22 let v oftalmologii, 23. výroční sjezd

Ve dnech 17.–19. září proběhl v Hradci Králové XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP. O shrnutí toho nejdůležitějšího jsme požádali předsedu vědeckého výboru sjezdu a přednostu Oční kliniky LF UK a FN Hradec Králové prof. MUDr. Pavla Rozsívala, CSc., FEBO.

Kongres představuje nejvýznamnější událost české oftalmologie, čemuž odpovídala i vysoká účast odborníků. Letos jich přijela tisícovka, což je nejvíc v historii sjezdu, čtvrtinu účastníků tvořily sestry. V průběhu tří kongresových dnů zazněla stovka ústních sdělení pokrývajících celou oblast oftalmologie.

Ocenění oftalmologům

Během slavnostního zahájení byla předána cena za přínos oboru prof. MUDr. Jaroslavě Vladykové, DrSc., z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Profesorka Vladyková (93) patří k předním českým oftalmologům a v tomto roce byla pasována na Rytířku lékařského stavu.
Tradičně byly uděleny také ceny za práce publikované v časopise Česká a slovenská oftalmologie. „Náš časopis je recenzovaný a zahájili jsme i vydávání anglické verze s cílem zviditelnit naše úspěchy na mezinárodním poli,“ řekl profesor Rozsíval, který byl rovněž letos oceněn, a sice stříbrnou medailí Lékařské fakulty a České lékařské společnosti ČLS JEP za dlouholetou práci pro odbornou společnost.

Dvě desetiletí ve funkci přednosty

Profesor Pavel Rozsíval končí letos ve funkci přednosty Oční kliniky FN Hradec Králové, kde působil 22 let. „V naší nemocnici je pravidlem, že v 65 letech musí přednosta uvolnit místo svému nástupci, takže rád předávám tuto funkci paní profesorce Jiráskové,“ uvedl prof. Rozsíval, který současně přislíbil, že s opuštěním přednostovského křesla jeho působení v oftalmologii rozhodně nekončí. Obor oftalmologie doznal za jeho působení na hradecké oční klinice nebývalého rozvoje, což se odrazilo i v možnostech kliniky. „Do přístrojového a nemocničního vybavení jsme investovali stovky milionů a mohu neskromně konstatovat, že v hodnocení očních klinik se ocitáme na prvním místě v republice. V současnosti máme k dispozici veškeré vybavení potřebné pro poskytování nejmodernější oftalmologické péče,“ vyzdvihl prof. Rozsíval.
Oční klinika FNHK mimo jiné zahájila před 5 lety program léčby věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) pomocí injekční aplikace účinných látek (antiVEGF) přímo do oka. Jedná se o nejmodernější léčebný trend této závažné poruchy, která bez účinné terapie vede k oslepnutí. Jen náklady na tuto léčbu a potřebné vybavení dosahují 40 milionů korun.

Eylea a Lucentis

Problematice VPMD se věnovala úvodní dvě satelitní sympozia organizovaná firmami Bayer a Novartis – výrobců antiVEGF preparátů. „Při prvním sympoziu jsme v diskusi nad léčbou makulární degenerace zhodnotili zkušenosti s lékem Eylea. Lék se používá kromě uvedené indikace také pro léčbu diabetického makulárního edému. Tento stav, charakterizovaný výrazným zhoršením vidění, získal v našem státě teprve nedávno oprávnění k léčbě antiVEGF preparátem. Považujeme toto rozhodnutí za důležité, neboť asi deset procent populace tvoří diabetici a mnozí z nich se potýkají v důsledku svého onemocnění s očními komplikacemi,“ vysvětlil prof. Rozsíval.
Druhé firemní sympozium se zaměřilo na využití Lucentisu u VPDM a uzávěru sítnicových žil (retinal vein occlusion, RVO), který je rovněž častým nálezem u starších pacientů. „Výskyt obou poruch stoupá se stárnutím populace a je odrazem poruchy prokrvení v důsledku zhoršené funkce kardiovaskulárního systému. Léčba pomocí nitroočních injekcí antiVEGF dnes zlepšuje kvalitu života nemocných, kteří dříve neměli naději,“ uvedl oftalmolog.

Katarakta a operace sítnice

V rámci edukačních kurzů mohli účastníci zhlédnout záznam operace katarakty. „Operace šedého zákalu je nejčastějším výkonem v medicíně, provádějí ji oftalmologové. Stále přitom přibývá pacientů, kteří ji potřebují. Senioři chtějí v současnosti vést aktivní život – to znamená dobře vidět, moci si číst nebo řídit auto. Když jsem začínal v oboru, podstoupit tento výkon znamenalo pobýt dva týdny v nemocnici. Ročně jsme tehdy v ČR provedli asi deset tisíc operací katarakty. Dnes jich děláme ročně přes sto tisíc, navíc je možné výkon provádět ambulantně. V léčbě využíváme lasery, což umožňuje pacientům rychlý návrat do běžného života,“ podotkl profesor Rozsíval.
Operační možnosti sítnice, kterým byla věnována další část sjezdu, doznaly velkého pokroku. „Dnes dokážeme vyšetřovat tuto oblast oka i v průběhu operačního výkonu, což jsme si dřív vůbec neuměli představit,“ řekl prof. Rozsíval. Možnostem využití nadstandardních nitroočních čoček se věnoval kurz Alcon. Účastníci si vyslechli příspěvky na téma asférických, torických či víceohniskových čoček a debatovali o prvních zkušenostech s nejnovější nitrooční čočkou pro korekci presbyopie. Jak ale profesor Rozsíval zdůraznil, standardní operace jsou plně hrazeny z prostředků zdravotní pojišťovny a tento standard je velmi vysoký.

Šíře oftalmologických poznatků

Na programu byla i problematika glaukomu – zeleného zákalu – a možností nové léčby, jakou je například nová fixní kombinace Symbrinza. Další přednášky se zaměřily na léčbu uveitidy, problému, který sice není příliš častý, ale obtížně se léčí.
Tradičně, letos podvacáté, proběhl v rámci sjezdu interaktivní meeting s hlasovacím zařízením „Co na to kolegové“, během něhož se zkušení odborníci zábavnou formou podělili o nové poznatky z oboru s mladšími kolegy.
Přednášející se dále věnovali operacím očních víček, které se provádějí jak ze zdravotních, tak z estetických důvodů, nechyběla neurooftalmologie, dětská oftalmologie či úrazy oka. Součástí konference byla i sesterská sekce zaměřená na ošetřovatelské postupy v oftalmologii. Zazněly zde například příspěvky na téma Bostonské keratoprotézy, péče o pacienta s očním traumatem či vyšetření v očním lékařství.
„Na našich sjezdech se soustředíme nejen na získání nových poznatků, ale také na výměnu zkušeností z různých oftalmologických pracovišť. Cílem není jen setkání samotné, ale především lepší péče o pacienta,“ uzavřel profesor Rozsíval.

Oceněná profesorka Jaroslava Vladyková
Profesor Pavel Rozsíval

Ohodnoťte tento článek!