80 let od vzniku „Domu útěchy“

13. ledna 1935 byla založena Masarykova léčebna „Dům útěchy“. My ho známe jako Masarykův onkologický ústav, jedinečné pracoviště svého druhu v celé ČR.

První v republice

Stávající název, Masarykův onkologický ústav, nese proslulá instituce na brněnském Žlutém kopci od roku 1991. Historie ústavu spadá do druhé poloviny 20. let minulého století, kdy chirurg primář MUDr. Jaroslav Bakeš společně se svou matkou Lucií Bakešovou, sociální pracovnicí, založili spolek „Dům útěchy“. Cílem bylo zlepšit péči o nemocné zhoubnými nádory a současně umožnit výzkumnou práci v onkologii. Prvořadým úkolem se stalo vybudování speciálního ústavu, ve kterém by byli nemocní rakovinou ošetřeni a léčeni a ve kterém by se velká pozornost věnovala badatelské práci. Za sídlo Domu útěchy, který se měl stát prvním protirakovinným centrem v republice, spolek zvolil Brno, město s řadou vysokých škol, hlavně ale lékařskou fakultou, a rovněž s několika velkými nemocnicemi. Velkou oporou a zárukou pro spolek byl prezident republiky T. G. Masaryk. Ústav s názvem Masarykova léčebna „Dům útěchy“ byl slavnostně otevřen 13. ledna 1935. Klinická část Domu útěchy tehdy zahrnovala především rozsáhlou ambulanci, diagnostické a terapeutické oddělení se zvláštním radiologickým sektorem, operační trakt se speciálním radiologickým oddělením, radiové lázně a samozřejmě tu byla rozsáhlá lůžková část. Pokoje pro nemocné byly záměrně menší s malým počtem postelí kvůli pacientům, kteří byli v ústavu delší dobu a potřebovali klid. Od samého počátku své existence se vedení ústavu snažilo poskytovat komplexní onkologickou péči, ale i vhodné podmínky pro vědeckou práci.

Péče na jednom místě

Během desetiletí se vystřídalo v léčebně 12 ředitelů (přičemž prof. Žaloudík je ředitelem MOÚ podruhé), proběhlo nejenom několik změn názvu léčebny, ale i několik reorganizací, začlenění do univerzitní brněnské obce, vznikala nová oddělení, nové koncepce onkologické péče, začal se užívat interdisciplinární přístup. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby. Pracovníci ústavu se také zaměřují na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre- i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně ambulancemi projde cca 170 tisíc lidí a je tu hospitalizováno 10 tisíc pacientů. MOÚ má jak mezinárodní certifikát kvality JCI, tak SAK ČR (Spojené akreditační komise).

Ohodnoťte tento článek!