Adalimumab pro neinfekční uveitidu

Evropská komise schválila přípravek Humira (adalimumab) pro léčbu dětských pacientů s chronickou neinfekční přední uveitidou.

Adalimumab se stává v Evropské unii jediným schváleným biologickým lékem pro dětské pacienty od dvou let věku s chronickou neinfekční přední uveitidou, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na konvenční terapii. Schválení je podloženo výsledky klinické studie SYCAMORE, která prokázala, že v kombinaci s metotrexátem v porovnání s kombinací metotrexátu a placeba významně prodlužuje dobu do selhání léčby u dětí s aktivní uveitidou při juvenilní idiopatické artritidě. Juvenilní idiopatická artritida je nejčastějším systémovým onemocněním, které se u dětí vyskytuje současně s neinfekční uveitidou, a to u více než 75 % případů přední uveitidy u dětí.

Uveitida je zánětlivé onemocnění živnatky (uvea). Pokud není účinně léčeno, může vést k závažnému postižení zraku včetně katarakty, glaukomu a cystoidního makulárního edému. K těžkému poškození zraku dochází podle odhadů u 25-30 % případů pediatrických uveitid. Pro záchranu zraku dětí s tímto onemocněním je důležitá včasná diagnóza a léčba. Z výsledků studie Sycamore vyplývá, že adalimumab může pomoci ochránit zrak před závažnými očními komplikacemi velkému počtu dětí, u nichž standardní léčba selhala.

Klinická studie SYCAMORE byla sponzorována skupinou britských univerzitních nemocnic National Health Service Trust v Bristolu a koordinována Výzkumným centrem klinických studií Univerzity v Liverpoolu. Komise dohlížející na nezávislost dat a bezpečnost (IDSMC) doporučila odslepení studie poté, co se u 90 randomizovaných pacientů s uveitidou při aktivní juvenilní idiopatické artritidě prokázalo, že adalimumab v kombinaci s metotrexátem zajišťuje oproti placebu lepší kontrolu očního zánětu a je spojen se statisticky s významně nižším počtem selhání léčby.

Adalimumab byl schválen ke klinickému užívání již před 14 lety a je dnes užíván ve více než 90 zemích v celkem 14 globálně schválených indikacích.

O autorovi| (red) Zdroj: Abbvie

Ohodnoťte tento článek!