Adalimumab schválen pro léčbu první linie těžké ložiskové psoriázy

Evropská komise udělila marketingové oprávnění přípravku adalimumab pro systémovou léčbu první linie u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou chronickou ložiskovou psoriázou, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

Toto schválení opravňuje lékaře podávat adalimumab (Humira) v první linii systémové léčby této formy psoriázy. Dosud to bylo možné až poté, kdy selhaly jiné formy systémové terapie nebo když pacient tuto léčbu netoleroval. Díky revizi dříve schválených indikací je dnes adalimumab prvním a zatím jediným inhibitorem TNF-alfa, který v Evropě toto schválení pro užití v první linii systémové léčby dospělých pacientů s ložiskovou psoriázou získal. „Rozhodnutí Evropské komise umožňuje lékařům zvážit nasazení adalimumabu v léčebném procesu mnohem dříve u všech dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou formou ložiskové psoriázy,“ uvedl generální ředitel AbbVie pro Českou republiku a Slovensko Branislav Trutz.
Psoriáza v současnosti postihuje téměř 3 % celosvětové populace. Nejčastější je ložisková (plaková) forma psoriázy – postihuje asi 90 % osob s diagnózou psoriázy. Pokud jde o chronickou ložiskovou psoriázu, byl až dosud adalimumab indikován k její léčbě až ve druhé linii, pokud selhala terapie ostatními systémově působícími léky včetně cyklosporinu, methotrexátu, acitretinu, fototerapie UVB a terapie PUVA.

(Zdroj: Abbvie)

Ohodnoťte tento článek!