AIFP navázala spolupráci s TAČR

Čeští vědci nejsou v řadě případů informováni o možnostech spolupráce na výzkumu a vývoji. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a Technologická agentura České republiky (TAČR) proto spojily síly s cílem zvýšit zapojení českých výzkumníků do mezinárodních výzkumných projektů prostřednictvím vzájemné podpory informačních a propagačních aktivit.

Závazek stvrdili počátkem února zástupci obou stran podpisem Memoranda o spolupráci.

Nové možnosti spolupráce

Českým výzkumníkům je otevřeno mnoho příležitostí pro spolupráci s týmy z celého světa a s partnery z akademické sféry i z průmyslu. „Často jsou tyto příležitosti spojeny se zajímavými finančními prostředky. Problém je, že vědci o nich mnohdy nevědí,“ vysvětluje výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček a dodává: „Takovým příkladem je mimo jiné celoevropská iniciativa IMI 2, která pravidelně vyhlašuje výzvy k podpoře výzkumu v oblasti farmacie, spojené s částkami v řádech stovek milionů korun. Dlouhodobě se snažíme na tyto i jiné možnosti upozorňovat a v těchto aktivitách se potkáváme s Technologickou agenturou ČR.“ „Občas říkám, že Technologická agentura ČR je takový start up státní podpory výzkumu a inovací. Nebojí se hledat a využívat nové cesty. Memorandum s AIFP otvírá možnost pro spolupráci s asociací, která sdružuje firmy ve velmi významném podnikatelském segmentu. Zároveň je příležitostí využít znalosti, které z managementu výzkumu členové AIFP mají, a společně tak nacházet nové cesty pro podporu aplikovaného výzkumu a aplikovatelnosti výsledků výzkumu užitečného pro zdraví,“ říká předsedkyně TAČR Ing. Rut Bízková.

Lepší dostupnost moderní léčby

Cílem spolupráce je především vzájemná podpora v informačních aktivitách a propagace zajímavých příležitostí v oblasti vývoje a inovací ve zdravotnictví. „Nejde přitom jen o podporu výzkumu a vývoje léčiv a léčivých prostředků, ale také o aktivní propagaci spolupráce mezi výzkumem a soukromou sférou. Ve farmacii to znamená rychlejší dostupnost moderní léčby pro pacienty, kteří ji potřebují,“ zdůrazňuje Jakub Dvořáček.
Aktuálně jsou otevřeny dvě výzvy iniciativy IMI 2, zaměřené na bezpečnost léků, neurologické poruchy, chronickou bolest, oční onemocnění, léčbu rakoviny u dětských pacientů, využití big data v klinickém výzkumu nebo na ebolu. Celkem jsou v nich alokovány 4,3 miliardy korun.

(Zdroj: AIFP)

Ohodnoťte tento článek!