AČMN a MZ se přou nad platy dle úhradové vyhlášky

Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) tvrdí, že úhradová vyhláška pro rok 2015 neumožňuje většině nemocnic zvýšení platů a mezd o 5 %. Ministerstvo zdravotnictví oponuje, že analýza asociace není založena na realitě.

AČMN ověřila skutečné navýšení úhrad vyhláškou pro rok 2015 zatím za leden 2015. „Tvrdá čísla úhrad skutečně zaplacených zdravotními pojišťovnami za péči poskytnutou v měsíci lednu ukazují, že v akutní péči nedosáhlo 59,6 % nemocnic minimálně 3% navýšení úhrad nezbytného k 5% zvýšení platů. V následné péči pak 67,8 % nemocnic a zařízení následné a dlouhodobé péče nedosáhlo minimálně 5% navýšení úhrad nezbytného k 5% zvýšení platů,“ uvádí se v tiskové zprávě AČMN. Pro vyšší reprezentativnost údajů chce AČMN zveřejnit výsledky úhrad ještě za celé 1. čtvrtletí 2015, jakmile budou pojišťovnami uhrazeny.
Výsledky ankety AČMN zatím ze 47 nemocnic akutní péče ukazují, že předběžná úhrada za měsíc leden 2015 dosáhla v porovnání s průměrnou měsíční úhradou za rok 2014 navýšení na: * 103 % a více: 19 nemocnic, * 102-103 %: 18 nemocnic, * 101-102 %: 6 nemocnic, * 100-101 %: žádná nemocnice, * méně než 100 %: 4 nemocnice.

Stanovisko k tiskovému sdělení AČMN

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na údaje AČMN uvedlo, že analyzovalo data navýšení předběžných úhrad za měsíce leden a únor od všech zdravotních pojišťoven za všechny nemocnice akutní lůžkové péče a tato čísla dokladují, že dostatečné navýšení bylo provedeno ve všech krajích a úhradová vyhláška umožňuje navýšení tarifních platů o 5 % a analogické navýšení mezd. „Doposud se na ministerstvo zdravotnictví obrátily pouze jednotky nemocnic – rozsah případného problému je tedy naprosto minimální. Pracovní skupina bude na svém dalším zasedání analyzovat data za první čtvrtletí. Relevantní data pro skutečný obraz stavu, který již nyní mylně dovozuje AČMN, budou tedy nejdříve koncem dubna,“ uvedlo na svých stránkách ministerstvo. Vedení resortu vadí, že analýza AČMN je anonymizovaná, takže není možné identifikovat konkrétní nemocnici a ověřit na základě dat, které má MZ k dispozici, korektnost předkládaných informací. „Každá nemocnice, která má pocit, že jí navýšení úhrad nedovoluje navýšit tarifní platy, má možnost se obrátit na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o analýzu jejích úhradových dat a nákladové struktury,“ dodalo MZ.

Ohodnoťte tento článek!