ADRA pomáhá autistickým dětem v Moldavsku

Inkluzivní škola v Moldavsku.

Nadace ADRA pomáhá ovlivňovat způsob předškolního vzdělávání dětí s postižením v nejchudší zemi Evropy – Moldavsku. Díky průlomovému projektu se v zemi mění legislativa a vznikly tady čtyři pilotní školky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jako u nás za socialismu

Pětiletý Mihai trpí autismem. Jeho rodina s ním mnohdy zažívá náročné chvilky. O chlapce se většinu času stará babička, které skutečně „dává zabrat“. Dítě nemá rádo změny a o umístění do běžné školky nemohla být řeč. Školka, do které by mohl chodit, tady do nedávné doby chyběla a stejně tak dětský psycholog, který by rodičům chlapce poradil, jak ho rozvíjet. Až dosud.

Mihai má ale štěstí, protože nastoupí do tzv. inkluzivní školky ve Ştefan Vodě, kterou rekonstruovala ADRA z prostředků dárců a České rozvojové agentury. Půjde konečně do kolektivu a bude se mu věnovat psycholog, logoped i speciální pedagog. Až donedávna děti s tělesným či mentálním postižením v Moldavsku buď zůstávaly v rodinách, které si s nimi nevěděly rady, nebo byly zavírané do ústavů. „Dosud tu funguje podobná praxe, jakou známe i u nás z dob minulého režimu,“ popisuje situaci Kateřina Kodysová, která projekt v Moldavsku vede.

Řešení lepší než ústavy

Školky v Moldavsku nemají pro vzdělávání dětí s postižením dostatečné vybavení a pedagogům mnohdy chybí potřebné odborné znalosti. Roli hrají i obavy samotných učitelů či rodičů ostatních dětí, zda přijetí dětí s postižením nezbrzdí rozvoj ostatních žáků. Díky české iniciativě je Moldavsko na cestě k zásadním reformám. Ústavy se postupně ruší a postupně je nahrazují inkluzivní školky a školy, ve kterých se mohou děti s postižením snáze zapojit do společnosti.

Ohodnoťte tento článek!