Aby se vize stala skutečností

Tillotts Pharma AG slaví v letošním roce 30 let svého působení ve Švýcarsku. Slavnost u příležitosti tohoto výročí, příhodně nazvaná „Making visions happen“, se konala v Basileji.

Slavnostního zahájení se ujal generální ředitel Tillotts

Pharma Thomas A. Tóth von Kiskér, který přivítal významné hosty z oblasti obchodu, politiky i kultury. Vrcholem akce, jíž se zúčastnilo na 120 hostů, pak byla vystoupení prof. Clauda Nicolliera, prvního a doposud jediného švýcarského astronauta, a sira Ranulpha Fiennese, mezinárodně uznávaného cestovatele z Velké Británie. Oba přednášející mluvili o mimořádných dobrodružstvích a výzvách, se kterými se setkali, když se snažili, aby se jejich vize stala skutečností. Oba se shodli, že by svých úspěchů nedosáhli bez pomoci svých profesionálních týmů. Věřili ve své sny a následovali své cíle s velkým odhodláním, vytrvalostí a sebemotivací, a to i v těžkých časech. Podobně jako společnost Tillotts, která prostřednictvím své vize a zavádění vhodných strategií dosahuje vlastních podnikatelských záměrů v rámci tzv. Vize 2020 (viz článek níže). Jak připomněl Thomas A. Tóth von Kiskér: „Společnost bez vize je jako loď bez kormidla.“ „Pokud něco opravdu chcete, dosáhnete toho,“ doplnil prof. Claude Nollier.

Slavnostní program uzavřel Sachiaki Ibe, předseda představenstva a generální ředitel Tillotts Zeria Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, mateřské společnosti Tillotts Pharma AG.
Tillotts se dále snaží posilovat svou silnou pozici v oblasti gastroenterologie. Vize společnosti je založena na podstatném rozšíření stávajícího produktového portfolia přidáním dalších inovativních speciálních výrobků do roku 2020. Tyto přípravky mají být získávány z vlastního vývoje a výzkumu nebo z licenčních a cílených akvizic.

Profesor Claude Nicollier
Zleva sir Ranulph Fiennes, Thomas A. Tóth von Kiskér, Sachiaki Ibe a prof. Claude Nicollier
Sir Ranulph Fiennes

Ohodnoťte tento článek!