa včetně čtyř předsedů Evropské endoskopické společnosti, což svědčí o dobrém renomé – tito velmi vytížení lidé si v tomto případě rádi udělají čas a dosud žádný nepožádal o honorarium.
Tohoto roku byl hostem president-elect ESGE Thierry Ponchon z Lyonu, domácími členy vědeckého výboru, přednášejícími a moderátory byli přední čeští a slovenští endoskopisté: M. Beneš, M. Bortlík, P. Drastich, T. Hucl, R. Keil, M. Kliment, J. Martínek, B. Pekárek, Š. Suchánek, P. Štirand, P. Urbánek, E. Veselíny, P. Wohl, Z. Zádorová a F. Závada. V nezaslouženém pozadí jsou radiologové, anesteziologové, sekundáři, sestry a veškerý pomocný personál, bez jejichž nadšení a profesionality by akce nebyla možná a kterým tímto vzdávám dík a obdiv. Bylo provedeno vesměs úspěšně a bez komplikací na desítky endoskopických výkonů reprezentujících rozšiřující se spektrum té nejnáročnější endoskopie – ligace varixů, radiofrekvenční ablace a resekce plochých lézí, cholangioskopie, myotomie u achalázie, konfokální mikroendoskopie, endosonografická drenáž tekutinového ložiska u akutní pankreatitidy, EndoBarrier a další. Přenosu předcházel výcvik endoskopistů na modelech, což je trend, kterým se výuka bude ubírat.
V současné době je pokrok endoskopie evolutivní, přesto však zřetelný, vždyť polovina těchto technik byla ještě před deseti lety v podstatě neznámá a u nás nedostupná. Tradice nám velí v akci nadále pokračovat a vytipovat další zajímavé výkony a zahraničního hosta pro rok 2017 na úrovni kongresů předešlých.

O autorovi| prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM

Profesor Thierry Ponchon (Lyon), president-elect Evropské endoskopické společnosti, při LIVE výkonech v pražském IKEM
V předvečer LIVE přenosů se uskutečnil trénink na endoskopickém simulátoru k ERCP (vlevo), na animálním žaludku probíhal trénink zástavy krvácení (vpravo).
Profesor Julius Špičák, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie, během přenosu v auditoriu

Ohodnoťte tento článek!