AGEL LAB hledá dobrovolníky

Již přes 550 vhodných kandidátů se zapojilo do výzkumu dědičnosti onkologických onemocnění s názvem CZEcanca, na němž se podílely také novojičínské laboratoře AGEL LAB. Vědci by však potřebovali získat pětkrát více dobrovolníků.

Onkologická onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí. „Ví se, že za propuknutím a rozvojem onkologických onemocnění stojí kromě životního stylu také některé geny – tedy dědičné vlivy. A právě proto je výzkum zaměřen na analýzu „podezřelých“ genů,“ říká vedoucí Oddělení vzdělání a výzkumu AGEL LAB Mgr. Spiros Tavandzis s tím, že během výzkumu vědci porovnávají změny v DNA onkologických pacientů s DNA se stejnými geny zdravých lidí, kteří onkologické onemocnění neprodělali a ani se v jejich rodině nevyskytlo.

Právě hledání zdravých lidí bez onkologického onemocnění je pro vědce největším oříškem. Do výzkumu se mohou hlásit lidé starší 60 let, kteří nikdy neprodělali onkologické onemocnění, stejně tak jako jejich oba rodiče, sourozenci a děti. A takoví lidé jsou velmi vzácní. „Ačkoliv se nám na výzvu ozvaly stovky lidí, po zjištění základní anamnézy se ukázalo, že podmínky splňovala jen desetina z nich. Díky zapojení veřejnosti máme nyní v Moravskoslezském kraji vyšetřených 170 dobrovolníků, za což všem velice děkujeme. Přesto je jejich počet stále nízký. Abychom byli schopni získat výsledky, které budou mít odpovídající váhu, potřebujeme v rámci ČR vytvořit soubor více než dvou tisíc zdravých jedinců nad 60 let věku, v jejichž rodině se v průběhu tří generací nevyskytlo žádné onkologické onemocnění,“ vysvětluje Mgr. Tavandzis s tím, že jen v Moravskoslezském a Olomouckém kraji by do projektu potřebovali zapojit ještě minimálně 200 dalších dobrovolníků. Zájemce o vstup do projektu čeká krátký pohovor, jehož součástí je vytvoření rodokmenu a odběru malého množství krve. Zájemci o účast v projektu získají více informací na bezplatné telefonní lince 800 700 701.

Kontaktní osoby projektu CZEcanca Moravskoslezský a Olomoucký kraj: Mgr. Spiros Tavandzis nebo RNDr. Jana Pospíšilová, Ph. D., Laboratoře AGEL a.s., Revoluční 35, Nový Jičín, tel. 800 700 701 Praha a oblast Čech: MUDr. Michal Vočka, Onkologická klinika, 1. LF a VFN UK v Praze, tel. č.: 224 966 768 – jen v pondělí od 12 do 15 hod, e-mail: michal.vocka@lf1.cuni.cz Jižní Morava a Vysočina: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph. D., Odd. epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno, tel. 543 136 900, 543 136 907, e-mail: foretova@mou.cz

(zdroj: AGEL)

Spiros Tavandzis

Ohodnoťte tento článek!