AGEL expandoval do středních Čech

Svou dvanáctou nemocnici v České republice a vůbec první ve Středočeském kraji získala úderem letošního roku skupina AGEL. Síť zdravotnických zařízení, která patří mezi největší soukromé poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, s účinností od prvního ledna posílila Nemocnice Říčany.

Říčanská nemocnice tak doplnila širokou paletu zdravotnických zařízení, která AGEL v České republice a na Slovensku provozuje. V obou zemích se jedná o 22 nemocnic, síť poliklinik, lékáren, laboratoří a další specializovaná zařízení a společnosti. V loňském roce skupina otevřela v Ostravě vlastní střední zdravotnickou školu.
„Dominantní postavení má naše skupina v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, říčanská nemocnice je teprve naší druhou v Čechách. Rádi bychom zde, podobně jako v Lounech, které jsme získali předloni, rozvíjeli dosavadní obory. Naším dlouhodobým cílem je péči v daném zdravotnickém zařízení nejen zkvalitňovat, ale také rozšiřovat,“ uvedl po převzetí nemocnice předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Milan Leckéši.

Budoucnost nemocnice v Říčanech

Do budoucna má nový majitel říčanské nemocnice v plánu zajistit komplexnější péči pro pacienty Středočeského kraje na východ od Prahy, zejména v ambulantní a diagnostické oblasti. „Dále se budeme ještě intenzivněji věnovat jednodenní chirurgii. Přáli bychom si znovu otevřít menší chirurgické lůžkové oddělení.
V rámci ambulantní sféry se budeme intenzivně věnovat nejen stávajícím odbornostem, ale chceme, aby i další obory byly pro naše pacienty dostupnější,“ doplnil předseda představenstva Nemocnice Říčany Ing. Artur Lukša, MBA, jenž nemocnici od nového roku řídí.

„Naše zařízení je spíše nemocnicí takzvaného rodinného typu. Malá nemocnice, kde léčíme podle nejnovějších doporučení, ale s důrazem na individuální potřeby pacienta. Dobré mezilidské vztahy zde fungují nejen na úrovni personální, ale snažíme se být maximálně vstřícní i k našim klientům,“ míní Artur Lukša a na otázku, jak probíhá spolupráce s lokálními zdravotnickými subjekty, odpověděl: „Důležité je říci, že se žádné spolupráci nebráníme. Naopak ji ve snaze o zajištění komplexnosti péče o nemocné vyhledáváme. V současné době probíhají jednání s ambulancemi praktických lékařů v našem okolí a s většími akreditovanými pracovišti fakultního typu v Praze o vzájemné spolupráci a sdílení pacientů, abychom našim klientům poskytli opravdu co nejkomplexnější péči.“

Jedním z dalších cílů nového vlastníka nemocnice bude doplnit a posílit zdravotnický personál a s postupným rozšířením odbornosti přilákat i další odborníky: „Řada zaměstnanců pracuje v nemocnici už dlouhá léta a ke zdravotnickému zařízení má vytvořen osobní vztah, což velmi oceňuji.
Věřím, že jak novým, tak dlouholetým zaměstnancům, poskytneme důležitý pocit důvěry, podpory, uznání a lidského přístupu,“ uzavřel Artur Lukša.

Zdroj: Agel

Artur Lukša

Ohodnoťte tento článek!